Barion Pixel
+

Všeobecné Obchodní Podmínky

Přečtěte si prosím Všeobecné obchodní podmínky Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto
Všeobecných obchodních podmínek, používání internetového obchodu, produktů,
procesu nákupu nebo procesu dodání, kontaktujte nás prosím pomocí
jednoho z níže uvedených kontaktních údajů .

Údaje o společnosti provozující internetový obchod
Název: SEALMARK MŪNYAGIPARI KFT.
Sídlo: Maďarsko, 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
DIČ: HU12458149
Registrační číslo: 07-09-018080

Registrováno v obchodním rejstříku soudu Székesfehérvár / úředník magistrátu Baracs (163)
Kontaktní jméno: Zsolt Nagy
Banka správce
účtu : Raiffeisen Bank Zrt.

Číslo bankovního účtu: 12024009-01288628-00100008
(dále jen prodávající)

Kontaktní údaje internetového obchodu
Poštovní adresa: Maďarsko, 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefon: 06203635109
Elektronický kontakt společnosti: info@sealmark.hu
Adresa domény internetového obchodu: https://www.sealmark.cz (https://www.kulcstartok.hu internetový obchod v maďarském jazyce, verze dostupná v češtině Jazyk.)

Údaje o poskytovateli úložiště
Provozovatel: Endre Paller, živnostník
Číslo bankovního účtu: 10404900-67525148-50481028
Sídlo: Maďarsko, 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
DIČ: 63478262-1-40
Email: info@viltor.hu

Základní pojmy
Zboží: movité věci určené k prodeji na webových stránkách, včetně vody, plynu a elektřiny v nádobách, lahvích nebo jiným
způsobem v omezeném množství nebo s konkrétním objemem , dále zboží obsahující digitální prvky Zboží obsahující digitální prvky: movité věci obsahující digitální prvky obsah nebo digitální zahrnuje službu nebo je s ní spojena takovým způsobem, že v případě neexistence příslušného digitálního obsahu nebo digitální služby by zboží nemohlo plnit své funkce. Strany: Prodávající a kupující společně. Spotřebitel: fyzická osoba jednající mimo rámec svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti. Spotřebitelská smlouva: smlouva, ve které je jeden z účastníků považován za spotřebitele. Funkčnost: schopnost digitálního obsahu nebo digitální služby vykonávat funkce odpovídající jejich účelu. Výrobce: výrobce výrobku, v případě dováženého výrobku dovozce, který výrobek dováží na území Evropské unie, a každá osoba, která se identifikuje jako výrobce umístěním svého jména, ochranné známky nebo jiného rozlišovacího znaku na produkt. Vadné plnění: Prodávající produktu, strana poskytující službu, plní nesprávně, pokud služba v době plnění neodpovídá kvalitativním požadavkům stanoveným ve smlouvě nebo v zákoně. Interoperabilita: schopnost digitálního obsahu nebo digitální služby pracovat s hardwarem a softwarem odlišným od toho, se kterým se běžně používá stejný typ digitálního obsahu nebo digitální služby. Kompatibilita: schopnost digitálního obsahu nebo digitální služby spolupracovat bez nutnosti transformovat digitální obsah nebo digitální službu pomocí hardwaru nebo softwaru, se kterými se běžně používá stejný typ digitálního obsahu nebo digitální služby. Záruka: Každý, kdo převezme záruku za plnění smlouvy nebo je povinen poskytnout záruku na základě zákona, je povinen v záruční době uhradit vadné plnění podle podmínek stanovených v zákonném prohlášení vytvářejícím záruku. nebo zákon. Osvobozeno od záruční povinnosti, pokud prokáže, že příčina chyby vznikla po dokončení. Záruka může být povinná nebo dobrovolná
smluvní. Pravidla povinné záruky byla stanovena nařízením vlády.
Trvanlivost: schopnost produktu zachovat si požadované funkce a
výkon při běžném používání.
Trvanlivý datový nosič: jakékoli zařízení, které umožňuje spotřebiteli nebo podniku ukládat
jemu osobně určená data způsobem, který bude přístupný v budoucnu a
po dobu vhodnou pro daný účel dat, jakož i zobrazit uložená data v nezměněné podobě
.
Produkt: Zboží určené k prodeji prostřednictvím internetového obchodu, zboží obsahující digitální prvky.
Zdarma: bez úhrady nezbytných nákladů vynaložených na to, aby zboží, digitální obsah nebo digitální služba byly v souladu se smlouvou
– zejména poštovné, náklady na dopravu,
mzdové náklady nebo náklady na materiál.
Kupující: Osoba uzavírající smlouvu, která činí nabídku nákupu prostřednictvím internetového obchodu.
Podnikání: Osoba jednající v rámci svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti,
včetně toho, kdo jedná jménem nebo ve prospěch podnikání. Kupní cena: protiplnění, které má být zaplaceno
za zboží a za poskytnutí digitálního obsahu nebo za poskytnutí digitální služby .


Vlastnosti smlouvy
Produkty v internetovém obchodě https://www.sealmark.cz jsou
předmětem smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Jedinečné vlastnosti produktů v internetovém obchodě
naleznete na stránce produktu. Kupní cena u produktu je v HUF a je vždy hrubou
cenou vybraného produktu.
Jazykem smlouvy je maďarština. Smlouva se nepovažuje za písemnou smlouvu a neeviduje se
. Smlouvu nelze později odvolat. Smlouva
neodkazuje na kodex chování.

Proces objednávky
1. Výběr produktu
Detailní popis produktu si zákazník zobrazí kliknutím na název nebo fotografii vybraného produktu
. Dekorativní prvky zobrazené na fotografii produktu nejsou součástí produktu, kromě případů,
kdy je to v popisu produktu výslovně zvýrazňuje.
2. Vložení produktu do košíku
Po zadání množství produktu může zákazník
vložit produkt do virtuálního košíku kliknutím na tlačítko KOŠÍK. Vložením produktu do košíku nevzniká platební
povinnost. Pokud chcete do košíku přidat další produkt, zvolte
tlačítko ZPĚT NA PRODUKTY a produkt nebo produkty, které si přejete zakoupit, vložte dále do košíku
. Košík automaticky vypočítá celkovou částku objednávky.
3. Prohlížení obsahu košíku
V průběhu objednávky je možné prohlížet a upravovat obsah košíku.
Pokud košík neobsahuje množství, které chcete objednat, v takovém případě
zadejte
do pole pro zadání dat ve sloupci POČET KUSŮ číslo množství, které chcete objednat, a poté stiskněte tlačítko AKTUALIZOVAT. Pokud chcete smazat
produkty v košíku, stiskněte tlačítko DELETE. Pokud již nechcete
nakupovat žádné další produkty a při kontrole množství a ceny produktu nebo produktů najdete vše v pořádku
, klikněte v tom případě na tlačítko POKRAČOVAT K POKLADNĚ.
4. Registrace
Můžete se zaregistrovat v internetovém obchodě nebo nakupovat bez registrace. Registrací
budete moci rychleji nakupovat v internetovém obchodě při následujících příležitostech, budete mít aktuální informace
o stavu svých objednávek a můžete sledovat své předchozí objednávky. Pokud se zaregistrujete,
můžete po zadání údajů nutných k registraci pokračovat v procesu objednávky.
Pokud jste již registrovaným zákazníkem,
můžete pokračovat zadáním údajů nutných pro přihlášení. Pokud se rozhodnete pro nákup bez registrace,
můžete po zadání fakturačních a dodacích údajů pokračovat v procesu objednávky.
5. Zadání údajů souvisejících s nákupem, dodáním a platbou
Při objednávce je nutné zadat údaje související s fakturací (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo)
. Systém internetového obchodu automaticky ukládá fakturační údaje, jako např
dodací údaje. Pokud se fakturační a dodací údaje liší, je v tom případě
nutné odstranit značku ve sloupci DODÁVACÍ ADRESA JE SHODNÁ S FAKTURAČNÍ ADRESOU a
zadat dodací údaje. Při zadávání údajů objednávky máte možnost
zvolit způsob převzetí produktu a způsob platby za produkt. Do textového pole POZNÁMKA
můžete zadat jakékoli informace o vaší objednávce .
6. Kontrola objednávky
Před odesláním objednávky si můžete zkontrolovat cenu produktu, který chcete koupit,
cenu dopravy a také přepravní a fakturační údaje. Pokud zaznamenáte chybu,
stiskněte tlačítko ZPĚT a proveďte potřebné změny!
7. Dokončení objednávky
Pokud je při kontrole objednávky vše v pořádku,
odešlete objednávku stisknutím tlačítka OBJEDNAT. Odesláním objednávky přijímáte
Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu a berete na vědomí, že s objednávkou
je spojena povinnost platby.
V případě objednávek učiněných v internetovém obchodě je kupující považován za nabízejícího, takže
uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím nastává okamžikem, kdy prodávající
přijme nabídku učiněnou prostřednictvím internetového obchodu. Za přijetí nabídky nelze považovat automatický
email s potvrzením objednávky zaslaný internetovým obchodem. Odesláním objednávky bere
Uživatel na vědomí, že jeho objednávka podléhá přijetí a platbě.

Ceny
Naše ceny jsou ceníkové ceny platné v době objednávky, které naleznete u produktů v internetovém obchodě. Ceny jsou netto ceny a NEZAHRNUJÍ DPH. Hrubá fakturovaná cena produktu zahrnuje DPH (27 %) v souladu s tehdy platnou legislativou a 0 % DPH v případě platného daňového čísla EU. Ceny nezahrnují náklady na dopravu. Cenu dopravy lze zjistit během procesu pokladny před dokončením objednávky a také v obchodních podmínkách.

Postup v případě chybné ceny I přes
naši maximální snahu se může stát, že je produkt v internetovém obchodě uveden za chybnou cenu.
Nesprávné ceny jsou především cena produktu 0 HUF a v případě slev
není uvedená cena v souladu se slevou. Například u produktu 5 000 HUF
s 10% slevou nákupní cena 1 000 HUF a zlomková cena.
Náš systém umí odeslat automatický potvrzovací e-mail i při objednávce za špatnou cenu , nelze to však považovat
za přijetí objednávky. V takovém případě, po rozpoznání nebo úpravě chyby, budeme
Kupujícího neprodleně informovat o správné ceně produktu. Kupující se pak může rozhodnout, zda bude požadovat
produkt za skutečnou cenu, nebo zda odstoupí od
smlouvy bez jakýchkoli právních následků.

Zpracování objednávky
Objednávky jsou zpracovávány v pracovní dny od 9:00 do 12:00 hodin. Zákazník
může samozřejmě zadat svou objednávku i mimo tento časový interval, který bude
vyřízen následující pracovní den.

Vyřízení objednávky
Objednané produkty dodáváme do 1-5 pracovních dnů. Není-li prodávající
schopen dodat produkt uvedený ve smlouvě z důvodu jeho nedostupnosti,
je v takovém případě povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a částku
, kterou již uhradil, co nejdříve, nejpozději však než po třiceti dnech, k
vrácení peněz spotřebiteli.

Možnost opravy chyb při zadávání údajů
V průběhu objednávky má Kupující možnost
zadané údaje kdykoliv opravit nebo smazat. Pokud jste již přešli na stránku s údaji, kterou chcete opravit, ale ještě jste nedokončili
svou objednávku, v tom případě je vhodné klikat na tlačítko Zpět v prohlížeči, dokud
se nezobrazí požadovaná stránka, kde můžete provést změnu. Pokud chcete po odeslání objednávky provést změny v uvedených údajích , můžete svůj záměr změnit na
některý z výše uvedených kontaktních údajů .
Dokončením objednávky berete na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za případné škody
kupujícímu vzniklé nesprávným zadáním údajů kupujícím nebo nepřesně poskytnutými údaji .
Nepřesně zadaná e-mailová adresa při objednávce nebo
přesycení úložného prostoru schránky může způsobit chybějící potvrzení, které může znemožnit uzavření
smlouvy.

Potvrzení
O každé objednávce zasíláme potvrzení e-mailem. To znamená
, že po zadání objednávky obdržíte automatický e-mail o přijetí objednávky a později o předpokládané
dodací lhůtě nebo o tom, že objednávka byla přijata. V případě telefonické konzultace volejte na
telefonní číslo internetového obchodu nebo na některé z telefonních čísel v e-mailu. Prodávající je povinen
potvrdit objednávku kupujícímu neprodleně – do 48 hodin. Pokud se tak
nestane, není Kupující svou objednávkou vázán a není povinen
dodaný produkt převzít.

Kontrola produktu
Kontrola produktu: V každém případě je vhodné, aby kupující
při převzetí zkontroloval neporušenost zboží. Pokud kontrola probíhá za přítomnosti kurýra a je produkt poškozen, produkt nepřebírejte
, nechte si vypracovat protokol.

Způsoby platby
Dobírka: Pokud chcete uhradit hodnotu objednaného produktu při převzetí produktu,
zvolte způsob platby na dobírku.
Bankovní převod: Pokud chcete uhradit cenu objednaného produktu bankovním převodem,
zvolte v tom případě způsob platby předem.
Do poznámky zadejte své jméno a ID objednávky. Údaje potřebné pro převod (jméno příjemce,
číslo bankovního účtu příjemce, banka příjemce) naleznete
v údajích společnosti provozující internetový obchod nebo v automatickém potvrzení objednávky nebo v
žadateli o poplatek.

Platba bankovní kartou: V našem internetovém obchodě můžete platit rychle a bezpečně bankovní kartou.
Kroky platby bankovní kartou: Vyberte produkt, který si chcete objednat, jehož částku
chcete zaplatit bankovní kartou.
Vyberte si z platebních metod způsob platby bankovní kartou BARION . Poté budete přesměrováni na zabezpečenou platební
stránku uvedené banky, kde můžete zadat údaje o své kartě a zahájit platbu. Po zadání údajů o kartě
můžete zahájit transakci kliknutím na tlačítko Platba. Po zaplacení
se vrátíte na stránku našeho internetového obchodu, kde obdržíte potvrzení o výsledku transakce. Po úspěšné transakci - to znamená autorizaci
po kontrole platnosti bankovní karty a krytí - začne vybraná Banka účtovat na kartu Zákazníka hodnotu vybrané položky (vybraných položek).

Platba Barion: Pokud chcete uhradit hodnotu objednaného produktu systémem Barion,
vyberte způsob platby u Barion. Pokud zvolíte platební metodu s Barionem, můžete
pohodlně a bezpečně platit bankovní kartou nebo předem nabitým zůstatkem
v našem internetovém obchodě. Pro platbu bankovní kartou není nutná registrace, stačí zadat
číslo své bankovní karty, datum vypršení platnosti a CVC kód na zadní straně a také
funkční e-mailovou adresu. Jakmile se však zaregistrujete, už nikdy nebudete muset zadávat číslo své karty
na žádném akceptačním místě Barion, k platbě postačí pouze vaše e-mailová adresa a heslo. To je nejen
pohodlné, ale také zvyšuje bezpečnost! Při platbě
můžete použít bankovní kartu Mastercard nebo Maestro, bankovní kartu Visa nebo Electron a bankovní kartu Amex . Pokud nemáte
bankovní kartu, můžete k platbě použít předem nabitý zůstatek Barion, který
můžete dobít bankovním převodem nebo vkladem v hotovosti nebo na který
vám mohou posílat peníze vaši přátelé a obchodní partneři. V tomto případě můžete zaplatit zadáním své e-mailové adresy a hesla. Platba bankovní kartou
není a nemůže být zákazníkovi účtována. Registrace a mobilní aplikace Barion
, stejně jako příjem a odesílání peněz, jsou zdarma.

Postup v případě nevyzvednutých balíků
Pokud zákazník nepřevezme objednaný balík a neoznámí Prodávajícímu svůj úmysl odstoupit do 14 dnů
, porušuje smlouvu a je v prodlení dle § 6:156 (1) občanského zákoníku
. Zákazník nepřevzetím balíku nesplnil své smluvní
povinnosti (nepřevzal plnění), proto Prodávající
vůči Uživatelům vymáhá i obvyklé náklady na uskladnění a náklady na dopravu (zpáteční) související s balíkem, který nebyl přijat
. Dále bychom rádi upozornili na skutečnost, že Zákazník je rovněž odpovědný za úhradu
pomoci správce reklamací a/nebo právníka použité k vymáhání našich právních požadavků, tedy úhradu
dalších (právních) nákladů vzniklých z porušení smlouvy (včetně poplatků za řízení o platebním rozkazu)
. Prodávající je oprávněn
s okamžitou účinností vypovědět smlouvu uzavřenou se zákazníkem z důvodu porušení smlouvy, smluvní strany akceptují e-mail poskytnutý zákazníkem v době objednání, že výpověď akceptují
. Čas ukončení je čas
, kdy e-mail obsahující ukončení dorazí na e-mailový účet Zákazníka.

Způsoby doručení
Doručení domů GLS: Pokud zvolíte tento způsob doručení, kurýrní služba GLS
doručí váš balíček až domů. Doručení probíhá v pracovní dny mezi 8:00 a 17:00. Pokud
je první doručení neúspěšné, kurýr zanechá oznámení ve schránce.
Kurýrní službu můžete kontaktovat na tel. čísle uvedeném v oznámení a
určit si jinou dobu doručení. Pomocí funkce online vyhledávání balíčků
je historie balíčků dostupná kdykoli během dne. Poplatek za doručení
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes
Zásilkový bod GLS: Pokud zvolíte GLS Parcel Point, vyberte GLS Parcel Point, který je vám nejblíže
. Zásilku je možné vyzvednout na místě vyzvednutí zásilky kdykoli do 5 dnů od oznámení
. GLS Parcel Points přijímají zákazníky během dlouhé otevírací doby, takže
si můžete balíček vyzvednout v ten nejvhodnější čas. Vyberte možnost „Doručení do GLS CosmagPont“
a zadejte vybranou adresu a jméno příjemce. V případě potřeby
můžete zadat více jmen, až 4, díky čemuž bude shromažďování balíčků plynulé. GLS
doručí balík přímo na vybrané GLS Parcel Point. Poplatek za doručení
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes
DPD: Služba DPD door-to-door:
V rámci své jednoduché, ekonomické a spolehlivé služby Domestic Classic doručí váš balík snadno a spolehlivě ode dveří ke
dveřím kamkoli v ČR. země. Na základě štítku zásilky s čárovým kódem
můžete zásilku zdarma elektronicky sledovat. Poplatek za doručení
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes
DPD Parcel Point: Pokud zvolíte DPD Parcel Point, zvolte DPD Parcel Point, který je vám nejblíže
. Zásilku je možné vyzvednout na místě vyzvednutí zásilky kdykoli do 5 dnů od oznámení
. Parcelní body DPD přijímají zákazníky během dlouhé otevírací doby, takže
si můžete balíček vyzvednout v čase, který vám nejvíce vyhovuje. Poplatek za doručení
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes
Odběrné místo Packeta:
Pokud zvolíte odběrné místo Packeta, vyberte
odběrné místo Packeta, které je vám nejblíže. Výdejní místo Packeta přijímá zákazníky během dlouhé otevírací doby, takže
si balík můžete vyzvednout v ten pro vás nejvhodnější čas. Poplatek za odběrné místo Packeta:
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes

Právo na odstoupení od smlouvy
Není-li produkt objednaný zákazníkem prodávajícímu dostupný,
vyhrazuje si prodávající právo částečně nebo úplně
odmítnout již potvrzenou objednávku. K částečnému plnění může dojít po konzultaci se zákazníkem.
Nemůže-li prodávající plnit své závazky ze smlouvy,
je povinen o tom zákazníka co nejdříve informovat.
Internetový obchod neuzavírá smlouvy s nezletilými. Přijetím obchodních podmínek zákazník
prohlašuje, že je plnoletý.
Popis práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy:
Spotřebitel má nárok na (II. 26.) Na základě nařízení vlády jste oprávněni zrušit nákup bez udání důvodů do 14
dnů od převzetí zboží. Prodávající je v tomto případě povinen vrátit
spotřebiteli celou částku zaplacenou spotřebitelem neprodleně, nejpozději však
do 14 dnů od obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy.
Po dobu uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
vrátí prodávající spotřebiteli celou částku, kterou spotřebitel zaplatil, včetně nákladů na dodání.
Pokud Prodávající
nesplní svou informační povinnost ohledně práva na odstoupení nebo odstoupení od smlouvy, prodlouží se lhůta pro odstoupení nebo ukončení o 12 měsíců. Pokud prodávající poskytne informace po
uplynutí 14 dnů ode dne převzetí produktu nebo uzavření smlouvy
, avšak do 12 měsíců,
činí lhůta pro odstoupení nebo odstoupení od smlouvy 14 dnů ode dne sdělení této informace.
Při nákupu a prodeji více produktů, jsou-li jednotlivé produkty dodávány v různém čase, může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí
posledního dodaného produktu nebo produktu sestávajícího z několika položek nebo kusů . Pokud spotřebitel učinil nabídku na uzavření smlouvy, má spotřebitel právo tuto nabídku před uzavřením smlouvy odvolat , čímž zaniká závaznost nabídky na uzavření smlouvy . Spotřebitel rovněž uplatňuje své právo na odstoupení od smlouvy v době mezi datem uzavření smlouvy a datem převzetí produktu. Spotřebitel může k oznámení svého úmyslu odstoupit také použít následující vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy:

Formulář pro odstoupení od smlouvy / odstoupení od smlouvy
Spotřebitel může také uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy vyplněním následujícího formuláře pro odstoupení od smlouvy a jeho vrácením nám ( vyplňte jej a zašlete zpět
pouze v případě, že si přejete odstoupit/ukončit smlouvu ). Komu: SEALMARK MőAYAGIPARI KFT. Adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B. Já, níže podepsaný, prohlašuji, že využívám své právo na odstoupení od smlouvy o prodeji následujících produktů : Název(a) produktu(ů): Datum uzavření smlouvy / datum přijetí: Jméno s) spotřebitele (spotřebitelů): Adresa spotřebitele (spotřebitelů): Podpis spotřebitele (spotřebitelů): (pouze v případě prohlášení učiněného na papíře) Datum: .......... .......................... Spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy v rámci svého práva, pokud své prohlášení o odstoupení od smlouvy zašlete do 14. ode dne převzetí produktu. V případě písemného zrušení stačí zaslat prohlášení o zrušení do 14 dnů. V případě oznámení poštou je třeba vzít v úvahu datum odeslání, v případě oznámení e-mailem nebo faxem čas odeslání e-mailu nebo faxu . Spotřebitel nese důkazní břemeno, že právo na odstoupení od smlouvy je stanoveno v čl. 45/2014. (II. 26.) Cvičení podle § 20 nařízení vlády . Povinnosti společnosti při odstoupení nebo ukončení spotřebitele Je-li spotřebitelem 45/2014. (II. 26.) odstoupí od smlouvy v souladu s § 22 nařízení vlády, společnost vrátí spotřebiteli jako náhradu škody v plné výši, včetně dalších nákladů vynaložených v souvislosti s plněním, neprodleně, nejpozději však než do čtrnácti dnů ode dne, kdy se o odstoupení dozvěděli , například náklady na doručení. Prodávající však není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady vzniklé v důsledku volby jiného způsobu dodání, než je nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím . 45/2014. (II. 26.) V případě odstoupení nebo odstoupení od smlouvy v souladu s § 22 nařízení vlády vrátí prodávající dlužnou částku spotřebiteli stejným způsobem, jakým spotřebitel použil platební metodu . Na základě výslovného souhlasu spotřebitele může Prodávající pro vrácení peněz použít jiný způsob platby, spotřebiteli však v důsledku toho nebudou účtovány žádné další poplatky.

lze účtovat.
Pokud si spotřebitel konkrétně zvolí jiný než nejlevnější obvyklý způsob dopravy
, není Prodávající povinen uhradit vzniklé dodatečné náklady.
Prodávající má právo zadržet vrácení celé částky zaplacené spotřebitelem, dokud
nebude produkt vrácen nebo spotřebitel věrohodně neprokáže, že
jej vrátil. Prodávající nemá zadržovací právo, pokud souhlasil s
přepravou produktu zpět sám.
Zejména smluvní podmínka opravňující společnost k
dodatečnému peněžnímu nároku vedle náhrady splatné za splnění jejích hlavních smluvních závazků nemůže být považována
za výslovně přijatou spotřebitelem, pokud společnost použije výchozí možnost (předvyplněné pole ), který je poskytnut spotřebiteli , aby
se vyhnul placení dodatečné částky,
V tomto případě je společnost povinna
takto zaplacenou částku spotřebiteli vrátit.

Povinnosti spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy nebo odstoupení od smlouvy
Pokud chce spotřebitel využít práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, musí prohlášení o
odstoupení od smlouvy obsahující svůj úmysl odstoupit od smlouvy zaslat
do 14 dnů od obdržení produktu na jeden z následujících kontaktních údajů
: adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22 /B.
E-mailová adresa: info@sealmark.hu
Pokud spotřebitel v souladu s 45/2014. (II. 26.) V souladu s § 22 nařízení vlády
, pokud chcete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte
výrobek neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit na adresu určené prodávajícím, nebo
výrobek vrátit společnosti nebo jej společnost předat osobě oprávněné k jeho převzetí. Lhůta
se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle produkt před uplynutím lhůty.
Spotřebitel nese náklady vzniklé v souvislosti s vrácením zboží z důvodu uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
, pokud se prodávající nezaváže tyto náklady nést. Spotřebiteli
nebudou účtovány žádné další náklady. V případě našeho internetového obchodu Prodávající nepřebírá
náklady na vrácení zboží, nese je tedy zákazník.
V případě, že
produkt byl spotřebiteli dopraven současně se smlouvou uzavřenou mimo provozovnu, dopraví Prodávající produkt zpět na své náklady, pokud
jej vzhledem ke své povaze nelze vrátit jako poštovní zásilku. . Spotřebitel je odpovědný pouze za amortizaci vyplývající z použití, které překračuje použití nezbytné
ke zjištění povahy, vlastností a provozu produktu .
Spotřebitel
nenese odpovědnost za snížení hodnoty, pokud podnik neinformuje spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy.
Výjimky z práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a ukončení
» jde-li o smlouvu o poskytování služeb po úplném splnění služby
, pokud však ze smlouvy vzniká povinnost platby
» pro spotřebitele, pouze pokud plnění
začalo s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a potvrzení spotřebitele a že ztrácíte
právo na odstoupení od smlouvy, jakmile společnost zcela splní smlouvu;
» u zboží nebo služeb, jejichž cenu nebo poplatek
nemůže společnost finančního trhu ovlivnit, lze právo na odstoupení od smlouvy uplatnit ve stanovené lhůtě
závisí na jeho kolísání;
» v případě nerozpracovaného zboží, které
bylo vyrobeno na základě návodu nebo na výslovnou žádost spotřebitele, nebo v případě zboží, které bylo jasně šité na míru spotřebitele
;
» u zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo si krátkou dobu zachovává svou kvalitu;
» u zboží v uzavřeném obalu, které
není možné po jeho otevření po dodání vrátit z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny;
» u zboží, které je pro svou povahu po dodání neoddělitelně smíseno
s jiným zbožím ;
» pokud jde o alkoholický nápoj, jehož skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu způsobem nezávislým na vůli společnosti
a na jehož ceně
se strany dohodly při uzavírání kupní smlouvy, avšak pouze plnění smlouvy
proběhne po třicátém dni od uzavření smlouvy;
» v případě obchodní smlouvy, kdy podnik
navštíví spotřebitele na výslovnou žádost spotřebitele za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby; » o prodeji a nákupu
zvukových a obrazových záznamů v uzavřeném obalu, jakož i rozmnoženin počítačového softwaru , pokud spotřebitel po dodání obal otevřel; » pokud jde o noviny, časopisy a periodika, s výjimkou smluv o předplatném; » v případě smluv uzavřených ve veřejné dražbě; » s výjimkou služeb bydlení, jde-li o smlouvu o poskytování ubytování, dopravy, pronájmu automobilu, stravování nebo služeb souvisejících s volnočasovými aktivitami, byla-li sjednána lhůta nebo termín plnění uvedený ve smlouvě; » pokud jde o digitální obsah poskytovaný na nefyzickém nosiči dat, pokud podnik zahájil plnění s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a spotřebitel s tímto souhlasem současně prohlásil, že své právo ztrácí po zahájení plnění a podnikatel odeslal potvrzení pro spotřebitele.

Vadné plnění
Prodávající plní nesprávně, pokud služba v době plnění neodpovídá
kvalitativním požadavkům stanoveným ve smlouvě nebo zákonem. Oprávněný neplní
nesprávně, pokud nositel práva o chybě v době uzavření smlouvy věděl nebo
o chybě v době uzavření smlouvy vědět měl. Ve smlouvě mezi spotřebitelem a podnikatelem
je ujednání
odchylné od ustanovení této kapitoly o záruce na příslušenství a záruce v neprospěch spotřebitele neplatné. Obecné požadavky na výkon
pro spotřební zboží, digitální obsah a digitální služby. V době plnění musí služba splňovat nařízení 373/2021. (VI. 30.) Nařízení vlády k požadavkům obsaženým ve vyhlášce. Aby mohlo být plnění služby , která je předmětem smlouvy, považováno za smluvní, musí zboží a) odpovídat popisu, množství, kvalitě a druhu obsaženým ve smlouvě a také mít funkčnost, kompatibilitu, interoperabilita a další vlastnosti specifikované ve smlouvě; b) musí být vhodné pro jakýkoli spotřebitelem stanovený účel, na který spotřebitel upozornil podnikatele nejpozději při uzavírání smlouvy a který podnik přijal; c) musí mít veškeré příslušenství a uživatelské příručky specifikované ve smlouvě – včetně pokynů pro uvedení do provozu, pokynů k instalaci a zákaznické podpory –; a d) poskytovat aktualizace, jak je uvedeno ve smlouvě.

Aby mohlo být plnění považováno za smluvní -
služba nebo zboží , které jsou předmětem smlouvy
a) musí být vhodné pro účely, které v případě stejného druhu služby předepisují
právní předpisy, technické normy popř. v případě neexistence technických norem řídícím kodexem chování
;
b) musí mít množství, kvalitu,
výkon a další vlastnosti, které může spotřebitel rozumně očekávat - zejména z hlediska funkčnosti, kompatibility,
dostupnosti, návaznosti a bezpečnosti - což
je obvyklé u stejného druhu služby s přihlédnutím k obchodní činnosti , její zástupce nebo
jiná osoba účastnící se obchodního řetězce
učiní veřejné prohlášení o konkrétních vlastnostech služby, zejména v reklamě nebo na etiketě;
c) musí mít příslušenství a návod, které může spotřebitel rozumně očekávat –
včetně balení a návodu k instalaci –; a
d) musí odpovídat
charakteristikám a popisu služby prezentované jako vzorek nebo model nebo zpřístupněné společností jako zkušební verze před uzavřením smlouvy.

Služba nebo zboží nemusí vyhovovat výše uvedenému veřejnému prohlášení, pokud oprávněný
/prodávající prokáže, že
a) o veřejném prohlášení nevěděl a vědět o něm nemusel;
b) veřejné prohlášení již bylo v době uzavření smlouvy vhodným způsobem opraveno; nebo
c) veřejné prohlášení nemohlo ovlivnit rozhodnutí držitele práv uzavřít smlouvu.
Zvláštní požadavky na dodržování smlouvy
v případě zboží obsahujícího
digitální prvky V případě zboží obsahujícího digitální prvky musí společnost/Prodávající zajistit, aby
byl spotřebitel informován o aktualizacích digitálního obsahu zboží nebo související digitální
služby - včetně bezpečnostních aktualizací – které jsou nezbytné pro zachování smluvní povahy zboží
a musí zajistit, aby je spotřebitel
obdržel.

Zpřístupnění aktualizace podnikateli, pokud kupní smlouva
a) stanoví jednorázovou službu digitálního obsahu nebo digitální služby, pak na základě
druhu a účelu zboží a digitálních prvků, jakož i jedinečných okolností a povaha smlouvy, kterou
může spotřebitel rozumně očekávat; nebo
b) pokud jde o digitální obsah nebo digitální službu, poskytuje nepřetržitou službu po stanovenou dobu , pak do dvou let od dodání zboží v případě nepřetržité služby po dobu
nepřesahující dva roky;
nebo
v případě nepřetržité služby trvající déle než dva roky
musí být poskytována po dobu po celou dobu nepřetržité služby.
Nenainstaluje-li spotřebitel
aktualizace zpřístupněné podle odstavce v přiměřené lhůtě, společnost neodpovídá za vadu zboží, vznikla-li
pouze z neuplatnění příslušné aktualizace, za předpokladu, že
a) společnost informovala spotřebitele o dostupnosti aktualizace a spotřebitel dokončí instalaci o důsledcích jejího selhání do
; a
b) nenainstalování aktualizace spotřebitelem nebo nesprávná
instalace aktualizace spotřebitelem nelze přičítat neúplnosti pokynů k instalaci poskytnutých společností.
Vadné plnění nelze zjistit, pokud spotřebitel v době uzavírání smlouvy
obdržel zvláštní informaci o tom, že se konkrétní vlastnost zboží liší od popsaných
požadavků, a spotřebitel tuto
odchylku v době uzavírání kupní smlouvy samostatně a výslovně akceptoval. .
Nesprávné plnění smlouvy o prodeji zboží
Společnost/Prodávající plní nesprávně, pokud vada výrobku vyplývá z neodborného uvedení do provozu,
za předpokladu, že
a) uvedení do provozu je součástí kupní smlouvy a bylo provedeno společností,
popř. společnost přebírající odpovědnost byla provedena; nebo
b) instalaci musel provést spotřebitel a neodborná instalace je důsledkem nedostatků v návodu k instalaci poskytnutého
společností - nebo v případě zboží obsahujícího digitální prvky poskytovatelem digitálního obsahu popř. digitální služby .

Je-li dle kupní smlouvy zboží uvedeno do provozu společností nebo uvedení do provozu
probíhá na odpovědnost společnosti, musí být plnění
považováno za dokončené společností po dokončení uvedení do provozu. Pokud u zboží obsahujícího digitální prvky kupní smlouva stanoví nepřetržité poskytování
digitálního obsahu nebo
digitální služby po stanovenou dobu , odpovídá společnost za vadu zboží související s digitálním obsahem nebo digitální službou, jde-li o vadu a) nepřetržitý provoz po dobu nepřesahující dva roky do dvou let od ; nebo b) v případě nepřetržité služby trvající déle než dva roky nastane nebo se stane rozpoznatelným po celou dobu nepřetržité služby . Dokud se neprokáže opak, je třeba vycházet z toho, že vada uznaná do jednoho roku ode dne dodání zboží existovala již v době dodání zboží, ledaže je tato domněnka neslučitelná s povahou zboží nebo povahou zboží. přeběhnout. Tento odstavec se vztahuje i na zboží obsahující digitální prvky . Pokud v případě zboží obsahujícího digitální prvky kupní smlouva stanoví nepřetržité poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb po stanovenou dobu , odpovídá společnost/prodávající za vady související s digitálním obsahem zboží. jestliže v případě nepřetržitých služeb po dobu nepřesahující dva roky od dodání zboží za dva roky; nebo v případě nepřetržité služby trvající déle než dva roky se chyba vyskytuje nebo stane rozpoznatelnou po celou dobu nepřetržité služby.

Záruka na příslušenství
V jakém případě můžete uplatnit právo ze záruky na příslušenství V případě vadného plnění ze strany prodávajícího můžete
u prodávajícího uplatnit nárok ze záruky na příslušenství
podle ustanovení občanského zákoníku a v případě spotřebitelské smlouvy , nařízení vlády 373/2021 (VI.30.).
Jaká práva máte na základě vaší reklamace záruky na příslušenství
Následující reklamace záruky na příslušenství můžete uplatnit podle svého výběru: Můžete požádat o opravu nebo
výměnu, pokud splnění vámi zvolené reklamace není nemožné nebo by to
společnosti vznikalo neúměrné vícenáklady oproti plnění jiných požadavků . Pokud
jste nepožádali nebo nemohli požadovat opravu nebo výměnu, můžete požadovat
poměrnou úhradu kompenzace nebo - v krajním případě - odstoupit od smlouvy. Můžete přejít z vámi zvolené
záruky na příslušenství na jinou, ale náklady na přechod ponesete vy, pokud
to nebylo odůvodněné nebo k tomu společnost neuvedla důvod.
V případě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem je třeba, dokud se neprokáže opak, vycházet z toho,
že spotřebitelem uznaná vada existovala již v době plnění během 12 měsíců od plnění
, ledaže by tato domněnka byla neslučitelné s povahou věci nebo povahou vady
.
V případě kupujících, kteří nejsou považováni za spotřebitele,
je lhůta pro uplatnění záručního práva 1 rok, která začíná běžet dnem plnění (předání). U zákazníků, kteří jsou považováni za spotřebitele, je lhůta pro uplatnění práva ze záruky na příslušenství 2 roky, která začíná běžet
dnem plnění, tedy dnem dodání . Spotřebitel musí dát zboží k dispozici společnosti, aby mohla dokončit opravu nebo výměnu . Společnost musí zajistit vrácení vyměněného zboží na vlastní náklady. Vyžaduje -li oprava nebo výměna odstranění zboží, které bylo v souladu s povahou a určením zboží uvedeno do provozu dříve, než se vada stala zjistitelnou, zahrnuje povinnost opravy nebo výměny odstranění nevyhovujícího zboží a uvedení vyměněného nebo opraveného zboží do provozu umístění nebo odstranění nebo uvedení do provozu dodání náhrady je přiměřené, pokud
se její výše rovná rozdílu mezi hodnotou zboží dlužného spotřebiteli v případě plnění v souladu se smlouvou a hodnotou zboží skutečně přijatého
spotřebitelem
. se týká pouze určité části zboží dodávaného na základě kupní smlouvy a jsou u nich podmínky pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy, spotřebitel může kupní smlouvu vypovědět pouze ohledně vadného zboží, ale ve vztahu k jakémukoli jinému zboží nabytému společně s nimi si ponechá pouze zboží, které je v souladu se smlouvou. Pokud spotřebitel zruší kupní smlouvu jako celek nebo v části zboží dodaného na základě kupní smlouvy , je a) spotřebitel povinen vrátit dotčené zboží společnosti na náklady společnosti a b) společnost je povinna neprodleně vrátit spotřebiteli kupní cenu zaplacenou v souvislosti s dotčeným zbožím , jakmile obdrží zboží nebo potvrzení o vrácení zboží. Zvláštní pravidla práv záruky příslušenství v případě nákupu zboží, produktů obsahujících digitální prvky, služeb V případě nákupu zboží, produktů obsahujících digitální prvky má Spotřebitel nárok na práva podle odchylek uvedených v bodech níže oproti práva popsaná v bodě „Práva ze záruky na příslušenství“ mezi spotřebitelem a společností – v případě smlouvy o prodeji a koupi movité věci, poskytování digitálního obsahu nebo poskytování digitálních služeb nesmí spotřebitel opravovat vadu sám na náklady oprávněného, ​​nebo ji v rámci uplatnění svých práv ze záruky příslušenství nechá opravit někým jiným . Společnost může odmítnout uvést zboží do souladu se smlouvou, pokud oprava nebo výměna není možná, nebo pokud by to mělo za následek neúměrné dodatečné náklady pro společnost s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně hodnoty, kterou představuje služba v bezvadném stavu, jakož i závažnost porušení smlouvy. Spotřebitel je dále oprávněn –
přizpůsobeno závažnosti porušení smlouvy – požadovat poměrnou část náhrady nebo
ukončit kupní smlouvu, pokud: a) společnost neprovedla opravu nebo výměnu, nebo
ji provedl, ale částečně nebo zcela nesplnil následující:
» Společnost musí zajistit vrácení vyměněného zboží na vlastní náklady.
» Pokud oprava nebo výměna vyžaduje odstranění zboží, které
bylo podle povahy a účelu zboží uvedeno do provozu dříve, než se vada stala rozpoznatelnou,
pak povinnost opravy nebo výměny zahrnuje
odstranění nevyhovujícího zboží a uvedení vyměněného nebo opraveného zboží do provozu, uvedení nebo
nesení nákladů na odstranění nebo uvedení do provozu.b) odmítl uvést zboží
do souladu se smlouvou; c) došlo k opakované chybě při plnění, přestože se společnost
snažila uvést zboží do souladu d) vada plnění je natolik závažná, že je důvodem k okamžitému
snížení ceny nebo je důvodem k okamžitému zrušení kupní smlouvy; nebo)
podnikatel se nezavázal uvést zboží do souladu se smlouvou nebo je z okolností zřejmé,
že podnikatel
neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez podstatné újmy na zájmech spotřebitele.
Pokud si spotřebitel přeje ukončit kupní smlouvu z důvodu vadného plnění,
nese důkazní břemeno, že se jedná o nepodstatnou vadu, podnikatel. Spotřebitel je oprávněn zadržet
zbývající část kupní ceny - v závislosti na závažnosti porušení smlouvy - zcela nebo zčásti,
dokud podnik nesplní povinnosti související s plněním smlouvy
a vadným plněním.
Jaká je lhůta pro uplatnění reklamace na příslušenství Vadu jste povinni nahlásit
ihned po jejím zjištění, nejpozději však
do dvou měsíců od zjištění vady. Zároveň si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že
po uplynutí dvouleté promlčecí doby od splnění smlouvy již nemůžete uplatnit svá práva ze záruky na příslušenství. Je-li
předmětem smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem použitá věc, mohou se strany
dohodnout i na kratší promlčecí době; promlčecí lhůtu kratší než jeden rok nelze uložit ani v tomto případě
platně. U koho můžete uplatnit nárok ze záruky?
Nárok ze záruky můžete uplatnit u prodávajícího Jaké další podmínky jsou
pro uplatnění záručních práv? V případě nákupu zboží do 12 měsíců od
prodeje nejsou žádné jiné podmínky pro uplatnění vaší záruční reklamace kromě nahlášení vady, pokud prokážete,
že výrobek nebo službu poskytl prodávající. Po uplynutí 12 měsíců od prodeje
jste však již povinni prokázat, že vámi uznaná vada
existovala již v době dodání.

Záruka na produkt
V jakém případě můžete uplatnit záruku na produkt správně?
V případě vady movité věci (výrobku) se spotřebitel může rozhodnout, že dříve popsaná;
nebo záruční práva na příslušenství; může uplatnit reklamaci na výrobek.
Jaká práva máte na základě záruční reklamace produktu?
Jako záruční nárok na výrobek můžete požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného výrobku.
V jakém případě je výrobek považován za vadný?
Výrobek je vadný, nesplňuje-li jakostní
požadavky platné v době uvedení na trh nebo nemá-li vlastnosti popsané výrobcem
.
Jaká je lhůta pro uplatnění záruky na výrobek?
Záruku na výrobek můžete uplatnit do dvou let od uvedení výrobku na trh výrobcem
. Po tomto termínu toto právo ztratíte.
Proti komu a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit nárok na záruku na výrobek?
Záruku na výrobek můžete uplatnit pouze u výrobce nebo distributora movité věci
. V případě uplatnění záruky na výrobek musíte prokázat vadu výrobku
.
V jakých případech je výrobce (distributor) osvobozen od záručních povinností na výrobek?
Výrobce (distributor) je zproštěn povinnosti záruky na výrobek pouze v případě, že
prokáže, že:
- výrobek nebyl vyroben nebo uveden na trh v rámci své podnikatelské činnosti, nebo
- podle stavu vědy a techniky nebyla vada rozpoznatelná. v době uvedení na trh,
nebo
- vada výrobku vyplývá z aplikace právních předpisů nebo závazných úředních předpisů.
Stačí, když výrobce (distributor) doloží jeden důvod pro osvobození.
Vezměte prosím na vědomí, že kvůli stejné závadě
nemůžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství a na výrobek současně, a to paralelně. Pokud je však váš nárok na záruku na výrobek
úspěšně uplatněn, můžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství na vyměněný výrobek nebo opravený díl
u výrobce.

Záruka
Internetový obchod nedistribuuje produkty podléhající povinné záruce.
Prodejce je 151/2003. (IX. 22.) Na základě nařízení vlády může
spotřebitel v případě prodeje nových předmětů dlouhodobé spotřeby uvedených v příloze č. 1 vyhlášky
uplatnit nárok na opravu, výměnu nebo vrácení peněz v průběhu uplatnění záruky. že jo.
151/2003, spotřebitel (IX. 22.) Opravu nebo výměnu můžete požadovat na základě nařízení vlády,
s výjimkou případů, kdy splnění zvoleného záručního práva na příslušenství není možné, nebo pokud by to mělo za následek
neúměrné dodatečné náklady pro oprávněnou osobu - ve srovnání s plněním jiného příslušenství záruční reklamace -
s přihlédnutím k hodnotě služby v bezvadném stavu, k
závažnosti porušení smlouvy a ke škodě na
zájmech držitele práv způsobené plněním záručního práva příslušenství.
Spotřebitel může požadovat poměrnou část náhrady nebo odstoupit od smlouvy, pokud
oprávněná strana neprovedla opravu nebo výměnu,
není schopna tuto povinnost splnit za podmínek stanovených zákonem nebo pokud oprávněná strana přestala mít zájem o opravu nebo
výměnu.
Není prostor pro zrušení z důvodu nepodstatné chyby.
Od prvního ledna 2021 je prodávající povinen poskytovat záruku na nové předměty dlouhodobé spotřeby uvedené v příloze č. 1
v případě vadného plnění.
1. Délka záruky
V případě vadného plnění se na základě nařízení vlády 151/2003 (IX.22) určuje cena výrobku
dobu trvání záruky takto:
• V případě prodejní ceny 10 000 HUF avšak nepřesahující 100 000 HUF za rok,
• dva roky při prodejní ceně přesahující 100 000 HUF, avšak nepřesahující 250 000 HUF,
• tři roky při prodejní ceně nad 250 000 HUF
.
Záruční doba začíná běžet dnem předání spotřebního zboží spotřebiteli, nebo pokud
uvedení do provozu provede společnost nebo její zástupce.
Pokud spotřebitel uvede spotřební zboží do provozu po více než šesti měsících od předání,
je dnem počátku záruční doby den předání spotřebního zboží.
V případě opravy spotřebního zboží se záruční doba prodlužuje
ode dne předání k opravě o dobu, po kterou spotřebitel spotřební zboží pro vadu zakoupil.
nemohl použít tak, jak bylo zamýšleno.
2. Uplatnění
záruční reklamace Spotřebitel může uplatnit záruku předložením záručního listu. Nepravidelné
vystavení záručního listu nebo nezpřístupnění záručního listu spotřebiteli
nemá vliv na platnost záruky. V případě, že záruční list nebude spotřebiteli poskytnut
, považuje se uzavření smlouvy za prokázané, pokud
spotřebitel předloží fakturu nebo pokladní doklad o zaplacení úplaty. Práva ze záruky
lze v tomto případě uplatnit potvrzením o zaplacení úplaty.
Uchování a vrácení obalu výrobku není podmínkou pro uznání reklamace
.
3. Opravy v záruční době
3.1. Při první poruše spotřebního zboží v záruční době
je společností stanoveno, že spotřební zboží nelze opravit,
pokud spotřebitel neurčí jinak, je společnost povinna spotřební zboží do 8 dnů vyměnit.
Není-li možná výměna spotřebního zboží, je společnost povinna vrátit spotřebiteli do 8 dnů od kupní
ceny uvedené na faktuře nebo účtence na dokladu o zaplacení úplaty za spotřební
zboží předložené spotřebitelem.
3.2. Nebude -li spotřebitelská věc
opravena do 30 dnů ode dne oznámení žádosti o opravu společnosti, - není-li spotřebitelem objednáno jinak -
je společnost povinna vyměnit spotřební zboží do 8 dnů po neúspěšném uplynutí třiceti -denní lhůta
. Není-li možná výměna spotřebitelského zboží, je společnost povinna vrátit kupní
cenu uvedenou na faktuře
nebo účtence dokládající zaplacení úplaty za spotřebitelem předložené spotřebitelské zboží do 8 dnů po marném uplynutí lhůty. třicetidenní opravné lhůty
.
3.3. Pokud se v záruční době spotřebitelský výrobek
po trojnásobné opravě (třikrát oprava nevztahuje na stejnou závadu) znovu pokazí počtvrté -
pokud spotřebitel nenařídí jinak - a pokud
zákon V z roku 2013 o občanský zákoník 6:159. Na základě § (2) písm. b) spotřebitel netvrdí, že kupní cena je přiměřená
doručení, je společnost povinna vyměnit spotřební zboží do 8 dnů. Není- li
možná výměna spotřebního zboží, je společnost povinna vrátit
spotřebiteli kupní cenu do 8 dnů na základě dokladu o zaplacení spotřebního zboží - faktury
nebo paragonu vystaveného na základě obecného zákona o dani z obratu. - předložený spotřebitelem
.
3.4. 151/2003. (IX. 22.) Mezi spotřební zboží uvedené v bodě 8 přílohy č. 1 k nařízení vlády
pro elektrokola, elektrokoloběžky, čtyřkolky, motocykly,
mopedy, automobily, obytné vozy, karavany, karavany,
přívěsy a v bodě 9
3.1 . ., 3.2 se nevztahují na konkrétní motorová plavidla . a ty popsané v bodě 3.3. Samozřejmě i v případě těchto produktů se prodávající musí snažit
chybu do 15 dnů opravit. Trvá-li oprava nebo výměna déle než
patnáct dnů, musí prodávající informovat kupujícího o předpokládané době opravy nebo výměny
.
3.5. Pokud lze výrobek opravit, musí se společnost snažit provést
opravu nebo výměnu nejpozději do 15 dnů. Pokud doba opravy nebo výměny
přesáhne 15 dnů, je společnost povinna informovat spotřebitele o předpokládané době trvání opravy nebo výměny
. Informace lze poskytnout i elektronicky, pokud
s tím spotřebitel předem souhlasil nebo lze-li tak učinit jiným způsobem vhodným pro prokázání přijetí spotřebitelem.
3.6.
Spotřební zboží s pevným spojem nebo těžší než 10 kg, nebo které nelze přepravovat jako příruční zavazadlo v MHD - s výjimkou vozidel -
je nutné opravit v místě provozu. V případě, že opravu nelze provést v místě provozu, zajistí demontáž a instalaci,
jakož i doručení a vrácení firma, nebo -
v případě požadavku na opravu potvrzeného přímo v opravně - opravárenský servis.
3.7. 151/2003. (IX. 22.) U nového zboží dlouhodobé spotřeby uvedeného v nařízení vlády
lze žádost o výměnu vymáhat do tří pracovních dnů. V tomto případě je prodávající povinen
vyměnit spotřební zboží, pokud závada
brání zamýšlenému použití.
3.8. Během opravy smí být do spotřebního výrobku instalovány pouze nové díly.
3.9. Společnost je zproštěna záruční povinnosti pouze v případě,
- vada výrobku vznikla nesprávným používáním;
- výrobek byl neodborně nainstalován/smontován;
- Závada produktu byla způsobena přepětím, poruchou sítě, elementárním poškozením;
- vada výrobku byla známa již v době nákupu;
- Chybu uvedenou kupujícím nelze zjistit.
Z důvodu stejné závady nemůžete uplatnit záruku na příslušenství a záruční reklamaci, nebo záruku na výrobek a
záruční reklamaci současně, ale v opačném případě máte
práva vyplývající ze záruky bez ohledu na záruku. nároky.
3.10. V případě, že námitka kupujícího týkající se kvality není
nebo není řádně vyřízena příslušným orgánem, je kupující oprávněn
zahájit řízení smírčí rady provozované okresními obchodními a průmyslovými komorami.
3.11. Ujednání ve smlouvě mezi spotřebitelem a podnikem, které
se odchyluje od ustanovení nařízení vlády e151/2003 (IX.22) v neprospěch spotřebitele, je neplatné.
4. Kam se může spotřebitel obrátit se svou potřebou opravy?
Spotřebitel může dle své volby uplatnit svůj nárok na opravu v sídle společnosti, na jakémkoli
místě, pobočce nebo
přímo v servisu uvedeném společností na záručním listě.
5. Záruční list
Povinnost předat záruční list má ve všech případech společnost prodávající výrobek
. Od 1. ledna 2021 lze záruční list podat v papírové i online podobě.
Záruční list je společnost povinna předat elektronicky nejpozději následující den po předání nebo
uvedení výrobku do provozu. Pokud společnost
nepředá záruční list jako elektronický dokument jeho přímým zasláním, ale
zpřístupní jej spotřebiteli ve formě adresy pro stažení, pak
nelze stažení elektronického záručního listu zrušit do konce záruční dobu,
musí zajistit dostupnost adresy pro stahování. Záruční list je společnost povinna předat elektronicky nejpozději následující
den po předání nebo uvedení výrobku do provozu.
1. Příloha k 151/2003. (IX. 22.) k nařízení vlády (od 1. ledna 2021)
1. Domácí spotřebiče s prodejní cenou nad 10 000 HUF, mezi něž patří zejména chladničky, mrazničky,
kombinované chladničky, elektrické sporáky, pračky, odstředivky, sušičky a
jejich libovolné kombinace, myčky nádobí, žehličky, ohřívače vody, topení, klimatizace a ostatní
vzduchotechnika klimatizační zařízení, vysavač, parní čisticí stroj, stroj na čištění koberců,
stroj na drhnutí a leštění podlah, šicí stroj, pletací stroj, elektrický bojler, čerpadlo;
2. malé kuchyňské spotřebiče na elektřinu s prodejní cenou 10 000 HUF a více, zejména
mikrovlnné trouby, pece na chléb, toustovače, kávovary, kávovary, varné konvice, kuchyňské roboty,
grily, fritézy na olej, vaflovače, koblihy, vaflovače, sendvičovače, elektrické
palačinkáře, elektrické stroje na pizzu, elektrický hrnec na vaření, elektrická pánev,
elektrický popcornovač, elektrický kontaktní gril, gril, mini sporák, vařič rýže,
vařič těstovin, vařič vajec, pařák, vaření se vzduchem hrnec, sušička ovoce;
3. plynové spotřebiče s prodejní cenou 10 000 HUF a více, jako jsou sporáky, konvektory, plynové kotle,
plynové kotle, plynové grily, plynové stoličky, plynové trouby, plynové hořáky, plynové lampy;
4. motorové zahradní stroje a nemotorové zahradnické nářadí s prodejní cenou nad 10 000 HUF, jako jsou
motyčky, sekačky na trávu, sekačky na trávu, tlačné sekačky;
5. motorové ruční nářadí nad 10 000 HUF prodejní cena, zejména řetězové pily, vrtačky,
příklepové vrtačky, úhlové brusky, kotoučové pily, hoblíky;
6. zdravotnické pomůcky a přístroje s dobou použitelnosti minimálně jeden rok a dále
sluneční brýle s prodejní cenou nad 10 000 HUF;
7. zdravotnické výrobky a přístroje s prodejní cenou nad 10 000 HUF, jako jsou elektrické
masážní přístroje, magnetické produkty, zejména přístroje pro světelnou terapii;
8. dopravní prostředky s prodejní cenou nad 10 000 HUF, jako jsou jízdní kola, elektrokola, elektrické
skútry, čtyřkolky, motocykly, mopedy, osobní automobily, obytné vozy, karavany,
karavany, přívěsy;
9. motorová plavidla nad 10 000 HUF;
10. výrobky pro péči o děti s prodejní cenou 10 000 HUF nebo více, jako jsou zejména plenky a
umyvadla, kočárky, vysoké židličky, které lze namontovat na vysoké židle a stoly, dětské bezpečnostní sedačky;
11. zařízení na sledování dětí s prodejní cenou nad 10 000 HUF, jako jsou monitory dechu,
monitory srdečního tepu, dětské chůvičky;
12. dětské houpačky, skluzavky a dětské hračky vyžadující podobné aktivity pro vnitřní a venkovní
domácí použití s ​​prodejní cenou 10 000 HUF nebo více;
13. osvětlovací výrobky s prodejní cenou 10 000 HUF a více, zejména svítidla a světelné zdroje;
14. zabezpečovací poplašná a signalizační zařízení s prodejní cenou nad 10 000 HUF;
15. elektronická komunikační koncová zařízení s prodejní cenou 10 000 HUF nebo vyšší, včetně zejména telefonů,
mobilních telefonů, faxů, multifunkčních zařízení;
16. zařízení pro vysílání zpráv s prodejní cenou 10 000 HUF nebo více, jako jsou
zejména hlasové záznamníky a zařízení handsfree; satelitní přijímač a AM Micro anténní systémy a jejich komponenty,
televize, projektor, videorekordér, rádio, autorádio, radiobudík, satelitní
lokátor, gramofon, magnetofon a kazetový magnetofon, CD rekordér a přehrávač, DVD rekordér
a přehrávač, herní konzole, Blu-ray přehrávač a rekordér, stolní přehrávač médií, osobní zvukový systém,
mixážní pult, zesilovač, reproduktor, reproduktor, mikrofon a sluchátka, sluchátka;
17. zařízení informačních technologií s prodejní cenou nad 10 000 HUF, včetně zejména stolních počítačů,
notebooků, notebooků, tabletů, PDA, monitorů, tiskáren, skenerů, fotoaparátů, filmových a
zvukových kamer, videokamer a videokamer, hlasových záznamníků, foto tiskárny, skenery filmů a diapozitivů,
přehrávače MP3 a MP4, přenosný přehrávač médií, flash disk, paměťová karta, nabíječka baterií,
kalkulačka, kapesní kalkulačka;
18. kancelářské technické vybavení s prodejní cenou nad 10 000 HUF, jako jsou skartovací stroje,
kopírky, laminovací stroje;
19. zpětné projektory a zařízení filmové techniky s prodejní cenou nad 10 000 HUF, včetně zejména filmových a
zpětných projektorů, zvětšovačů filmů, zařízení pro vyvolávání a zpracování filmů;
20. optické přístroje s prodejní cenou 10 000 HUF a více, zejména dalekohledy, dalekohledy, mikroskopy,
dalekohledy;
21. hudební nástroje s prodejní cenou nad 10 000 HUF;
22. hodinky a šperky nad 10 000 HUF;
23. vnitřní a venkovní nábytek, matrace nad 10 000 HUF prodejní cena;
24. měřicí přístroje, generátory, napájecí zdroje nad 10 000 HUF prodejní cena;
25. střelné zbraně s prodejní cenou nad 10 000 HUF;
26. sportovní potřeby, vybavení související s lovem a rybolovem s prodejní cenou nad 10 000 HUF;
27. přístroje péče o krásu provozované elektřinou s prodejní cenou nad 10 000 HUF, např
zejména vysoušeč vlasů, vlasový styler, zastřihovač chlupů na těle, epilátor, elektrický holicí strojek;
28. kožešinové oděvní výrobky z ušlechtilých a poloušlechtilých kožešin s prodejní cenou nad 50 000 HUF
;
29. příslušenství a součásti výrobků patřících do výše uvedených skupin výrobků
s prodejní cenou nad 10 000 HUF;
30. * dveře a okna nad 10 000 HUF prodejní cena, zejména okna, venkovní a vnitřní dveře, garážová vrata;
31. * stínicí zařízení s prodejní cenou nad 10 000 HUF, jako jsou
žaluzie s ručním nebo motorovým pohonem, reluxa, markýzy, stuhové závěsy;
32. * domácí telefon, poplašný systém, kamerový dohled nad 10 000 HUF prodejní cena;
33. * pohon garážových vrat a jiných bran, kontrola nad prodejní cenou 10 000 HUF;
34. * sprchový kout, vana, baterie nad 10 000 HUF prodejní cena;
35. * solární kolektor, systémy solárních panelů nad 10 000 HUF prodejní cena;
36. * hračka hoverboard, hračka elektrická koloběžka, hračka dron nad 10 000 HUF prodejní cena;
37. * drony zařazené do kategorie open ve zvláštním zákoně s prodejní cenou nad 10 000 HUF.

Zákaznický servis po nákupu
Po zadání objednávky může zákazník kontaktovat
náš zákaznický servis prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů ohledně záruky, záruky, zrušení nebo jiných záležitostí
souvisejících s objednávkou nebo objednaným produktem.
Telefon zákaznického servisu: 06203635109
E-mailová adresa zákaznického servisu: info@sealmark.hu
Popis možností vyřizování reklamací Stížnosti
na činnost internetového obchodu nebo na produkty distribuované internetovým obchodem
lze podávat provozovateli internetového obchodu do e-mailem nebo poštou
na jeden z níže uvedených kontaktních údajů.
Poštovní adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefon: 06203635109
E-mailová adresa: info@sealmark.hu
Pokud má internetový obchod i provozovnu, můžeme naši stížnost sdělit prodávajícímu osobně
. Prodávající je povinen na reklamaci přijatou e-mailem nebo poštou odpovědět písemně
a zaslat ji kupujícímu do třiceti dnů.
Společnost je povinna ústní stížnost zákazníka (včetně stížností po telefonu) neprodleně prošetřit
a pokud možno napravit. Není-li okamžité prošetření reklamace možné,
nebo zákazník není spokojen s danou okamžitou odpovědí, sepíše společnost protokol a
jeho kopii předá spotřebiteli na místě - v případě ústní reklamace . Společnost je . stěžovateli do třiceti dnů od jejího obdržení zaslat ji
povinna na reklamaci obdrženou e-mailem, telefonicky nebo poštou odpovědět písemně » adresu a telefonní číslo spotřebitele; » místo, čas a způsob podání reklamace; » seznam dokumentů potřebných k doložení stížnosti; » označení výrobku nebo služby dotčené reklamací; » stručný popis reklamace; » plná moc platná v případě, že spotřebitel jedná prostřednictvím zmocněného zástupce; » místo a čas pořízení zápisu; » podpis osoby pořizující zápis a – s výjimkou ústní stížnosti sdělené telefonicky nebo prostřednictvím jiných služeb elektronických komunikací – spotřebitele; Společnost je povinna uchovávat záznam o stížnosti a kopii odpovědi po dobu tří let
a předložit je na vyžádání kontrolních orgánů.
Nepovažuje-li prodávající reklamaci uplatněnou zákazníkem za oprávněnou, je
povinen ji odůvodnit a zaslat zákazníkovi písemně a dále je povinen
zákazníka písemně informovat o tom, jaké možnosti vyřízení reklamace má k dispozici. to podle povahy stížnosti
. Prodávající je povinen uvést sídlo, telefonní kontakt, internetový kontakt a poštovní adresu
příslušného smírčího orgánu podle místa bydliště či bydliště spotřebitele .
Informace musí rovněž zahrnovat, zda společnost využívá k urovnání spotřebitelského sporu postup
smírčí rady . Pokud se v průběhu jednání nepodaří urovnat
spotřebitelský spor, který může mezi prodávajícím a spotřebitelem existovat , má spotřebitel k dispozici následující možnosti právního vymáhání:

Orgán na ochranu spotřebitele
Spotřebitelé
se mohou se svými stížnostmi na ochranu spotřebitele obracet na příslušný orgán na ochranu spotřebitele v místě svého bydliště. Po vyhodnocení stížnosti úřad rozhodne
o průběhu řízení o ochraně spotřebitele. Úřední úkoly prvního stupně související s ochranou spotřebitele
provádějí příslušné hlavní a krajské úřady v místě bydliště spotřebitele, jejichž
kontaktní údaje lze nalézt na následujícím odkazu: https://www.kormanyhivatal.hu/hu /elerhetosegeg
Smírčí rada
Pokud zamítneme spotřebitelovu stížnost, máte v tom případě právo na nás podat spotřebitelskou stížnost , kterou můžete předložit příslušné Smírčí radě
v místě vašeho bydliště .
Postup smírčí rady
začíná na žádost spotřebitele. Podmínkou pro podání žádosti u spotřebitelského smírčího orgánu je, že se spotřebitel pokusí
spor řešit přímo s podnikatelem. Přímé řešení sporů lze provést osobně v
zákaznickém servisu poskytovatele služeb, telefonicky nebo e-mailem.
Dalším požadavkem je, aby žádost o jednání rady, kterou je třeba
předložit předsedovi rady, obsahovala:
jméno spotřebitele, bydliště, místo pobytu;
název a sídlo nebo místo společnosti, se kterou je spotřebitel ve sporu;
chce-li spotřebitel podat svou žádost orgánu, jehož jurisdikce
je podle místa plnění smlouvy, musí uvést místo
plnění smlouvy;
stanovisko spotřebitele k existujícímu sporu, jakož i skutečnosti a důkazy
podporující jeho vlastní stanovisko;
prohlášení spotřebitele, které prokazuje, že se spor pokusil řešit přímo s podnikatelem
;
spotřebitel musí rovněž prohlásit, že ve věci sporu nezahájil řízení
u jiného smírčího orgánu, ani nezahájil mediační řízení či občanskoprávní
soudní řízení;
musí obsahovat to, co požadujete a jaké rozhodnutí od správní rady očekáváte.
Nakonec musí být žádost podepsána spotřebitelem.
Kromě toho všeho musí být k žádosti přiloženy všechny doklady, které spotřebitel
uvádí jako důkazy, a také doklady, které prokazují, že spotřebitel
pokusil se spor se společností urovnat, ale neúspěšně.
Rádi bychom vás informovali, že naše společnost má povinnost spolupracovat v
řízení smírčí rady.

Kontaktní údaje smírčích rad:

Adresa smírčí rady župy Bács-Kiskun
: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532
Fax: (+36) 76 501 538
Mobil: (+36) 70 938 4765
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
webové stránky: www.bacsbekelteteshu.

Smírčí rada okresu Baranya
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
tel.: +36-72/507-154, 20/283-3422
e-mail: info@baranyabekeltetes.hu
web: www.baranyabekeltetes.hu

Adresa smírčí rady župy Békés
: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Adresa smírčí rady župy Borsod-Abaúj-Zemplén
: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 46/501-090 (nové případy)
46/501-871 (probíhající případy)
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Adresa smírčí rady v Budapešti
: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webová adresa: bekeltet.bkik.hu

Adresa smírčí rady župy Csongrád-Csanád
: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Kontakt na komoru: Zoltán Jerney
Telefon: +36-62/554-250/118
Zákaznický servis: HP: mezi 9:00 a 11:00
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Adresa smírčí rady okresu Fejér
: Hosszúsétátér 4-6, 8000 Székesfehérvár.
Lencsés Hajnalka administrátor smírčí rady,
telefon: 06-22/510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Webová stránka: https://www.bekeltetesfejer.hu/

Adresa smírčí rady župy Győr-Moson-Sopron
: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
e-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
https://bekeltetesgyor.hu/

Sídlo smírčí rady okresu Hajdú-Bihar
: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Místo správy: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Adresa smírčí rady okresu Heves
: Hadnagy utca 6. patro, 3300 Eger
Telefon: +36 36 416-660/105 pobočka
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Poštovní adresa: 3300 Eger, PO Box 440.

Smírčí rada župy Jász-Nagykun-Szolnok
Adresa: 5000 Szolnok, park Verseghy. 8.
Poradna: II. patro, pokoj 212.
e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
telefon: 20/373-2570

Adresa smírčí rady župy Komárom-Esztergom
: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
https://kem-bekeltetes.hu/

Adresa smírčí rady župy Nógrád
: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
Telefon: 06-32-520-860
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu,
www.bekeltetes-nograd.hu kontaktní údaje brány úřadu představenstva: KRID: 166469396

Sídlo smírčí rady Pešťské župy
: 1055 Budapešť, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Poštovní adresa: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mailová adresa: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881
Webová stránka: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
nebo www.pestmegyeibekelteto.hu

Adresa smírčí rady okresu Somogy
: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026
e-mailová adresa: skik@skik.hu
www.skik.hu

Adresa smírčí rady župy Szabolcs-Szatmár-Bereg
: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
e-mailová adresa: bekelteto@szabkam.hu
E-mailová adresa: bekelteto@szabkam.hu;

Předsedkyně smírčí rady okresu Tolna
: Gréta Mónus
Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

Recepce smírčí rady okresu Vas
: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645
Zaměstnanec smírčí rady Pergel Bea
e-mail: bea@vmkik.hu
Dr. Zoltán Kövesdi Předseda smírčí rady
telefon: 30/9566-708

Adresa smírčí rady župy Veszprém
: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: v době recepce zákazníků: 06-88-814-121,
sekretariát komory: 06 88 814-111
Fax:
06-88-412-150 - mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Webové stránky: www.bekeltetesveszprem.hu

Adresa smírčí rady okresu Zala
: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
http://www.bekelteteszala.hu/

Soudní řízení
Pokud se spotřebitel neobrátí na smírčí orgán nebo řízení nevede k
výsledku, má spotřebitel možnost
obrátit se na soud za účelem urovnání soudního sporu.
Žaloba musí být zahájena žalobním návrhem, ve kterém musí být uvedeny tyto údaje:
soud prvního stupně;
jméno, místo bydliště a právní postavení stran a zástupců stran;
právo na uplatnění
s uvedením skutečností, na nichž se zakládá, a jejich důkazů;
údaje, z nichž lze určit příslušnost a příslušnost soudu;
definitivní žádost o soudní rozhodnutí (žádost o žalobu).
Dokument nebo kopie dokumentu, jehož obsah
je označován jako důkaz, musí být připojen k žalobnímu návrhu.

Platforma pro online řešení sporů
Evropská komise vytvořila webovou stránku, na které se mohou spotřebitelé registrovat, a tak
mají možnost
řešit své právní spory související s online nákupy vyplněním žádosti a vyhnout se soudnímu řízení. Spotřebitelé se tak mohou
domáhat svých práv, aniž by jim v tom bránila například vzdálenost.
Maďarsko je také povinno provozovat on-line kontaktní místo pro řešení sporů, kde
musí být k dispozici alespoň dva poradci, kteří sporným stranám pomohou, pokud
mají dotazy k postupu. U nás tento úkol
plní smírčí rada v Budapešti.
Platforma pro řešení sporů online je dostupná na následujícím odkazu:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Datum účinnosti: 01.01.2020.

Magyar Nyelven:

Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, amennyiben jelen
Általános Szerződési Feltételekkel, a webáruház használatával, a termékekkel, a vásárlás
menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot
az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai
Név: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Székhely: Magyarország, 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Adószám: HU12458149
Cégjegyzékszám: 07-09-018080 Nyilvántartásba vette a Székesfehérvári Törvényszék
Cégbírósága / Baracs Község Jegyzője (163)
Kapcsolattartó neve: Nagy Zsolt
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám: 12024009-01288628-00100008
(továbbiakban Eladó)

A webáruház elérhetőségei
Levelezési cím: Magyarország, 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
A cég elektronikus elérhetősége: info@sealmark.hu
A webáruház domain címe: https://www.sealmark.cz (https://www.kulcstartok.hu Magyar nyelvű webáruház, Cseh nyelven elérhető változata.)

Tárhelyszolgáltató adatai
Üzemeltető: Paller Endre egyéni vállalkozó
Bankszámlaszám: 10404900-67525148-50481028
Székhely: Magyarország, 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Adószám: 63478262-1-40
Telefonszám: 06709334304
E-mail: info@viltor.hu

Alapfogalmak
Áru: a weboldalon eladásra szánt ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb
módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és
villamos energiát,valamint a digitális elemeket tartalmazó áru
Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást
foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom
vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit.
Felek: Eladó és Vevő együttesen.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy.
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik résztvevője fogyasztónak minősül.
Funkcionalitás: a digitális tartalom vagy digitális szolgltatás azon képessége, hogy a céljának
megfelelő funkciókat betöltse.
Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó
importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének
vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel.
Hibás teljesítés: A termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél hibásan teljesít, ha a
szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban
megállapított minőségi követelményeknek.
Interoperabilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt
tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú
digitális tartlmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.
Kompatibilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt
tudjon működni a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás átalakításának szükségessége
nélkül olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel azo azonos típusú digitális tartalmat vagy
digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.
Jótállás: Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a
jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban, vagy jogszabályban foglalt
feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás lehet kötelező és önkéntes
szerződéses. A kötelező jótállás szabályait Kormányrendeletben rögzítették.
Tartósság: egy termék azon képessége, hogy megőrizze a megkövetelt funkcióit és
teljesítményét szokásos használat mellett.
Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás
számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat
céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő
megjelenítését.
Termék: A webáruház által értékesítésre szánt áru, digitális elemeket tartalmazó áru.
Térítésmentesen: az áru, digitális tartalom, vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tétele
érdekében felmerült szükséges költségek - különösen a postaköltség, a szállítási költség, a
munkaerőköltség vagy az anyagköltség - megfizetése nélkül.
Vásárló: A webáruházon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.
Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy,
ideértve azt a személyt is, aki a vállalkozás nevében, vagy javára jár el.
Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalomszolgáltatásáért, vagy a digitális szolgáltatás
nyújtásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

A szerződés tulajdonságai
A https://www.sealmark.cz webáruházban található termékek képezik az eladó és a
vásárlók közötti szerződés tárgyát. A webáruházban található termékek egyedi jellemzői a
termékoldalon találhatók. A termék mellett található vételár forintban értendő és mindig a
kiválasztott termék bruttó ára.
A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek és nem kerül
iktatásra. A szerződés a későbbiekben nem kereshető vissza. A szerződés magatartási kódexre
nem utal.

A rendelés menete
1. A termék kiválasztása
A vásárló a kiválasztott termék nevére, vagy fotójára kattintva megtekintheti a termék bővebb
ismertetőjét. A termékfotón látható dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve abban az
eseteben, ahol a termékleírás azt külön kiemeli.
2. A termék kosárba helyezése
A termék darabszámának megadását követően a vásárló a KOSÁR gombra kattintva tudja egy
virtuális kosárba helyezni a terméket. A termék kosárba helyezésével még nem jön létre fizetési
kötelezettség. Amennyiben szeretne további terméket a kosárba helyezni, válassza a VISSZA A
TERMÉKEKHEZ gombot és tegye a kosárba a továbbiakban megvásárolni kívánt terméket, vagy
termékeket. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.
3. A kosár tartalmának megtekintése
A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására.
Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, abban az esetben a
DARABSZÁM oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség
darabszámát, majd nyomja meg a FRISSÍTÉS gombot. Amennyiben törölni kívánja a kosárban
található termékeket, akkor nyomja meg a TÖRLÉS gombot. Amennyiben nem szeretne további
terméket vásárolni és a termék, vagy termékek darabszámának és árának ellenőrzése során
mindent rendben talál, abban az esetben kattintson a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombra.
4. Regisztráció
A webáruházban lehetősége van regisztrálni, vagy regisztráció nélkül vásárolni. A regisztrációval
gyorsabban tud a következő alkalmakkor a webáruházban vásárolni, naprakész lehet a rendelései
állapotát illetően és figyelemmel kísérheti korábbi rendeléseit. Amennyiben regisztrál, akkor a
regisztrációhoz szükséges adatok megadása után tud továbblépni a rendelési folyamatban.
Amennyiben Ön már regisztrált vásárlónk, abban az esetben a bejelentkezéshez szükséges
adatok megadásával továbbléphet. Ha a regisztráció nélküli vásárlás mellett dönt, akkor a
számlázási és szállítási adatok megadása után tud továbblépni a rendelési folyamatban.
5. A vásárlással, szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatok megadása
A rendelés során a számlázással kapcsolatos adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám)
megadása szükséges. A webáruházrendszer a számlázási adatokat automatikusa tárolja, mint
szállítási adat. Amennyiben számlázási és a szállítási adatok eltérőek, abban az esetben a A
SZÁLLÍTÁSI CÍM MEGEGYEZIK A SZÁMLÁZÁSI CÍMMEL rubrikában lévő jelölést el kell távolítani, és
a szállítási adatokat meg kell adni. A rendelési adatok megadása során Önnek lehetősége van a
termék átvételi módját, és a termék fizetési módját kiválasztani. A MEGJEGYZÉS szövegdobozba
tetszőlegesen adhat meg információkat a rendelésével kapcsolatban.
6. A rendelés ellenőrzése
A rendelés elküldése előtt még egyszer leellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék árát,
szállítási költségét, illetve a szállítási és számlázási adatokat. Amennyiben hibát észlel, abban az
esetben nyomja meg a VISSZA gombot és a szükséges módosításokat végezze el!
7. A rendelés véglegesítése
Amennyiben a rendelés ellenőrzése során mindent rendben talál, abban az esetben a
MEGRENDELEM gomb megnyomásával küldje el rendelését. A rendelés elküldésével elfogadja a
webáruház Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi, hogy a rendelés fizetési
kötelezettséggel jár.
A webáruházban történő rendelések esetén a Vásárló tekinthető ajánlattevőnek, így a Vásárló és
az Eladó közötti szerződéskötés abban az esetben jön létre, mikor az Eladó az webáruházon
keresztül történt ajánlattételt elfogadja. A webáruház által küldött automatikus rendelés
visszaigazoló email nem tekinthető az ajánlattétel elfogadásának. A rendelés elküldésekor a
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendlése átvételi és fizetési kötelezettséggel jár.

Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webáruházban a termékek mellett találhatók. Az árak nettó árak, az ÁFÁ-t NEM tartalmazzák. A termék számlázott bruttó ára a mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelő általános forgalmi adót tartalmazza (27%), érvényes közösségi adószám esetén 0% általános forgalmi adót tartalmaz. Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Szerződési Feltételek között is megtalálható.

Eljárás hibás ár esetén
Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a webáruházban a termék hibás áron szerepel.
Hibásnak feltüntetett árnak minősül főként a 0 Ft-os termék ára, továbbá kedvezmények esetén a
kedvezménynek nem megfelelően feltüntetett ár. Pl. 5000Ft-os termék estén 10%-os
kedvezmény mellett feltüntetett 1000 Ft-os vételár és a töredék ár. Hibás áron történő rendelés
estén is automatikus visszaigazoló e-mailt küldhet a rendszerünk, amely azonban nem tekinthető
a rendelés elfogadásának. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal
tájékoztatjuk a Vevőt a termék helyes áráról. A Vevő ezt követően eldöntheti, hogy kéri-e a
terméket a valós áron, vagy lehetősége van, hogy bármely jogkövetkezmény nélkül elálljon a
szerződéstől.

A rendelés feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-12 óra óráig történik. Természetesen a Vásárló
ezen időintervallumon kívül is leadhatja a megrendelését, amely a következő munkanapon kerül
feldolgozásra.

A rendelés teljesítése
A megrendelt termékeket 1-5 munkanap munkanapon belül kiszállítjuk. Amennyiben az Eladó, a
szerződésben megjelölt terméket azért nem tudja kiszállítani, mert az nem áll rendelkezésére,
abban az esetben a Vevőt erről a tényről köteles haladéktalanul tájékoztatni, illetve a már
kifizetésre került összeget a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb harminc napnál nem
később a fogyasztó részére visszatéríteni.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
A rendelés során a Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására, vagy
törlésére. Amennyiben Ön a javítani kívánt adatlapon már tovább lépett, de még nem
véglegesítette a rendelését, abban az esetben célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani a
kívánt oldal megjelenéséig, ahol a módosítást már el tudja végezni. Ha a rendelés elküldése után
szeretne módosítani a megadott adatokon, akkor a fentebb megadott elérhetőségek egyikén
tudja jelezni módosítási szándékát. Ön a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az
Eladó, a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul megadott adatokból eredő Vásárlót
érő károkért nem vonható felelősségre. A rendelés során pontatlanul megadott e-mail cím, vagy a
postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a
szerződés létrejöttét.

Visszaigazolás
Minden rendelésről e-mail visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását
követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és később egyet a várható
szállítási időpontról, vagy a rendelés elfogadásának tényéről. Telefonos egyeztetés esetén hívja a
webáruház telefonszámát, vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét. Eladó köteles
a Vevő részére a megrendelést késedelem nélkül - 48 órán belül - visszaigazolni. Amennyiben ez
nem történik meg, abban az esetben a Vevőt nem köti a megrendelése és nem köteles a
kiszállított terméket átvenni.

Termék ellenőrzése
Termék ellenőrzés: A vevőnek minden esetben célszerű az áru sértetlenségét kézhezvételekor
ellenőrizni. Ha futár jelenlétében történik az ellenőrzés és a termék sérült, akkor ne vegye át a
terméket, készíttessen jegyzőkönyvet.

Fizetési módok
Utánvét: Amennyiben a megrendelt termék értékét a termék átvételekor szeretné kifizetni, akkor
válassza az Utánvétes fizetési módot.
Banki átutalás: Amennyiben a megrendelt termék árát Banki átutalással szeretné kiegyenlíteni,
abban az esetben válassza az előreutalás fizetési módot. A megjegyzés rovatba írja be a nevét és
a rendelési azonosítót. Az átutaláshoz szükséges adatok (Kedvezményezett neve,
Kedvezményezett bankszámlaszáma, Kedvezményezett bankja) megtalálhatók a webáruházat
működtető vállalkozás adatai között vagy az automata rendelés visszaigazolásban vagy a
díjbekérőben.

Bankkártyás fizetés: Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.
Bankkártyás fizetés lépései: Válassza ki a megrendelni kívánt terméket, melynek összegét
bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni. A fizetési módok közül válassza ki a BARION
bankkártyás fizetési módot. Ezt követően átirányítjuk a megadott Bank biztonságos fizetést
garantáló oldalára, ahol a kártyaadatait tudja megadni a fizetés megkezdéséhez. A kártyaadatok
megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót. A fizetést követően
Ön visszatér a webáruházunk oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást. A
sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni
engedélyezést jelenti – a kiválasztott Bank elindítja a Vevő kártyájának megterhelését a
kiválasztott áru(k) ellenértékével.

Barion fizetés: Amennyiben a rendelt termék értékét Barion rendszerrel szeretné kiegyenlíteni,
úgy válasza a Barionnal való fizetési módot. Barionnal való fizetési mód választása esetén Ön
kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenlegével fizetni
webáruházunkban. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadnia
bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy
működő e-mail címet. Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaszámot
egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címe és jelszava. Ez nem csak
kényelmes, de a biztonságot is növeli! Ön fizetés során Mastercard vagy Maestro bankkártyát,
Visa vagy Electron bankkártya és Amex bankkártya használhat. Amennyiben Önnek nincs
bankkártyája a fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással,
vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei, üzletfelei tudnak Önnek pénzt
küldeni. Ebben az esetben e-mail címe és jelszava megadásával tud fizetni. A bankkártyás
fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion
mobilalkalmazás, valamint a pénzfogadás és küldés ingyenes.

Eljárás át nem vett csomagok esetén
Ha a Megrendelő nem veszi át a megrendelt csomagot és nem jelezte a 14 napon belüli elállási
szándékát az Eladó felé, úgy szerződésszegést követ el Ptk 6:156 § (1) bekezdés szerinti
késedelembe esik. A Megrendelő a csomag át nem vételével nem teljesítette a szerződésben
foglalt kötelezettségét (a teljesítést nem fogadta el) így az Eladó az át nem vett csomaghoz
kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a
Felhasználókkal szemben. Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy az így keletkezett jogi igényeink
érvényesítése érdekében igénybe vett követeléskezelő és/vagy ügyvéd segítségét, így a
szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai)
megfizetése is a Megrendelőt terheli. Eladó jogosult a Megrendelővel kötött szerződést a
szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmondani, a Felek a felmondás elfogadására
elfogadják a Megrendelő által a rendeléskor megadott emailt. A felmondás időpontja az az
időpont, amikor a felmondást tartalmazó email a Megrendelő email fiókjába megérkezik.

Szállítási módok
GLS házhoz szállítás: Amennyiben ezt a szállítási módot választja, a GLS futárszolgálat házhoz
viszi Önnek a csomagját. A kézbesítés munkanapokon 8 - 17 óra között történik. Amennyiben az
első kézbesítés sikertelen, a futár egy értesítőt hagy a postaládában. Az értesítőn található
telefonszámon Ön fel tudja venni a kapcsolatot a futárszolgálattal és másik szállítási időpontot
tud megadni. Az online csomagkeresés funkció segítségével a nap bármely szakában elérhető a
csomagtörténet. A szállítás díja
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes
GLS csomagpont: GLS CsomagPont választása esetén válassza ki az Önhöz legközelebb eső GLS
CsomagPontot. A csomagátvevő helyen az értesítéstől számított 5 napon belül bármikor átvehető
a küldemény. A GLS CsomagPontok hosszú nyitva tartási időben fogadják az ügyfeleket, így a
legkedvezőbb időpontban veheti át a csomagot. Válassza ki a "Kiszállítás GLS CsomagPontba"
opciót és adja meg a kiválasztott címet és az átvevő nevét. Szükség esetén több, akár 4 nevet is
megadhat, amivel gördülékennyé teheti a csomagátvételt. A GLS közvetlenül a kiválasztott GLS
CsomagPontba szállítja a csomagot. A szállítás díja
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes
DPD: DPD háztól házig szolgáltatás: Egyszerű, gazdaságos, megbízható Belföldi Classic
szolgáltatásuk keretében háztól-házig, egyszerűen és megbízhatóan szállítják a küldeményét az
ország bármely pontjára. A vonalkódos csomagcímke alapján díjmentes elektronikus
nyomonkövetheti a csomag útját. A szállítás díja
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes
DPD csomagpont: DPD CsomagPont választása esetén válassza ki az Önhöz legközelebb eső DPD
CsomagPontot. A csomagátvevő helyen az értesítéstől számított 5 napon belül bármikor átvehető
a küldemény. A DPD CsomagPontok hosszú nyitva tartási időben fogadják az ügyfeleket, így az
Önnek legkedvezőbb időpontban veheti át a csomagot. A szállítás díja
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes
Packeta átvevőhely:
Packeta átvevőhely választása esetén válassza ki az Önhöz legközelebb eső Packeta
átvevőhelyet. A Packeta átvevőhely hosszú nyitva tartási időben fogadják az ügyfeleket, így az
Önnek legkedvezőbb időpontban veheti át a csomagot. Packeta átvevőhely díja:
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes

Elállási jog
Amennyiben a vásárló által megrendelt termék nem áll az eladó rendelkezésére, abban az
esetben az eladó fenntartja a jogot, hogy a már visszaigazolt rendelést részben, vagy egészben
visszautasítsa. Részben történő teljesítésre a vevővel történt egyeztetést követően kerülhet sor.
Ha az eladó a szerződéskötésben vállalt kötelezettségének nem tud eleget tenni, abban az
esetben köteles a megrendelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni.
A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. Vevő a szerződési feltételek elfogadásával
nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
A Fogyasztót megillető elállási jog ismertetése:
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14
napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben az Eladó köteles a fogyasztó
által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére. Az Eladó az elállási
jog érvényesítése során a fogyasztó által kifizetett teljes összeget - ideértve a kiszállítási
költséget is - visszafizeti a fogyasztó részére.
Amennyiben az Eladó az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha az Eladó
a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát
követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva
álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik,
úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az
utoljára kézbesített tétel vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Fogyasztó az
elállási joggal.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt
megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati
kötöttséget megszünteti.
A fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó elállási szándéknak bejelentésére felhasználhatja az alábbi
elállásinyilatkozat-mintát is:

Elállási / Felmondási nyilatkozat minta
A fogyasztó az alábbi elállási minta kitöltésével és elérhetőségünkre történő visszajuttatásával is
gyakorolhatja az elállási jogát (csak a szerződéstől való elállási / felmondási szándék esetén
töltse ki és juttassa vissza).
Címzett: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló
szerződés tekintetében:
Termék/ek neve/i:
Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: ....................................
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított
14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az
elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára
adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő jelzés esetén az email, illetve a fax
küldésének idejét kell figyelembe venni.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.
A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása, vagy felmondása esetén
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a
vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított
tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes
összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült egyéb költségeket, mint például a
kiszállítás költsége. Az Eladó azonban nem köteles a fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
szállítási mód választásából adódik.
A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás, vagy felmondás esetén az Eladó
a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező
módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más
fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem
terhelheti.
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási
módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
Az Eladó jogosult a fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani,
amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt
visszaküldte. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga
fuvarozza vissza.
A vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül
további pénzbeli követelésre feljogosító szerződési feltétel különösen nem tekinthető olyannak,
mint amit a fogyasztó kifejezetten elfogadott, ha a vállalkozás olyan alapértelmezett opciót (előre
kitöltött mezőt) alkalmaz, amelyet a fogyasztónak a többletösszeg fizetésének elkerülése
érdekében el kellene utasítania. Ebben az esetben a vállalkozás köteles a fogyasztó részére az
így kifizetett összeget visszatéríteni.

A fogyasztó kötelezettségei elállás vagy felmondása esetén
Amennyiben a fogyasztó élni kíván az indoklás nélküli elállási joggal, abban az esetben köteles az
elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a termék kézhezvételétől számított 14 napon
belül az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:
Postázási cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Email cím: info@sealmark.hu
Amennyiben a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően élni szeretne
az elállási jogával, úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől
számított tizennégy napon belül az Eladó által megjelölt címre visszaküldeni, illetve a
vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A
határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerülő költségeket, kivéve ha az Eladó vállalja ezen költség viselését. A fogyasztót ezenfelül
egyéb költség nem terheli. Webáruházunk esetében az Eladó nem vállalja át az áru
visszaszállítási költségét, így az a vásárlót terheli.
Abban az esetben, ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a
terméket kifuvarozták a fogyasztónak, az Eladó saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha
az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.
A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a
fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a fogyasztót nem tájékoztatja az elállási jogról.
A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
» szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése
után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget
» keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes
beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti
elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
» olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által
nem befolyá solható,az elállási jog gyakorlása meghatározott határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ;
» olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
szabtak;
» romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
» olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
» olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül
más áruval;
» olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi
szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől
számított harmincadik napot követően kerül sor;
» olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére
keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
» lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
» hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
» nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
» lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
» a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően
elveszíti a jogát, továbbá a vállalkozás a visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

Hibás teljesítés
Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít
hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben
semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
Árukra, digitális tartalmakra, digitális szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói szerőzé
általános teljesítési követelményei
A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
rendeletben foglalt követelményeknek.
Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező
szolgáltatásnak, árunak
a) meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak,
valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással,
interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
b) alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó
legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás
elfogadott;
c) rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati
útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint
az ügyfélszolgálati támogatást -; és
d) biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - a szerződés tárgyát képező
szolgáltatásnak, árunak
a) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén
jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex
előír;
b) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel,
teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a
hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú
szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az
értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó
nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését;
c) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal -
ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és
d) meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként
bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

A szolgáltatásnak, árunak nem kell megfelelnie a fent részletezett nyilvános kijelentésnek, ha a
kötelezett/Eladó bizonyítja, hogy
a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
c) a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
A teljesítés szerződésszerűségének egyedi követelményei digitális elemeket
tartalmazó áru esetén
A digitális elemeket tartalmazó áru esetében a vállalkozásnak/Eladónak biztosítania kell, hogy a
fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális
szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru
szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó
meg is kapja azokat.

A vállalkozásnak az frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés
a) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az
áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege
alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy
b) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében meghatározott időszakon
keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor a két évet meg nem haladó
időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy két
évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes
időtartama alatt időszakon keresztül kell biztosítania.
Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a bekezdésnek megfelelően rendelkezésre
bocsátott frissítéseket, a vállalkozás nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó
frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy
a) a vállalkozás tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi
elmulasztásának következményeiről; és
b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen
telepítése nem a vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.
Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön
tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a a leírtaktól
meghatározott követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az
eltérést külön, kifejezetten elfogadta.
Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése
A vállalkozás/Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad,
feltéve, hogy
a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás végezte el,
vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a
vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy
digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások
hiányosságainak következménye.
Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a vállalkozás helyezi üzembe, vagy az üzembe
helyezés a vállalkozás felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a vállalkozás
által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.
Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy
digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról
rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással
kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba
a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől
számított két éven belül; vagy
b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes
időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.
Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven
belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru
természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E bekezdés a digitális elemeket
tartalmazó árura is alkalmazandó.
Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy
digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról
rendelkezik, a vállalkozást/Eladót terheli az áru digitális tartalmmal kapcsolatos hibája ha a két
évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított
két éven belül; vagy két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a
folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé a hiba.

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az
Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv valamint
fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?Kellékszavatossági jogÖn -
választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást, vagy
kicserélést, kivéve ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a
vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a
kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, abban az esetben igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott
kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve
ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell,
hogy a teljesítést követő 12 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével
összeegyeztethetetlen.
Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje
1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul. Fogyasztónak minősülő vásárlók esetében,a
kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 2 év, amely a teljesítés, vagyis az átadás napján
indul.Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az
időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással. A fogyasztónak az
árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell
bocsátania. A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a
kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és
céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra
vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és
a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe
helyezés költségeinek viselését.Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege
megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által
ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.A fogyasztó adásvételi szerződés
megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre
vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.Ha a hibás teljesítés az adásvételi
szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a
szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az
adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt
szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el
észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.
Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján
szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgya) a fogyasztónak a vállalkozás
költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut;és b) a vállalkozásnak
haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített
vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.
A kellékszavatossági jogok sajátos szabályai áru, digitális elemet tartalmazó termék, szolgáltatás
adásvétele esetén
A Fogyasztót áru, digitális elemet tartalmazó termék, szolgáltatás adásvétele esetén az alábbi
pontokban részletezett eltérésék szerinti jogok illeti meg a "Kellékszavatossági jog" pontban
ismertetett jogokhoz képest
Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom
szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó
kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem
javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés
lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe
véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,
valamint a szerződésszegés súlyát.A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához
igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést
megszüntetni, ha:a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte
azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbiakat:
» A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.
» Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru
jellegének és céljának megfelelően a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek,
akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem
megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy
az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.b) megtagadta az áru
szerződésszerűvé tételét;c) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás
megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;d) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali
árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagye) a
vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló,
hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem
nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.
Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a
vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.A fogyasztó jogosult a vételár
még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben
visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével
és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?Ön köteles a hibát annak
felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított
két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó
és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is
megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki
érvényesen.Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?Ön az Eladóval szemben
érvényesítheti kellékszavatossági igényét.Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai
érvényesítésének?Áru adásvétele esetén az eladástól számított 12 hónapon belül a
kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön
igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. Az adásvételtől számított 12
hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó eldöntheti, hogy a korábban ismertetett;
kellékszavatossági jogot vagy; termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás
A webáruház nem forgalmaz kötelező jótállás alá eső terméket.
Az eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt
új tartós fogyasztási cikkek eladása esetén a jótállási jog érvényesítése során a fogyasztó
kijavítási, kicserélési, vagy pénzvisszafizetési igénnyel élhet.
A fogyasztó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletet alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet,
kivéve ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek -
másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott
érdeksérelmet.
A fogyasztó ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a
kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben
foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz, vagy
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A 2021 január első napjától az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre hibás
teljesítés estén az Eladó jótállásra köteles.
1.Jótállás időtartalma
Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a termék ára határozza meg a
jótállás időtartamát az alábbiak szerint:
•10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
•100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
• 250 000 forint eladási ár felett három év
E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe
helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe,
akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás
napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt
rendeltetésszerűen nem használhatta.
2. Jótállás igény érvényesítése
A jótállást a fogyasztó a jótállási jegy bemutatásával gyakorolhatja. A jótállási jegy szabálytalan
kiállítása, vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás
érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása
esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését
igazoló számlát, vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok
az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a termék csomagolásának megőrzése és
visszaszállítása.
3. Jótállási időn belüli javítások
3.1. A jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő meghibásodása esetén
a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó
eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni.
Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton számlán,
nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.2. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől
számított 30 napig nem kerül sor,- a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás
köteles a fogyasztási cikket a harminc napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon
belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó
által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton számlán
vagy nyugtán feltüntetett vételárat a harminc napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét
követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.3. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal ( a háromszori javítás nem
ugyanazon hibára vonatkozik) történő kijavítást követően ismét negyedszer is meghibásodik – a
fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos
leszállítását a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási
cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a
fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról
szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a 8 napon belül a
fogyasztó részére visszatéríteni.
3.4. Az 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez tartozó 1. melléklet 8. pontjában felsorolt
fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra,
segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira,
utánfutóra, valamint a 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak a
3.1.,3.2. és az 3.3 pontban leírtak. Természetesen ezen termékek esetében is törekednie kell az
Eladónak a 15 napon belüli hibakijavításra. Amennyiben a kijavítás, csere időtartalma meghaladja
a tizenöt napot,akkor az Eladó köteles a kijavítás vagy a kicserélés várható időtartalmáról a
Vásárlót tájékoztatni.
3.5. Amennyiben a termék javítható a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy a
cserét legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a javítási idő vagy a csere ideje a 15 napot
meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a javítás vagy a csere várható
időtartamáról. A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen
hozzájárult vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon is történhet.
3.6. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi
csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével -az üzemeltetés helyén
kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről,
valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül
érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
3.7. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott új tartós fogyasztási cikkek esetében
érvényesíteni lehet a három munkanapon belüli csereigényt. Ebben az esetben az eladó köteles a
fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza.
3.8. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
3.9. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül,
- A termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett;
- A terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe/szerelték össze;
- A termék hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta;
- A termék hibája már a vásárláskor ismert volt;
- A Vásárló által jelzett hiba nem észlelhető.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a
jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.
3.10. Amennyiben a Vásárlónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását az illetékes nem,
vagy nem megfelelően rendezte, a Vásárló jogosult a megyei kereskedelmi és iparkamarák által
működtetett békéltető testület eljárását kezdeményezni.
3.11. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely
e151/2003.(IX.22.) Korm rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
4. Hova fordulhat a fogyasztó a javítás iránti igényével?
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely
telephelyén, fióktelepén, és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
közvetlenül is érvényesítheti.
5. Jótállási jegy
A jótállási jegy átadásának kötelezettsége minden esetben a terméket értékesítő vállalkozást
terheli. 2021 január1-től papír alapon és online is át lehet adni a jótállási jegyet.
A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását, vagy
üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus
dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím
formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy
letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét
biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a
termék átadását, vagy üzembe helyezését követő napon köteles.
1. Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez (2021.január 1-től)
1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó,
kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely
kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb
légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép,
padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen
mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai
robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos
palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő,
elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék,
tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán,
gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így
különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép,
ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint
napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos
masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár,
elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó,
lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve
mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő,
szívhangfigyelő, bébiőrző;
12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri,
otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon,
mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő,
kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei,
televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas
helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő
és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer,
keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép,
laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és
hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner,
MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő,
számológép, zsebszámológép;
18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő,
fénymásoló, laminálógép;
19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és
írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp,
teleszkóp;
21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így
különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár
felett;
29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10
000 Ft eladási ár felett;
30. * nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;
31. * árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros
meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
32. * kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett;
33. * garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett;
34. * zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;
35. * napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
36. * játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;
37. * külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.

Vásárlás utáni ügyfélszolgálat
A vásárló a megrendelést követően az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel a kapcsolatot
az ügyfélszolgálatunkkal garancia, jótállás, elállás, vagy egyéb a rendeléssel, vagy a megrendelt
termékkel kapcsolatban.
Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 06203635109
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: info@sealmark.hu
Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése
A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos
panaszukat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetője részére az alábbi
elérhetőségek egyikén.
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
Email cím: info@sealmark.hu
Amennyiben a webáruház üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszunkat személyesen is
közölhetjük az eladóval. Az eladó az e-mailen, vagy postai úton érkezett panaszra köteles
érdemben írásban válaszolni és harminc napon belül a vásárló részére elküldeni.
A vállakozás a vásárló szóbeli panaszát (ide értve a telefonon tett panaszt is) köteles azonnal
megvizsgálni és lehetőség szerinte orvosolni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,
vagy az ügyfél nem elégedett az adott azonnali válasszal a vállakozás jegyzőkönyvet vesz fel és
annak másolati példányát -szóbeli panasz esetén- a helyszínen a fogyasztónak átadja. A
vállalkozás az e-mailen,telefonon vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban
válaszolni és a panaszos részére a beérkezésétől számított harminc napon belül
elküldeni.Telefonon közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítóval ellátni
A panaszról felvett jegyzőköny kötelező tartalmi elemei:
» a fogyasztó neve;
» a fogyasztó lakcíme, telefonszáma;
» a panasz benyújtásának helye, ideje, módja;
» a panasz alátámasztásához szükséges dokumentomok jegyzéke;
» a panasszal érintett termék vagy szolgáltatás megjelölése;
» a panasz rövid leírása;
» a meghatalmazott útján eljáró fogyasztó esetében érvényes meghatalmazás;
» a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
» a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhansználásával közölt szóbeli panasz kivételével- a fogyasztó aláírása;
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni.
Amennyiben az Eladó a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt
köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban
tájékoztatást adni a vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint mely panaszügyintézési
lehetőségek állnak rendelkezésére. Az eladó köteles megadni a fogyasztó lakóhelye, vagy
tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét,
internetes elérhetőségét és levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a
vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi
eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a
fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi hatóság
A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikkal a lakhely szerinti illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz fordulhatnak. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi
eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat a
fogyasztó lakhelye szerinti illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el melynek
elérhetősége az alábbi linken található: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
Békéltető Testület
Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk, abban az esetben Ön velünk szemben
jogosult fogyasztói panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti
illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére
indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát
közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a
szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben.
További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell
benyújtani, tartalmazza az alábbiakat
a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;
annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;
ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a
szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés
teljesítésének helyét;
a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik
alátámasztják saját álláspontját;
a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a
vállalkozással;
a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás
ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári
peres eljárást;
tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.
Végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának.
Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó
bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó
megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető
testületi eljárásban.

Békéltető Testületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532
Fax: (+36) 76 501 538
Mobil: (+36) 70 938 4765
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Baranya Vármegyei Békéltető testület
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422
e-mail: info@baranyabekeltetes.hu
web: www.baranyabekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon:46/501-090 (új ügyek)
46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán
Telefon: +36-62/554-250/118
Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Lencsés Hajnalka békéltető testületi ügyintéző,
Telefon: 06-22/510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
https://bekeltetesgyor.hu/

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Telefon: +36 36 416-660/105 mellék
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8.
Tanácsadás: II. emelet 212. szoba.
e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
telefon: 20/373-2570

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
Email: bekeltetes@kemkik.hu
https://kem-bekeltetes.hu/

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
Telefon: 06-32-520-860
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu , www.bekeltetes-nograd.hu
A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID: 166469396

Pest Vármegyei Békéltető Testület
székhelye:1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881
Honlapunk: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026
e-mail cím: skik@skik.hu
www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Elnök: Mónus Gréta
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645
Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs
e-mail: bea@vmkik.hu
Dr. Kövesdi Zoltán a Békéltető Testület elnöke
telefon: 30/9566-708

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121,
a kamara titkársága: 06 88 814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
http://www.bekelteteszala.hu/

Bírósági eljárás
Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett
eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz
fordulni.
A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
az eljáró bíróságot;
a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak
előadásával;
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára
bizonyítékként hivatkozik.

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen
keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül
rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják
érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol
minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással
kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület
látja el.
Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Hatályba lépés dátuma: 2020.01.01.

Kontakt

  • Maďarsko - 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
  • 0036 30 305 5727
  • info@sealmark.hu

Zpravodaj

SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. - 2005-2024 Minden jog fenntartva!

"Webové stránky používají soubory cookie na přístup k základním funkcím a lepšímu uživatelskému zážitku. Používáním této stránky souhlasíte se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů."