Barion Pixel
+
Skupiny produktů
Menu
Skupiny produktů
TOP produkty
Zobrazené produkty
  • Ještě jste se nepodívali na žádný produkt.
Navigace
Zprávy
Denní nabídka produktů
Výrobci
Doporučené produkty
Elektronická platba

Všeobecné Obchodní Podmínky

1. A szerzödő felek

Kérjük kattintson ide a webáruházat üzemeltető vállalkozás pontos adatainak eléréséhez.

1.1 Eladó
Megnevezése: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Telephely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Cégjegyzék száma: Cg. 07-09-018080
EU Adószáma: HU12458149

1.2 Vásárló
Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. webáruházának internetes felületén keresztül árut megrendel, vásárol.

1.3 Szállító
A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. által megbízott szállítmányozó cég (GLS futárszolgálat).

 

2. Általános rendelkezések, az ÁSZF célja

Az Eladó az általános szerződési feltételeket azért adta ki, hogy ebben részlet esen szabályozza a webáruház szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az általános szerződési feltételek az Eladó, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az általános szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó a webáruház szolgáltatást biztosítja, vagy az ÁSZF-et módosítja.

 

3. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a www.sealmark.cz oldalon levő internetes áruházban található valamennyi árucikk, amire a Vásárló vásárlási megrendelést rögzít. A szerződés nyelve magyar. A Vásárló az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit, képeit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A megrendelés rögzítésével a Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt termék paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el.

 

4. A Vásárló személyes adatainak kezelése

A webáruházban való vásárlás során a Vásárlónak néhány személyes adatát meg kell adnia az Eladó részére. A bekért adatokat az Eladó rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a webáruház használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek.
Az Eladó a Vásárló adatait kiemelt biztonsággal kezeli, használatuk során az adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el, és az adatokat csak a vásárlás érdekében szükséges ideig tartja nyilván. Az Eladó harmadik személy vagy szervezet részére a Vásárló adatait nem adja tovább. Ez alól kivételt csak a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az áru Vásárló részére történő eljuttatásához szükséges, a postai szolgáltatást nyújtó, illetve futárszolgálat felé történő adatszolgáltatás képez, kizárólag a szállítás lebonyolításához szükséges körben és mértékben.


1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.
a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név.
b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érd ekében: Vezeték- és keresztnév, email cím, számlázási cím, számlázási név.
3. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolí tása.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

 

- GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Normál adószám: 12369410-2-44

Közösségi adószám: HU12369410

Cégjegyzék szám: Cg. 13-09-111755

Weboldal: https://gls-group.eu

ASZF: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

Adatvédelmi szabályzat: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

- Packeta Hungary Kft.

1044 Budapest Ezred u. 2 B2/11

Telephely, levelezési cím: 1044 Budapest Ezred u. 2 B2/11

Közösségi adószám: HU25140550

Cégjegyzék szám: Cg. 01–09–202186

Weboldal: https://packeta.hu

ASZF: https://www.packeta.hu/dokumentumok-partnereknek

Adatvédelmi szabályzat: https://files.packeta.com/web/files/HU_Egyseges-adatkezelesi-tajekoztato-GDPR-HU-PACKETA.pdf

 


7. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs t ársadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

5. A szerződés létrejötte és módosítása

 

5.1 Általános jellemzők

A Szerződés az Eladó www.sealmark.cz weboldalán levő webáruházában történő megrendeléssel, illetve jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása.

A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja.
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy a megadott adatok értelmezhetetlenek, a megrendelést törölje. Ezzel egyidejűleg, amennyiben erre a megadott adatok alapján mód nyílik, a Vásárlót értesíti a helytelen adatközlés miatt törölt adatok és megrendelés tényéről.

5.2 Megrendelés módosítása, törlések
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már a Vásárló által közvetlenül nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az oldal Elérhetőségeink menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a csomagfeladás előtt lehetséges.

Az át nem vett csomagok szállítási költsége a vásárlót terheli, melyet minden esetben kiszámlázunk. A következő vásárlás ezután már csak előre utalással történhet az előzőleg át nem vett csomag szállítási költségének megtérítése után.

5.2.1 A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „ Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerző dés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

5.2.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására.

A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e -mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során egy második e -mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).

5.3 Árak
A termék mellett feltüntetett ár a termék bruttó egységára, amely Cseh koronában (CZK) értendő. Az ár az adott pillanatban érvényes. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e -mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.

5.4 Fizetési feltételek
A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét utánvétellel vagy BARION bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. Utánvétellel történő fizetés esetén az áru és a szállítás ellenértékét átvételekor, készpénzben a Szállítónak kell kifizetni, átvételi elismervény ellenében. BARION bankkártyás fizetés esetén az áru és a szállítás teljes ellenértékét a BARION felületén kell teljesíteni. Eladó a teljes vételár és szállítási költség bankszámláján való jóváírását követően indítja a szállítást. Előre történő utalás esetén az Eladó a megrendeléstől számított 14 naptári napig tartja függőben a megrendelést. Amennyiben ez idő alatt nem érkezik meg bankszámlájára az ellenérték a megrendelés előzetes értesítés nélkül törlésre kerül.

Részletes információ és fizetési költségek: https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes

5.5 Szállítás
Az Eladó a megvásárolt termékeket a raktárkészlet és a választott fizetési mód függvényében a megrendelést követő 2 -3 munkanapon, de legkésőbb 10 munkanapon belül küldi el. Kivéve, ha az adott terméknél más szállítási határidőt tüntet fel. A kiszállításra vonatkozó határidőt a webáruház a termékek mellet feltüntetve kijelzi a Vásárló számára. A kiszállítás pontos napjáról az Eladó emailben vagy telefonon előre értesíti a Vásárlót.

Részletes információ és fizetési költségek: https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes

5.6 Sikertelen kézbesítés
A Szállító a szállítási mód függvényében kétszer kísérli meg a megrendelt áruk átadását. A sikertelen kiszállítás után további 2-7 napig átvehető a megrendelt termék a szállító cégnél (GLS Futárszolgálat ). Ezután a megrendelt terméket visszaszállítják az Eladó telephelyére. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.

 

6. Elállási/felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a webáruház postacímére. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

7. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy
- a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy
- a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát
- a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

8. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 3. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

10. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a webáruház jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 3. és a 4. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

11. Fogyasztói jogviták rendezése

A Vásárló panasszal élhet a szolgáltatás bármely részével, termékkel kapcsolatban. 

Panaszt bejelenthet elérhetőségeinken:

Postai levélben: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.

Elektronikus levélben: info@sealmark.hu

Telefonon: +36 20 363 5109

A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. a panasz bejelentésére haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül írásban válaszol, megoldást javasol.

A Vásárlónak joga van számára nem elfogadható válasz, megoldás esetén fogyasztói érdekvédelemhez fordulni.

Elérhetőség:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

A Vásárlónak joga van békéltető testülethez fordulni.

Elérhetőség: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: 06-1-488-2131 Fax szám: 06-1-488-2186 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Honlap cím: www.bekeltetes.hu

 

12. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja

Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés nem utal magatartási kódexre.

Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

13. Felelősségkorlátozás

A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.

 

14. Sütik

A webáruház a vásárló böngészőjében a használat során úgynevezett sütit (cookie) helyez el. Az így létrehozott kis adatcsomag semmilyen információt nem tartalmaz a vásárló személyére vagy számítógépe (táblagépe, okostelefonja stb.) jellemzőire vagy helyére vonatkozóan, kizárólag az áruház technikai működésében játszik szerepet.

 

15. Egyéb jogszabályok

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján tájékozódhat.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára.

 

16. Tartalom védelme

Az oldal teljes vagy részbeni másolása illetve az oldalon található tartalmi szövegek, termék elnevezések, termék képek, oldal meta tagek másolása szigorúan TILOS!

Az -"ASZF". -"Adtatvédelmi tájékoztató", -"Vásárlási tudnivalók" fejeztek részbeni vagy teljes másolása szigorúan TILOS!

A fentiek megsértése esetén azonnali büntetőfeljelentés jár! 

Prohlášení o ochraně soukromí

A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. weboldala a www.sealmark.cz. A honlap üzemeltetője, a SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. (2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A  weboldal üzemeltetője, a SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az oldal látogatói, ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. mint ezen honlap üzemeltetője és adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az üzemeltető ezen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.); 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):

 

1. Definíciók, meghatározások

1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

1.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

1.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

1.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

1.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

1.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

1.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

1.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

1.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

1.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

2. Adatkezelési alapelvek az oldal üzemeltetése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

3. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői

A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. weboldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a látogatókat, a felhasználókat.

3/1. A www.sealmark.cz weboldal látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.
A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

3/2. A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. weboldalon történő kapcsolatfelvétel, információkérés, információközlés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információközlés, információkérés. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. címen,
e-mail útján a info@sealmark.hu címen.

3/3. A www.sealmark.cz weboldalon történő ajánlatkérés és megrendelés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, ajánlat kérés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, település az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. címen,
e-mail útján a info@sealmark.hu címen.

3/4. A www.sealmark.cz a SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. weboldal hírlevele címzettjeinek személyes adatai

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők, feliratkozók részére,  az aktuális információkról, akciókról való tájékoztatás céljából.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, IP cím.
Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. címen,
e-mail útján a info@sealmark.hu címen.

3/5. A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. telephelyén történő személyes kapcsolatfelvétel, információkérés, információközlés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információközlés, információkérés. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. címen,
e-mail útján a info@sealmark.hu címen.

3/6. A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. telephelyén történő személyes ajánlatkérés és megrendelés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, ajánlat kérés. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, árajánlatkérés tárgya, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. címen,
e-mail útján a info@sealmark.hu címen.

 

4. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

A 3. pontban megjelölt és részletesen kifejtett személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a felhasználók, a partnerek, ajánlatkérők tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Személyes adataik kezeléséről minden látogató, érdeklő, regisztrált felhasználó illetve vásárló tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő elektronikus levelezési címén az info@sealmark.hu alatt, vagy postai levelezési címén kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

4.1. A felhasználók személyes adatainak törlése

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő elektronikus levelezési az info@sealmark.hu e-mail címén, vagy írásban a szolgáltató postacímén.

Az e-mailen, vagy postai úton kért adattörlésre a kérés, vagy kifogás megérkezésétől legkésőbb 8 munkanapon belül válaszol az adatkezelő.

 

5. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés

A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a telephelyen (2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.), valamint a weboldalt kiszolgáló webtárhely által üzemeltetett szerveren találhatóak meg.

 

6. Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai

Név: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Telephely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Online elérhetőség: info@sealmark.hu
Telefonos elérhetőség: +36 25 787 191

 

7. Az adatfeldolgozó adatai, kapcsolati adatai

Név: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Telephely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Online elérhetőség: info@sealmark.hu
Telefonos elérhetőség: +36 25 787 191

 

8. Jogorvoslat lehetőségei

Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos.

A hivatal elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu

Informace o nákupu

Nákup/garance

1. Postup nákupu

V našem internetovém obchodě můžete prohlížet produkty uspořádány do kategorií, a to bez registrace, respektive přihlášení. Vybraný produkt můžete vložit do koše na jeho produktovém listu. Pokud se na produktovém listu objeví více verzí produktu, pomocí rádiových tlačítek si můžete vybrat ten, který Vám nejvíce vyhovuje.

Množství produktů vložených do koše lze změnit na stránce Upraviť koš.

Svůj nákup můžete dokončit v pokladně, zde si můžete zvolit pro Vás nejvíce vyhovující způsob dopravy a platby, respektive můžete odeslat svoji objednávku. K použití pokladny se musíte přihlásit, respektive, pokud jste v tomto internetovém obchodě ještě nenakupovali, pak se musíte zaregistrovat, kde musíte zadat údaje potřebné k dokončení nákupu. O objednání zboží obdržíte potvrzující e-mail.

Svou objednávku můžete po přihlášení sledovat na stránce Předchozí objednávky.

Upozorňujeme, že neodpovídáme za případné překlepy či chybné údaje. Případné technické údaje na stránce produktu mají informační charakter, pro oficiální popis produktu, prosím, navštivte webovou stránku výrobce produktu. Obrázky vedle produktů slouží pro ilustraci, mohou se lišit od skutečných produktů.

V případě stížností nebo chybně zaslané objednávky, prosíme,některým způsobem kontaktu kontaktujte naše pracovníky.

2. Odstoupení/vypovězení smlouvy

V rámci 14 dní máte nárok na odstoupení od smlouvy, a to bez udání důvodu. Podobně, v případě smlouvy na poskytování služby, máte v rámci 14 dní nárok na vypovězení smlouvy, jestliže již začalo jeho plnění. Výpovědní lhůta uplyne 14 dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi označená, od kurýra odlišná, třetí osoba převezme zboží. Pokud si přejete uplatnit právo na odstoupení/zrušení smlouvy, jste povinen doručit (např. poštou, faxem nebo elektronicky zaslaným listem) své jednoznačné prohlášení o úmyslu odstoupení/vypovězení smlouvy na poštovní adresu internetového obchodu. Své právo na odstoupení/vypovězení smlouvy uplatníte ve stanovené lhůtě, pokud své prohlášení na odstoupení/ vypovězení odešlete před uplynutím výše uvedené lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, neprodleně, ale nejpozději do 14 dnů od obdržení Vámi zaslaného prohlášení o odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré Vámi uhrazeny náklady, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly z důvodu, že Vy jste si zvolili jiný způsob dopravy než námi nabízený nejlevnější běžný způsob dopravy). Při vrácení nákladů použijeme shodný způsob platby, jak byl původní způsob platby, s výjimkou, pokud budete vysloveně žádat jiný způsob platby; použitím tohoto jiného způsobu platby Vám nevzniknou žádné dodatečné náklady. Vrácení nákladů zadržíme až do té doby, dokud nedostaneme zpět produkt nebo neprokážete, že jste ho poslali zpět: ze dvou třeba brát v úvahu dřívější termín.

3. Záruka

V jakém případě můžete uplatnit svůj nárok na záruku?

V případě vadného plnění ze strany internetového obchodu můžete podle Občanského zákoníku uplatnit svůj nárok na záruku vůči podniku.

Jaká máte práva na základě uplatnění nároku na záruku?

Podle svého vlastního výběru můžete svůj nárok na záruku uplatnit následujícími způsoby:

Můžete žádat opravu nebo výměnu, s výjimkou, pokud plnění Vámi zvoleného způsobu je nemožné nebo
- pro podnik by bylo ve srovnání s jiným způsobem spojené s nepřiměřeně vysokými dodatečnými náklady. Pokud jste opravu nebo
- výměnu nežádali, respektive jste nemohli žádat, tak můžete požadovat úměrnou kompenzaci nebo chybu
- můžete na náklady podniku opravit i Vy, respektive můžete nechat opravit někým jiným Anebo - v rámci poslední možnosti - můžete také odstoupit od smlouvy.

Ze zvoleného způsobu uplatnění nároku na záruku můžete přejít na jiný způsob, ovšem náklady spojené s přechodem nesete Vy, s výjimkou, pokud byla změna odůvodněná nebo na něj dal důvod podnik.

V jaké lhůtě můžete uplatnit svůj nárok na záruku?

O chybě jste povinen informovat neprodleně po jejím zjištění, ale ne později než dva měsíce po zjištění chyby. Ovšem upozorňujeme Vás, že po uplynutí dvouleté promlčecí doby ode dne smluvního plnění již nelze uplatnit svůj nárok na záruku.

Vůči komu můžete uplatnit svůj nárok na záruku?

Svůj nárok na záruku můžete uplatnit vůči podniku.

Jaké jiné podmínky má uplatnění nároku na záruku?

V rámci šesti měsíců od doby plnění uplatnění nároku na záruku nemá jinou podmínku než informování o chybě, pokud prokážete, že produkt, respektive službu poskytl náš podnik. Po uplynutí šesti měsíců od doby plnění je však již Vaší povinností dokázat, že Vámi zjištěna chyba byla přítomna již v době plnění.

4. Záruka na produkt

V jakém případě můžete uplatnit svůj nárok na záruku na produkt?

V případě chyby na hmotné věci (produktu) můžete - dle vlastní volby - uplatnit svá práva popsané v bodu 3. nebo nárok na záruku na produkt.

Jaká máte práva na základě uplatnění nároku na záruku na produkt?

V rámci nároku na záruku na produkt můžete požadovat výhradně opravu nebo výměnu vadného produktu.

V jakém případě se produkt považuje za chybný?

Produkt je vadný, pokud při uvedení na trh nesplňuje platné požadavky na kvalitu nebo nemá vlastnosti uvedené výrobcem v popisu produktu.

V jaké lhůtě můžete uplatnit svůj nárok na záruku na produkt?

Svůj nárok na záruku na produkt můžete uplatnit v rámci dvou let od uvedení produktu na trh výrobcem. Po uplynutí této doby ztrácíte tento nárok.

Vůči komu a s jakými dalšími podmínkami můžete uplatnit svůj nárok na záruku na produkt?

Svůj nárok na záruku na produkt můžete uplatnit výhradně vůči výrobci nebo distributorovi hmotné věci. Chybu produktu musíte v případě uplatnění nároku na záruku na produkt dokázat Vy.

V jakém případě je výrobce (distributor) osvobozen od odpovědnosti v případě záruky na produkt?

Výrobce (distributor) je osvobozen od odpovědnosti v případě záruky na produkt výhradně tehdy, pokud může prokázat, že:
- výrobek nevyrobil respektive neuvedl na trh v rámci své podnikatelské činnosti nebo
– chyba nebyla v době uvedení na trh rozpoznatelná podle vědy a techniky nebo
- chyba produktu vyplývá z legislativních nebo povinných úředních předpisů.

Výrobci (distributorovi) stačí k osvobození dokázat jeden důvod.

Upozorňujeme Vás, že na stejnou chybu nelze současně uplatnit nárok na záruku a nárok na záruku na produkt. V případě úspěšného uplatnění svého nároku na záruku na produkt ovšem na vyměněný produkt respektive opravenou část již nelze uplatnit svůj nárok na záruku vůči výrobci.

5. Garance

V jakém případě můžete uplatnit svůj nárok na garanci?

V případě vadného plnění je internetový obchod povinen poskytnout garanci.

Jaká máte práva a v rámci jaké lhůty v rámci garance?

Máte práva stanovená ve smlouvě.

V jakém případě je podnik osvobozen od garančních závazků?

Podnik je osvobozen od garančních závazků pouze v tom případě, pokud dokáže, že závada vznikla až po plnění. Upozorňuji Vás, že kvůli stejné chybě nemůžete paralelně uplatnit nárok na záruku a garanci, respektive najednou nárok na záruku na produkt a garanci, ovšem bez ohledu na oprávnění definované v 3. a 4. bodě máte práva vyplývající z garance.

6. Forma a datum smlouvy

Smlouva uzavřená online způsobem je uzavřena mezi vzdálenými stranami a nepovažuje se za smlouvu uzavřenou písemně. Jazyk smlouvy je čeština. Smlouva nebude podána. Smlouva nepoukazuje na kodex chování.

Vyplněním formuláře a jeho zasláním elektronickou cestou internetovému obchodu, jeho následným zpětným potvrzením ze strany obchodu se Vaše objednávka považuje za závaznou.

K uzavření smlouvy dochází tehdy, pokud obchod po obdržení objednávky nejpozději do 48 hodin Vaši žádost pozitivně (potvrzením prodeje) zpětně potvrdí. Zaslání objednávky a jeho následné potvrzení ze strany obchodu se považuje za smluvní akt. Jak objednávka, tak i jeho zpětné potvrzení se považuje za doručené druhé straně tehdy, pokud se pro něj stane dostupnou.

7. Omezení odpovědnosti

Nákup přes internetový obchod předpokládá, že kupující zná a akceptuje možnosti a omezení Internetu. Uživatel, respektive kupující bere na vědomí, že případná rizika spojená s prohlížením a nakupováním musí zhodnotit on sám, respektive, on sám musí zajistit bezpečné použití svého počítače a ochranu údajů na něm uchovávaných. Odesláním objednávky internetovému obchodu každý kupující vyhlašuje, že pochopil a přijímá současné obchodní podmínky.

8. Ochrana osobních údajů, cookies

Při objednávání žádáme od kupujících výhradně ty informace, které jsou nezbytně nutné k realizaci objednávky. Tyto údaje neposkytujeme třetí straně. Výjimku představují ty informace, které jsou potřebné k doručení daného produktu.

O vymazání Vašich údajů z našeho systému nás můžete požádat prostřednictvím kteréhokoliv kontaktu našeho internetového obchodu.

Internetový obchod během používání ukládá v prohlížeči kupujícího takzvané sušenky (cookies). Takto vytvořený malý datový balík neobsahuje žádné informace o osobě nebo počítači (tabletě, smartphonu atd.) kupujícího nebo o jeho místě, hraje roli výhradně v technickém provozu obchodu.

9. Jiné právní předpisy

Podrobná pravidla týkající se smluv mezi spotřebitelem a podnikem najdete v nařízení vlády č. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Pro informace týkající předpisů z oblasti ochrany spotřebitele, prosím, navštivte webovou stránku Státní Sdružení na Ochranu Spotřebitelů  nebo Ministerstvo Národního Rozvoje.

10. Přesné a podrobné údaje poskytovatele internetového obchodu

Prosíme, klikněte zde přesné údaje poskytovatele internetového obchodu.

"Webové stránky používají soubory cookie na přístup k základním funkcím a lepšímu uživatelskému zážitku. Používáním této stránky souhlasíte se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů."