Barion Pixel If the new image is not displayed correctly in the browser, refresh the content a couple of times with the Ctrl + F5 key combination, in the case of a mobile phone, delete the history in the browser!
+

Všeobecné Obchodní Podmínky

Přečtěte si prosím Všeobecné obchodní podmínky Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto
Všeobecných obchodních podmínek, používání internetového obchodu, produktů,
procesu nákupu nebo procesu dodání, kontaktujte nás prosím pomocí
jednoho z níže uvedených kontaktních údajů .

Údaje o společnosti provozující internetový obchod
Název: SEALMARK MŪNYAGIPARI KFT.
Sídlo: Maďarsko, 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
DIČ: HU12458149
Registrační číslo: 07-09-018080

Registrováno v obchodním rejstříku soudu Székesfehérvár / úředník magistrátu Baracs (163)
Kontaktní jméno: Zsolt Nagy
Banka správce
účtu : Raiffeisen Bank Zrt.

Číslo bankovního účtu: 12024009-01288628-00100008
(dále jen prodávající)

Kontaktní údaje internetového obchodu
Poštovní adresa: Maďarsko, 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefon: 06203635109
Elektronický kontakt společnosti: info@sealmark.hu
Adresa domény internetového obchodu: https://www.sealmark.cz (https://www.kulcstartok.hu internetový obchod v maďarském jazyce, verze dostupná v češtině Jazyk.)

Údaje o poskytovateli úložiště
Provozovatel: Endre Paller, živnostník
Číslo bankovního účtu: 10404900-67525148-50481028
Sídlo: Maďarsko, 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
DIČ: 63478262-1-40
Email: info@viltor.hu

Základní pojmy
Zboží: movité věci určené k prodeji na webových stránkách, včetně vody, plynu a elektřiny v nádobách, lahvích nebo jiným
způsobem v omezeném množství nebo s konkrétním objemem , dále zboží obsahující digitální prvky Zboží obsahující digitální prvky: movité věci obsahující digitální prvky obsah nebo digitální zahrnuje službu nebo je s ní spojena takovým způsobem, že v případě neexistence příslušného digitálního obsahu nebo digitální služby by zboží nemohlo plnit své funkce. Strany: Prodávající a kupující společně. Spotřebitel: fyzická osoba jednající mimo rámec svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti. Spotřebitelská smlouva: smlouva, ve které je jeden z účastníků považován za spotřebitele. Funkčnost: schopnost digitálního obsahu nebo digitální služby vykonávat funkce odpovídající jejich účelu. Výrobce: výrobce výrobku, v případě dováženého výrobku dovozce, který výrobek dováží na území Evropské unie, a každá osoba, která se identifikuje jako výrobce umístěním svého jména, ochranné známky nebo jiného rozlišovacího znaku na produkt. Vadné plnění: Prodávající produktu, strana poskytující službu, plní nesprávně, pokud služba v době plnění neodpovídá kvalitativním požadavkům stanoveným ve smlouvě nebo v zákoně. Interoperabilita: schopnost digitálního obsahu nebo digitální služby pracovat s hardwarem a softwarem odlišným od toho, se kterým se běžně používá stejný typ digitálního obsahu nebo digitální služby. Kompatibilita: schopnost digitálního obsahu nebo digitální služby spolupracovat bez nutnosti transformovat digitální obsah nebo digitální službu pomocí hardwaru nebo softwaru, se kterými se běžně používá stejný typ digitálního obsahu nebo digitální služby. Záruka: Každý, kdo převezme záruku za plnění smlouvy nebo je povinen poskytnout záruku na základě zákona, je povinen v záruční době uhradit vadné plnění podle podmínek stanovených v zákonném prohlášení vytvářejícím záruku. nebo zákon. Osvobozeno od záruční povinnosti, pokud prokáže, že příčina chyby vznikla po dokončení. Záruka může být povinná nebo dobrovolná
smluvní. Pravidla povinné záruky byla stanovena nařízením vlády.
Trvanlivost: schopnost produktu zachovat si požadované funkce a
výkon při běžném používání.
Trvanlivý datový nosič: jakékoli zařízení, které umožňuje spotřebiteli nebo podniku ukládat
jemu osobně určená data způsobem, který bude přístupný v budoucnu a
po dobu vhodnou pro daný účel dat, jakož i zobrazit uložená data v nezměněné podobě
.
Produkt: Zboží určené k prodeji prostřednictvím internetového obchodu, zboží obsahující digitální prvky.
Zdarma: bez úhrady nezbytných nákladů vynaložených na to, aby zboží, digitální obsah nebo digitální služba byly v souladu se smlouvou
– zejména poštovné, náklady na dopravu,
mzdové náklady nebo náklady na materiál.
Kupující: Osoba uzavírající smlouvu, která činí nabídku nákupu prostřednictvím internetového obchodu.
Podnikání: Osoba jednající v rámci svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti,
včetně toho, kdo jedná jménem nebo ve prospěch podnikání. Kupní cena: protiplnění, které má být zaplaceno
za zboží a za poskytnutí digitálního obsahu nebo za poskytnutí digitální služby .


Vlastnosti smlouvy
Produkty v internetovém obchodě https://www.sealmark.cz jsou
předmětem smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Jedinečné vlastnosti produktů v internetovém obchodě
naleznete na stránce produktu. Kupní cena u produktu je v HUF a je vždy hrubou
cenou vybraného produktu.
Jazykem smlouvy je maďarština. Smlouva se nepovažuje za písemnou smlouvu a neeviduje se
. Smlouvu nelze později odvolat. Smlouva
neodkazuje na kodex chování.

Proces objednávky
1. Výběr produktu
Detailní popis produktu si zákazník zobrazí kliknutím na název nebo fotografii vybraného produktu
. Dekorativní prvky zobrazené na fotografii produktu nejsou součástí produktu, kromě případů,
kdy je to v popisu produktu výslovně zvýrazňuje.
2. Vložení produktu do košíku
Po zadání množství produktu může zákazník
vložit produkt do virtuálního košíku kliknutím na tlačítko KOŠÍK. Vložením produktu do košíku nevzniká platební
povinnost. Pokud chcete do košíku přidat další produkt, zvolte
tlačítko ZPĚT NA PRODUKTY a produkt nebo produkty, které si přejete zakoupit, vložte dále do košíku
. Košík automaticky vypočítá celkovou částku objednávky.
3. Prohlížení obsahu košíku
V průběhu objednávky je možné prohlížet a upravovat obsah košíku.
Pokud košík neobsahuje množství, které chcete objednat, v takovém případě
zadejte
do pole pro zadání dat ve sloupci POČET KUSŮ číslo množství, které chcete objednat, a poté stiskněte tlačítko AKTUALIZOVAT. Pokud chcete smazat
produkty v košíku, stiskněte tlačítko DELETE. Pokud již nechcete
nakupovat žádné další produkty a při kontrole množství a ceny produktu nebo produktů najdete vše v pořádku
, klikněte v tom případě na tlačítko POKRAČOVAT K POKLADNĚ.
4. Registrace
Můžete se zaregistrovat v internetovém obchodě nebo nakupovat bez registrace. Registrací
budete moci rychleji nakupovat v internetovém obchodě při následujících příležitostech, budete mít aktuální informace
o stavu svých objednávek a můžete sledovat své předchozí objednávky. Pokud se zaregistrujete,
můžete po zadání údajů nutných k registraci pokračovat v procesu objednávky.
Pokud jste již registrovaným zákazníkem,
můžete pokračovat zadáním údajů nutných pro přihlášení. Pokud se rozhodnete pro nákup bez registrace,
můžete po zadání fakturačních a dodacích údajů pokračovat v procesu objednávky.
5. Zadání údajů souvisejících s nákupem, dodáním a platbou
Při objednávce je nutné zadat údaje související s fakturací (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo)
. Systém internetového obchodu automaticky ukládá fakturační údaje, jako např
dodací údaje. Pokud se fakturační a dodací údaje liší, je v tom případě
nutné odstranit značku ve sloupci DODÁVACÍ ADRESA JE SHODNÁ S FAKTURAČNÍ ADRESOU a
zadat dodací údaje. Při zadávání údajů objednávky máte možnost
zvolit způsob převzetí produktu a způsob platby za produkt. Do textového pole POZNÁMKA
můžete zadat jakékoli informace o vaší objednávce .
6. Kontrola objednávky
Před odesláním objednávky si můžete zkontrolovat cenu produktu, který chcete koupit,
cenu dopravy a také přepravní a fakturační údaje. Pokud zaznamenáte chybu,
stiskněte tlačítko ZPĚT a proveďte potřebné změny!
7. Dokončení objednávky
Pokud je při kontrole objednávky vše v pořádku,
odešlete objednávku stisknutím tlačítka OBJEDNAT. Odesláním objednávky přijímáte
Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu a berete na vědomí, že s objednávkou
je spojena povinnost platby.
V případě objednávek učiněných v internetovém obchodě je kupující považován za nabízejícího, takže
uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím nastává okamžikem, kdy prodávající
přijme nabídku učiněnou prostřednictvím internetového obchodu. Za přijetí nabídky nelze považovat automatický
email s potvrzením objednávky zaslaný internetovým obchodem. Odesláním objednávky bere
Uživatel na vědomí, že jeho objednávka podléhá přijetí a platbě.

Ceny
Naše ceny jsou ceníkové ceny platné v době objednávky, které naleznete u produktů v internetovém obchodě. Ceny jsou netto ceny a NEZAHRNUJÍ DPH. Hrubá fakturovaná cena produktu zahrnuje DPH (27 %) v souladu s tehdy platnou legislativou a 0 % DPH v případě platného daňového čísla EU. Ceny nezahrnují náklady na dopravu. Cenu dopravy lze zjistit během procesu pokladny před dokončením objednávky a také v obchodních podmínkách.

Postup v případě chybné ceny I přes
naši maximální snahu se může stát, že je produkt v internetovém obchodě uveden za chybnou cenu.
Nesprávné ceny jsou především cena produktu 0 HUF a v případě slev
není uvedená cena v souladu se slevou. Například u produktu 5 000 HUF
s 10% slevou nákupní cena 1 000 HUF a zlomková cena.
Náš systém umí odeslat automatický potvrzovací e-mail i při objednávce za špatnou cenu , nelze to však považovat
za přijetí objednávky. V takovém případě, po rozpoznání nebo úpravě chyby, budeme
Kupujícího neprodleně informovat o správné ceně produktu. Kupující se pak může rozhodnout, zda bude požadovat
produkt za skutečnou cenu, nebo zda odstoupí od
smlouvy bez jakýchkoli právních následků.

Zpracování objednávky
Objednávky jsou zpracovávány v pracovní dny od 9:00 do 12:00 hodin. Zákazník
může samozřejmě zadat svou objednávku i mimo tento časový interval, který bude
vyřízen následující pracovní den.

Vyřízení objednávky
Objednané produkty dodáváme do 1-5 pracovních dnů. Není-li prodávající
schopen dodat produkt uvedený ve smlouvě z důvodu jeho nedostupnosti,
je v takovém případě povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a částku
, kterou již uhradil, co nejdříve, nejpozději však než po třiceti dnech, k
vrácení peněz spotřebiteli.

Možnost opravy chyb při zadávání údajů
V průběhu objednávky má Kupující možnost
zadané údaje kdykoliv opravit nebo smazat. Pokud jste již přešli na stránku s údaji, kterou chcete opravit, ale ještě jste nedokončili
svou objednávku, v tom případě je vhodné klikat na tlačítko Zpět v prohlížeči, dokud
se nezobrazí požadovaná stránka, kde můžete provést změnu. Pokud chcete po odeslání objednávky provést změny v uvedených údajích , můžete svůj záměr změnit na
některý z výše uvedených kontaktních údajů .
Dokončením objednávky berete na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za případné škody
kupujícímu vzniklé nesprávným zadáním údajů kupujícím nebo nepřesně poskytnutými údaji .
Nepřesně zadaná e-mailová adresa při objednávce nebo
přesycení úložného prostoru schránky může způsobit chybějící potvrzení, které může znemožnit uzavření
smlouvy.

Potvrzení
O každé objednávce zasíláme potvrzení e-mailem. To znamená
, že po zadání objednávky obdržíte automatický e-mail o přijetí objednávky a později o předpokládané
dodací lhůtě nebo o tom, že objednávka byla přijata. V případě telefonické konzultace volejte na
telefonní číslo internetového obchodu nebo na některé z telefonních čísel v e-mailu. Prodávající je povinen
potvrdit objednávku kupujícímu neprodleně – do 48 hodin. Pokud se tak
nestane, není Kupující svou objednávkou vázán a není povinen
dodaný produkt převzít.

Kontrola produktu
Kontrola produktu: V každém případě je vhodné, aby kupující
při převzetí zkontroloval neporušenost zboží. Pokud kontrola probíhá za přítomnosti kurýra a je produkt poškozen, produkt nepřebírejte
, nechte si vypracovat protokol.

Způsoby platby
Dobírka: Pokud chcete uhradit hodnotu objednaného produktu při převzetí produktu,
zvolte způsob platby na dobírku.
Bankovní převod: Pokud chcete uhradit cenu objednaného produktu bankovním převodem,
zvolte v tom případě způsob platby předem.
Do poznámky zadejte své jméno a ID objednávky. Údaje potřebné pro převod (jméno příjemce,
číslo bankovního účtu příjemce, banka příjemce) naleznete
v údajích společnosti provozující internetový obchod nebo v automatickém potvrzení objednávky nebo v
žadateli o poplatek.

Platba bankovní kartou: V našem internetovém obchodě můžete platit rychle a bezpečně bankovní kartou.
Kroky platby bankovní kartou: Vyberte produkt, který si chcete objednat, jehož částku
chcete zaplatit bankovní kartou.
Vyberte si z platebních metod způsob platby bankovní kartou BARION . Poté budete přesměrováni na zabezpečenou platební
stránku uvedené banky, kde můžete zadat údaje o své kartě a zahájit platbu. Po zadání údajů o kartě
můžete zahájit transakci kliknutím na tlačítko Platba. Po zaplacení
se vrátíte na stránku našeho internetového obchodu, kde obdržíte potvrzení o výsledku transakce. Po úspěšné transakci - to znamená autorizaci
po kontrole platnosti bankovní karty a krytí - začne vybraná Banka účtovat na kartu Zákazníka hodnotu vybrané položky (vybraných položek).

Platba Barion: Pokud chcete uhradit hodnotu objednaného produktu systémem Barion,
vyberte způsob platby u Barion. Pokud zvolíte platební metodu s Barionem, můžete
pohodlně a bezpečně platit bankovní kartou nebo předem nabitým zůstatkem
v našem internetovém obchodě. Pro platbu bankovní kartou není nutná registrace, stačí zadat
číslo své bankovní karty, datum vypršení platnosti a CVC kód na zadní straně a také
funkční e-mailovou adresu. Jakmile se však zaregistrujete, už nikdy nebudete muset zadávat číslo své karty
na žádném akceptačním místě Barion, k platbě postačí pouze vaše e-mailová adresa a heslo. To je nejen
pohodlné, ale také zvyšuje bezpečnost! Při platbě
můžete použít bankovní kartu Mastercard nebo Maestro, bankovní kartu Visa nebo Electron a bankovní kartu Amex . Pokud nemáte
bankovní kartu, můžete k platbě použít předem nabitý zůstatek Barion, který
můžete dobít bankovním převodem nebo vkladem v hotovosti nebo na který
vám mohou posílat peníze vaši přátelé a obchodní partneři. V tomto případě můžete zaplatit zadáním své e-mailové adresy a hesla. Platba bankovní kartou
není a nemůže být zákazníkovi účtována. Registrace a mobilní aplikace Barion
, stejně jako příjem a odesílání peněz, jsou zdarma.

Postup v případě nevyzvednutých balíků
Pokud zákazník nepřevezme objednaný balík a neoznámí Prodávajícímu svůj úmysl odstoupit do 14 dnů
, porušuje smlouvu a je v prodlení dle § 6:156 (1) občanského zákoníku
. Zákazník nepřevzetím balíku nesplnil své smluvní
povinnosti (nepřevzal plnění), proto Prodávající
vůči Uživatelům vymáhá i obvyklé náklady na uskladnění a náklady na dopravu (zpáteční) související s balíkem, který nebyl přijat
. Dále bychom rádi upozornili na skutečnost, že Zákazník je rovněž odpovědný za úhradu
pomoci správce reklamací a/nebo právníka použité k vymáhání našich právních požadavků, tedy úhradu
dalších (právních) nákladů vzniklých z porušení smlouvy (včetně poplatků za řízení o platebním rozkazu)
. Prodávající je oprávněn
s okamžitou účinností vypovědět smlouvu uzavřenou se zákazníkem z důvodu porušení smlouvy, smluvní strany akceptují e-mail poskytnutý zákazníkem v době objednání, že výpověď akceptují
. Čas ukončení je čas
, kdy e-mail obsahující ukončení dorazí na e-mailový účet Zákazníka.

Způsoby doručení
Doručení domů GLS: Pokud zvolíte tento způsob doručení, kurýrní služba GLS
doručí váš balíček až domů. Doručení probíhá v pracovní dny mezi 8:00 a 17:00. Pokud
je první doručení neúspěšné, kurýr zanechá oznámení ve schránce.
Kurýrní službu můžete kontaktovat na tel. čísle uvedeném v oznámení a
určit si jinou dobu doručení. Pomocí funkce online vyhledávání balíčků
je historie balíčků dostupná kdykoli během dne. Poplatek za doručení
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes
Zásilkový bod GLS: Pokud zvolíte GLS Parcel Point, vyberte GLS Parcel Point, který je vám nejblíže
. Zásilku je možné vyzvednout na místě vyzvednutí zásilky kdykoli do 5 dnů od oznámení
. GLS Parcel Points přijímají zákazníky během dlouhé otevírací doby, takže
si můžete balíček vyzvednout v ten nejvhodnější čas. Vyberte možnost „Doručení do GLS CosmagPont“
a zadejte vybranou adresu a jméno příjemce. V případě potřeby
můžete zadat více jmen, až 4, díky čemuž bude shromažďování balíčků plynulé. GLS
doručí balík přímo na vybrané GLS Parcel Point. Poplatek za doručení
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes
DPD: Služba DPD door-to-door:
V rámci své jednoduché, ekonomické a spolehlivé služby Domestic Classic doručí váš balík snadno a spolehlivě ode dveří ke
dveřím kamkoli v ČR. země. Na základě štítku zásilky s čárovým kódem
můžete zásilku zdarma elektronicky sledovat. Poplatek za doručení
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes
DPD Parcel Point: Pokud zvolíte DPD Parcel Point, zvolte DPD Parcel Point, který je vám nejblíže
. Zásilku je možné vyzvednout na místě vyzvednutí zásilky kdykoli do 5 dnů od oznámení
. Parcelní body DPD přijímají zákazníky během dlouhé otevírací doby, takže
si můžete balíček vyzvednout v čase, který vám nejvíce vyhovuje. Poplatek za doručení
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes
Odběrné místo Packeta:
Pokud zvolíte odběrné místo Packeta, vyberte
odběrné místo Packeta, které je vám nejblíže. Výdejní místo Packeta přijímá zákazníky během dlouhé otevírací doby, takže
si balík můžete vyzvednout v ten pro vás nejvhodnější čas. Poplatek za odběrné místo Packeta:
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes

Právo na odstoupení od smlouvy
Není-li produkt objednaný zákazníkem prodávajícímu dostupný,
vyhrazuje si prodávající právo částečně nebo úplně
odmítnout již potvrzenou objednávku. K částečnému plnění může dojít po konzultaci se zákazníkem.
Nemůže-li prodávající plnit své závazky ze smlouvy,
je povinen o tom zákazníka co nejdříve informovat.
Internetový obchod neuzavírá smlouvy s nezletilými. Přijetím obchodních podmínek zákazník
prohlašuje, že je plnoletý.
Popis práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy:
Spotřebitel má nárok na (II. 26.) Na základě nařízení vlády jste oprávněni zrušit nákup bez udání důvodů do 14
dnů od převzetí zboží. Prodávající je v tomto případě povinen vrátit
spotřebiteli celou částku zaplacenou spotřebitelem neprodleně, nejpozději však
do 14 dnů od obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy.
Po dobu uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
vrátí prodávající spotřebiteli celou částku, kterou spotřebitel zaplatil, včetně nákladů na dodání.
Pokud Prodávající
nesplní svou informační povinnost ohledně práva na odstoupení nebo odstoupení od smlouvy, prodlouží se lhůta pro odstoupení nebo ukončení o 12 měsíců. Pokud prodávající poskytne informace po
uplynutí 14 dnů ode dne převzetí produktu nebo uzavření smlouvy
, avšak do 12 měsíců,
činí lhůta pro odstoupení nebo odstoupení od smlouvy 14 dnů ode dne sdělení této informace.
Při nákupu a prodeji více produktů, jsou-li jednotlivé produkty dodávány v různém čase, může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí
posledního dodaného produktu nebo produktu sestávajícího z několika položek nebo kusů . Pokud spotřebitel učinil nabídku na uzavření smlouvy, má spotřebitel právo tuto nabídku před uzavřením smlouvy odvolat , čímž zaniká závaznost nabídky na uzavření smlouvy . Spotřebitel rovněž uplatňuje své právo na odstoupení od smlouvy v době mezi datem uzavření smlouvy a datem převzetí produktu. Spotřebitel může k oznámení svého úmyslu odstoupit také použít následující vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy:

Formulář pro odstoupení od smlouvy / odstoupení od smlouvy
Spotřebitel může také uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy vyplněním následujícího formuláře pro odstoupení od smlouvy a jeho vrácením nám ( vyplňte jej a zašlete zpět
pouze v případě, že si přejete odstoupit/ukončit smlouvu ). Komu: SEALMARK MőAYAGIPARI KFT. Adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B. Já, níže podepsaný, prohlašuji, že využívám své právo na odstoupení od smlouvy o prodeji následujících produktů : Název(a) produktu(ů): Datum uzavření smlouvy / datum přijetí: Jméno s) spotřebitele (spotřebitelů): Adresa spotřebitele (spotřebitelů): Podpis spotřebitele (spotřebitelů): (pouze v případě prohlášení učiněného na papíře) Datum: .......... .......................... Spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy v rámci svého práva, pokud své prohlášení o odstoupení od smlouvy zašlete do 14. ode dne převzetí produktu. V případě písemného zrušení stačí zaslat prohlášení o zrušení do 14 dnů. V případě oznámení poštou je třeba vzít v úvahu datum odeslání, v případě oznámení e-mailem nebo faxem čas odeslání e-mailu nebo faxu . Spotřebitel nese důkazní břemeno, že právo na odstoupení od smlouvy je stanoveno v čl. 45/2014. (II. 26.) Cvičení podle § 20 nařízení vlády . Povinnosti společnosti při odstoupení nebo ukončení spotřebitele Je-li spotřebitelem 45/2014. (II. 26.) odstoupí od smlouvy v souladu s § 22 nařízení vlády, společnost vrátí spotřebiteli jako náhradu škody v plné výši, včetně dalších nákladů vynaložených v souvislosti s plněním, neprodleně, nejpozději však než do čtrnácti dnů ode dne, kdy se o odstoupení dozvěděli , například náklady na doručení. Prodávající však není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady vzniklé v důsledku volby jiného způsobu dodání, než je nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím . 45/2014. (II. 26.) V případě odstoupení nebo odstoupení od smlouvy v souladu s § 22 nařízení vlády vrátí prodávající dlužnou částku spotřebiteli stejným způsobem, jakým spotřebitel použil platební metodu . Na základě výslovného souhlasu spotřebitele může Prodávající pro vrácení peněz použít jiný způsob platby, spotřebiteli však v důsledku toho nebudou účtovány žádné další poplatky.

lze účtovat.
Pokud si spotřebitel konkrétně zvolí jiný než nejlevnější obvyklý způsob dopravy
, není Prodávající povinen uhradit vzniklé dodatečné náklady.
Prodávající má právo zadržet vrácení celé částky zaplacené spotřebitelem, dokud
nebude produkt vrácen nebo spotřebitel věrohodně neprokáže, že
jej vrátil. Prodávající nemá zadržovací právo, pokud souhlasil s
přepravou produktu zpět sám.
Zejména smluvní podmínka opravňující společnost k
dodatečnému peněžnímu nároku vedle náhrady splatné za splnění jejích hlavních smluvních závazků nemůže být považována
za výslovně přijatou spotřebitelem, pokud společnost použije výchozí možnost (předvyplněné pole ), který je poskytnut spotřebiteli , aby
se vyhnul placení dodatečné částky,
V tomto případě je společnost povinna
takto zaplacenou částku spotřebiteli vrátit.

Povinnosti spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy nebo odstoupení od smlouvy
Pokud chce spotřebitel využít práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, musí prohlášení o
odstoupení od smlouvy obsahující svůj úmysl odstoupit od smlouvy zaslat
do 14 dnů od obdržení produktu na jeden z následujících kontaktních údajů
: adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22 /B.
E-mailová adresa: info@sealmark.hu
Pokud spotřebitel v souladu s 45/2014. (II. 26.) V souladu s § 22 nařízení vlády
, pokud chcete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte
výrobek neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit na adresu určené prodávajícím, nebo
výrobek vrátit společnosti nebo jej společnost předat osobě oprávněné k jeho převzetí. Lhůta
se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle produkt před uplynutím lhůty.
Spotřebitel nese náklady vzniklé v souvislosti s vrácením zboží z důvodu uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
, pokud se prodávající nezaváže tyto náklady nést. Spotřebiteli
nebudou účtovány žádné další náklady. V případě našeho internetového obchodu Prodávající nepřebírá
náklady na vrácení zboží, nese je tedy zákazník.
V případě, že
produkt byl spotřebiteli dopraven současně se smlouvou uzavřenou mimo provozovnu, dopraví Prodávající produkt zpět na své náklady, pokud
jej vzhledem ke své povaze nelze vrátit jako poštovní zásilku. . Spotřebitel je odpovědný pouze za amortizaci vyplývající z použití, které překračuje použití nezbytné
ke zjištění povahy, vlastností a provozu produktu .
Spotřebitel
nenese odpovědnost za snížení hodnoty, pokud podnik neinformuje spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy.
Výjimky z práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a ukončení
» jde-li o smlouvu o poskytování služeb po úplném splnění služby
, pokud však ze smlouvy vzniká povinnost platby
» pro spotřebitele, pouze pokud plnění
začalo s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a potvrzení spotřebitele a že ztrácíte
právo na odstoupení od smlouvy, jakmile společnost zcela splní smlouvu;
» u zboží nebo služeb, jejichž cenu nebo poplatek
nemůže společnost finančního trhu ovlivnit, lze právo na odstoupení od smlouvy uplatnit ve stanovené lhůtě
závisí na jeho kolísání;
» v případě nerozpracovaného zboží, které
bylo vyrobeno na základě návodu nebo na výslovnou žádost spotřebitele, nebo v případě zboží, které bylo jasně šité na míru spotřebitele
;
» u zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo si krátkou dobu zachovává svou kvalitu;
» u zboží v uzavřeném obalu, které
není možné po jeho otevření po dodání vrátit z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny;
» u zboží, které je pro svou povahu po dodání neoddělitelně smíseno
s jiným zbožím ;
» pokud jde o alkoholický nápoj, jehož skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu způsobem nezávislým na vůli společnosti
a na jehož ceně
se strany dohodly při uzavírání kupní smlouvy, avšak pouze plnění smlouvy
proběhne po třicátém dni od uzavření smlouvy;
» v případě obchodní smlouvy, kdy podnik
navštíví spotřebitele na výslovnou žádost spotřebitele za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby; » o prodeji a nákupu
zvukových a obrazových záznamů v uzavřeném obalu, jakož i rozmnoženin počítačového softwaru , pokud spotřebitel po dodání obal otevřel; » pokud jde o noviny, časopisy a periodika, s výjimkou smluv o předplatném; » v případě smluv uzavřených ve veřejné dražbě; » s výjimkou služeb bydlení, jde-li o smlouvu o poskytování ubytování, dopravy, pronájmu automobilu, stravování nebo služeb souvisejících s volnočasovými aktivitami, byla-li sjednána lhůta nebo termín plnění uvedený ve smlouvě; » pokud jde o digitální obsah poskytovaný na nefyzickém nosiči dat, pokud podnik zahájil plnění s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a spotřebitel s tímto souhlasem současně prohlásil, že své právo ztrácí po zahájení plnění a podnikatel odeslal potvrzení pro spotřebitele.

Vadné plnění
Prodávající plní nesprávně, pokud služba v době plnění neodpovídá
kvalitativním požadavkům stanoveným ve smlouvě nebo zákonem. Oprávněný neplní
nesprávně, pokud nositel práva o chybě v době uzavření smlouvy věděl nebo
o chybě v době uzavření smlouvy vědět měl. Ve smlouvě mezi spotřebitelem a podnikatelem
je ujednání
odchylné od ustanovení této kapitoly o záruce na příslušenství a záruce v neprospěch spotřebitele neplatné. Obecné požadavky na výkon
pro spotřební zboží, digitální obsah a digitální služby. V době plnění musí služba splňovat nařízení 373/2021. (VI. 30.) Nařízení vlády k požadavkům obsaženým ve vyhlášce. Aby mohlo být plnění služby , která je předmětem smlouvy, považováno za smluvní, musí zboží a) odpovídat popisu, množství, kvalitě a druhu obsaženým ve smlouvě a také mít funkčnost, kompatibilitu, interoperabilita a další vlastnosti specifikované ve smlouvě; b) musí být vhodné pro jakýkoli spotřebitelem stanovený účel, na který spotřebitel upozornil podnikatele nejpozději při uzavírání smlouvy a který podnik přijal; c) musí mít veškeré příslušenství a uživatelské příručky specifikované ve smlouvě – včetně pokynů pro uvedení do provozu, pokynů k instalaci a zákaznické podpory –; a d) poskytovat aktualizace, jak je uvedeno ve smlouvě.

Aby mohlo být plnění považováno za smluvní -
služba nebo zboží , které jsou předmětem smlouvy
a) musí být vhodné pro účely, které v případě stejného druhu služby předepisují
právní předpisy, technické normy popř. v případě neexistence technických norem řídícím kodexem chování
;
b) musí mít množství, kvalitu,
výkon a další vlastnosti, které může spotřebitel rozumně očekávat - zejména z hlediska funkčnosti, kompatibility,
dostupnosti, návaznosti a bezpečnosti - což
je obvyklé u stejného druhu služby s přihlédnutím k obchodní činnosti , její zástupce nebo
jiná osoba účastnící se obchodního řetězce
učiní veřejné prohlášení o konkrétních vlastnostech služby, zejména v reklamě nebo na etiketě;
c) musí mít příslušenství a návod, které může spotřebitel rozumně očekávat –
včetně balení a návodu k instalaci –; a
d) musí odpovídat
charakteristikám a popisu služby prezentované jako vzorek nebo model nebo zpřístupněné společností jako zkušební verze před uzavřením smlouvy.

Služba nebo zboží nemusí vyhovovat výše uvedenému veřejnému prohlášení, pokud oprávněný
/prodávající prokáže, že
a) o veřejném prohlášení nevěděl a vědět o něm nemusel;
b) veřejné prohlášení již bylo v době uzavření smlouvy vhodným způsobem opraveno; nebo
c) veřejné prohlášení nemohlo ovlivnit rozhodnutí držitele práv uzavřít smlouvu.
Zvláštní požadavky na dodržování smlouvy
v případě zboží obsahujícího
digitální prvky V případě zboží obsahujícího digitální prvky musí společnost/Prodávající zajistit, aby
byl spotřebitel informován o aktualizacích digitálního obsahu zboží nebo související digitální
služby - včetně bezpečnostních aktualizací – které jsou nezbytné pro zachování smluvní povahy zboží
a musí zajistit, aby je spotřebitel
obdržel.

Zpřístupnění aktualizace podnikateli, pokud kupní smlouva
a) stanoví jednorázovou službu digitálního obsahu nebo digitální služby, pak na základě
druhu a účelu zboží a digitálních prvků, jakož i jedinečných okolností a povaha smlouvy, kterou
může spotřebitel rozumně očekávat; nebo
b) pokud jde o digitální obsah nebo digitální službu, poskytuje nepřetržitou službu po stanovenou dobu , pak do dvou let od dodání zboží v případě nepřetržité služby po dobu
nepřesahující dva roky;
nebo
v případě nepřetržité služby trvající déle než dva roky
musí být poskytována po dobu po celou dobu nepřetržité služby.
Nenainstaluje-li spotřebitel
aktualizace zpřístupněné podle odstavce v přiměřené lhůtě, společnost neodpovídá za vadu zboží, vznikla-li
pouze z neuplatnění příslušné aktualizace, za předpokladu, že
a) společnost informovala spotřebitele o dostupnosti aktualizace a spotřebitel dokončí instalaci o důsledcích jejího selhání do
; a
b) nenainstalování aktualizace spotřebitelem nebo nesprávná
instalace aktualizace spotřebitelem nelze přičítat neúplnosti pokynů k instalaci poskytnutých společností.
Vadné plnění nelze zjistit, pokud spotřebitel v době uzavírání smlouvy
obdržel zvláštní informaci o tom, že se konkrétní vlastnost zboží liší od popsaných
požadavků, a spotřebitel tuto
odchylku v době uzavírání kupní smlouvy samostatně a výslovně akceptoval. .
Nesprávné plnění smlouvy o prodeji zboží
Společnost/Prodávající plní nesprávně, pokud vada výrobku vyplývá z neodborného uvedení do provozu,
za předpokladu, že
a) uvedení do provozu je součástí kupní smlouvy a bylo provedeno společností,
popř. společnost přebírající odpovědnost byla provedena; nebo
b) instalaci musel provést spotřebitel a neodborná instalace je důsledkem nedostatků v návodu k instalaci poskytnutého
společností - nebo v případě zboží obsahujícího digitální prvky poskytovatelem digitálního obsahu popř. digitální služby .

Je-li dle kupní smlouvy zboží uvedeno do provozu společností nebo uvedení do provozu
probíhá na odpovědnost společnosti, musí být plnění
považováno za dokončené společností po dokončení uvedení do provozu. Pokud u zboží obsahujícího digitální prvky kupní smlouva stanoví nepřetržité poskytování
digitálního obsahu nebo
digitální služby po stanovenou dobu , odpovídá společnost za vadu zboží související s digitálním obsahem nebo digitální službou, jde-li o vadu a) nepřetržitý provoz po dobu nepřesahující dva roky do dvou let od ; nebo b) v případě nepřetržité služby trvající déle než dva roky nastane nebo se stane rozpoznatelným po celou dobu nepřetržité služby . Dokud se neprokáže opak, je třeba vycházet z toho, že vada uznaná do jednoho roku ode dne dodání zboží existovala již v době dodání zboží, ledaže je tato domněnka neslučitelná s povahou zboží nebo povahou zboží. přeběhnout. Tento odstavec se vztahuje i na zboží obsahující digitální prvky . Pokud v případě zboží obsahujícího digitální prvky kupní smlouva stanoví nepřetržité poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb po stanovenou dobu , odpovídá společnost/prodávající za vady související s digitálním obsahem zboží. jestliže v případě nepřetržitých služeb po dobu nepřesahující dva roky od dodání zboží za dva roky; nebo v případě nepřetržité služby trvající déle než dva roky se chyba vyskytuje nebo stane rozpoznatelnou po celou dobu nepřetržité služby.

Záruka na příslušenství
V jakém případě můžete uplatnit právo ze záruky na příslušenství V případě vadného plnění ze strany prodávajícího můžete
u prodávajícího uplatnit nárok ze záruky na příslušenství
podle ustanovení občanského zákoníku a v případě spotřebitelské smlouvy , nařízení vlády 373/2021 (VI.30.).
Jaká práva máte na základě vaší reklamace záruky na příslušenství
Následující reklamace záruky na příslušenství můžete uplatnit podle svého výběru: Můžete požádat o opravu nebo
výměnu, pokud splnění vámi zvolené reklamace není nemožné nebo by to
společnosti vznikalo neúměrné vícenáklady oproti plnění jiných požadavků . Pokud
jste nepožádali nebo nemohli požadovat opravu nebo výměnu, můžete požadovat
poměrnou úhradu kompenzace nebo - v krajním případě - odstoupit od smlouvy. Můžete přejít z vámi zvolené
záruky na příslušenství na jinou, ale náklady na přechod ponesete vy, pokud
to nebylo odůvodněné nebo k tomu společnost neuvedla důvod.
V případě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem je třeba, dokud se neprokáže opak, vycházet z toho,
že spotřebitelem uznaná vada existovala již v době plnění během 12 měsíců od plnění
, ledaže by tato domněnka byla neslučitelné s povahou věci nebo povahou vady
.
V případě kupujících, kteří nejsou považováni za spotřebitele,
je lhůta pro uplatnění záručního práva 1 rok, která začíná běžet dnem plnění (předání). U zákazníků, kteří jsou považováni za spotřebitele, je lhůta pro uplatnění práva ze záruky na příslušenství 2 roky, která začíná běžet
dnem plnění, tedy dnem dodání . Spotřebitel musí dát zboží k dispozici společnosti, aby mohla dokončit opravu nebo výměnu . Společnost musí zajistit vrácení vyměněného zboží na vlastní náklady. Vyžaduje -li oprava nebo výměna odstranění zboží, které bylo v souladu s povahou a určením zboží uvedeno do provozu dříve, než se vada stala zjistitelnou, zahrnuje povinnost opravy nebo výměny odstranění nevyhovujícího zboží a uvedení vyměněného nebo opraveného zboží do provozu umístění nebo odstranění nebo uvedení do provozu dodání náhrady je přiměřené, pokud
se její výše rovná rozdílu mezi hodnotou zboží dlužného spotřebiteli v případě plnění v souladu se smlouvou a hodnotou zboží skutečně přijatého
spotřebitelem
. se týká pouze určité části zboží dodávaného na základě kupní smlouvy a jsou u nich podmínky pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy, spotřebitel může kupní smlouvu vypovědět pouze ohledně vadného zboží, ale ve vztahu k jakémukoli jinému zboží nabytému společně s nimi si ponechá pouze zboží, které je v souladu se smlouvou. Pokud spotřebitel zruší kupní smlouvu jako celek nebo v části zboží dodaného na základě kupní smlouvy , je a) spotřebitel povinen vrátit dotčené zboží společnosti na náklady společnosti a b) společnost je povinna neprodleně vrátit spotřebiteli kupní cenu zaplacenou v souvislosti s dotčeným zbožím , jakmile obdrží zboží nebo potvrzení o vrácení zboží. Zvláštní pravidla práv záruky příslušenství v případě nákupu zboží, produktů obsahujících digitální prvky, služeb V případě nákupu zboží, produktů obsahujících digitální prvky má Spotřebitel nárok na práva podle odchylek uvedených v bodech níže oproti práva popsaná v bodě „Práva ze záruky na příslušenství“ mezi spotřebitelem a společností – v případě smlouvy o prodeji a koupi movité věci, poskytování digitálního obsahu nebo poskytování digitálních služeb nesmí spotřebitel opravovat vadu sám na náklady oprávněného, ​​nebo ji v rámci uplatnění svých práv ze záruky příslušenství nechá opravit někým jiným . Společnost může odmítnout uvést zboží do souladu se smlouvou, pokud oprava nebo výměna není možná, nebo pokud by to mělo za následek neúměrné dodatečné náklady pro společnost s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně hodnoty, kterou představuje služba v bezvadném stavu, jakož i závažnost porušení smlouvy. Spotřebitel je dále oprávněn –
přizpůsobeno závažnosti porušení smlouvy – požadovat poměrnou část náhrady nebo
ukončit kupní smlouvu, pokud: a) společnost neprovedla opravu nebo výměnu, nebo
ji provedl, ale částečně nebo zcela nesplnil následující:
» Společnost musí zajistit vrácení vyměněného zboží na vlastní náklady.
» Pokud oprava nebo výměna vyžaduje odstranění zboží, které
bylo podle povahy a účelu zboží uvedeno do provozu dříve, než se vada stala rozpoznatelnou,
pak povinnost opravy nebo výměny zahrnuje
odstranění nevyhovujícího zboží a uvedení vyměněného nebo opraveného zboží do provozu, uvedení nebo
nesení nákladů na odstranění nebo uvedení do provozu.b) odmítl uvést zboží
do souladu se smlouvou; c) došlo k opakované chybě při plnění, přestože se společnost
snažila uvést zboží do souladu d) vada plnění je natolik závažná, že je důvodem k okamžitému
snížení ceny nebo je důvodem k okamžitému zrušení kupní smlouvy; nebo)
podnikatel se nezavázal uvést zboží do souladu se smlouvou nebo je z okolností zřejmé,
že podnikatel
neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez podstatné újmy na zájmech spotřebitele.
Pokud si spotřebitel přeje ukončit kupní smlouvu z důvodu vadného plnění,
nese důkazní břemeno, že se jedná o nepodstatnou vadu, podnikatel. Spotřebitel je oprávněn zadržet
zbývající část kupní ceny - v závislosti na závažnosti porušení smlouvy - zcela nebo zčásti,
dokud podnik nesplní povinnosti související s plněním smlouvy
a vadným plněním.
Jaká je lhůta pro uplatnění reklamace na příslušenství Vadu jste povinni nahlásit
ihned po jejím zjištění, nejpozději však
do dvou měsíců od zjištění vady. Zároveň si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že
po uplynutí dvouleté promlčecí doby od splnění smlouvy již nemůžete uplatnit svá práva ze záruky na příslušenství. Je-li
předmětem smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem použitá věc, mohou se strany
dohodnout i na kratší promlčecí době; promlčecí lhůtu kratší než jeden rok nelze uložit ani v tomto případě
platně. U koho můžete uplatnit nárok ze záruky?
Nárok ze záruky můžete uplatnit u prodávajícího Jaké další podmínky jsou
pro uplatnění záručních práv? V případě nákupu zboží do 12 měsíců od
prodeje nejsou žádné jiné podmínky pro uplatnění vaší záruční reklamace kromě nahlášení vady, pokud prokážete,
že výrobek nebo službu poskytl prodávající. Po uplynutí 12 měsíců od prodeje
jste však již povinni prokázat, že vámi uznaná vada
existovala již v době dodání.

Záruka na produkt
V jakém případě můžete uplatnit záruku na produkt správně?
V případě vady movité věci (výrobku) se spotřebitel může rozhodnout, že dříve popsaná;
nebo záruční práva na příslušenství; může uplatnit reklamaci na výrobek.
Jaká práva máte na základě záruční reklamace produktu?
Jako záruční nárok na výrobek můžete požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného výrobku.
V jakém případě je výrobek považován za vadný?
Výrobek je vadný, nesplňuje-li jakostní
požadavky platné v době uvedení na trh nebo nemá-li vlastnosti popsané výrobcem
.
Jaká je lhůta pro uplatnění záruky na výrobek?
Záruku na výrobek můžete uplatnit do dvou let od uvedení výrobku na trh výrobcem
. Po tomto termínu toto právo ztratíte.
Proti komu a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit nárok na záruku na výrobek?
Záruku na výrobek můžete uplatnit pouze u výrobce nebo distributora movité věci
. V případě uplatnění záruky na výrobek musíte prokázat vadu výrobku
.
V jakých případech je výrobce (distributor) osvobozen od záručních povinností na výrobek?
Výrobce (distributor) je zproštěn povinnosti záruky na výrobek pouze v případě, že
prokáže, že:
- výrobek nebyl vyroben nebo uveden na trh v rámci své podnikatelské činnosti, nebo
- podle stavu vědy a techniky nebyla vada rozpoznatelná. v době uvedení na trh,
nebo
- vada výrobku vyplývá z aplikace právních předpisů nebo závazných úředních předpisů.
Stačí, když výrobce (distributor) doloží jeden důvod pro osvobození.
Vezměte prosím na vědomí, že kvůli stejné závadě
nemůžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství a na výrobek současně, a to paralelně. Pokud je však váš nárok na záruku na výrobek
úspěšně uplatněn, můžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství na vyměněný výrobek nebo opravený díl
u výrobce.

Záruka
Internetový obchod nedistribuuje produkty podléhající povinné záruce.
Prodejce je 151/2003. (IX. 22.) Na základě nařízení vlády může
spotřebitel v případě prodeje nových předmětů dlouhodobé spotřeby uvedených v příloze č. 1 vyhlášky
uplatnit nárok na opravu, výměnu nebo vrácení peněz v průběhu uplatnění záruky. že jo.
151/2003, spotřebitel (IX. 22.) Opravu nebo výměnu můžete požadovat na základě nařízení vlády,
s výjimkou případů, kdy splnění zvoleného záručního práva na příslušenství není možné, nebo pokud by to mělo za následek
neúměrné dodatečné náklady pro oprávněnou osobu - ve srovnání s plněním jiného příslušenství záruční reklamace -
s přihlédnutím k hodnotě služby v bezvadném stavu, k
závažnosti porušení smlouvy a ke škodě na
zájmech držitele práv způsobené plněním záručního práva příslušenství.
Spotřebitel může požadovat poměrnou část náhrady nebo odstoupit od smlouvy, pokud
oprávněná strana neprovedla opravu nebo výměnu,
není schopna tuto povinnost splnit za podmínek stanovených zákonem nebo pokud oprávněná strana přestala mít zájem o opravu nebo
výměnu.
Není prostor pro zrušení z důvodu nepodstatné chyby.
Od prvního ledna 2021 je prodávající povinen poskytovat záruku na nové předměty dlouhodobé spotřeby uvedené v příloze č. 1
v případě vadného plnění.
1. Délka záruky
V případě vadného plnění se na základě nařízení vlády 151/2003 (IX.22) určuje cena výrobku
dobu trvání záruky takto:
• V případě prodejní ceny 10 000 HUF avšak nepřesahující 100 000 HUF za rok,
• dva roky při prodejní ceně přesahující 100 000 HUF, avšak nepřesahující 250 000 HUF,
• tři roky při prodejní ceně nad 250 000 HUF
.
Záruční doba začíná běžet dnem předání spotřebního zboží spotřebiteli, nebo pokud
uvedení do provozu provede společnost nebo její zástupce.
Pokud spotřebitel uvede spotřební zboží do provozu po více než šesti měsících od předání,
je dnem počátku záruční doby den předání spotřebního zboží.
V případě opravy spotřebního zboží se záruční doba prodlužuje
ode dne předání k opravě o dobu, po kterou spotřebitel spotřební zboží pro vadu zakoupil.
nemohl použít tak, jak bylo zamýšleno.
2. Uplatnění
záruční reklamace Spotřebitel může uplatnit záruku předložením záručního listu. Nepravidelné
vystavení záručního listu nebo nezpřístupnění záručního listu spotřebiteli
nemá vliv na platnost záruky. V případě, že záruční list nebude spotřebiteli poskytnut
, považuje se uzavření smlouvy za prokázané, pokud
spotřebitel předloží fakturu nebo pokladní doklad o zaplacení úplaty. Práva ze záruky
lze v tomto případě uplatnit potvrzením o zaplacení úplaty.
Uchování a vrácení obalu výrobku není podmínkou pro uznání reklamace
.
3. Opravy v záruční době
3.1. Při první poruše spotřebního zboží v záruční době
je společností stanoveno, že spotřební zboží nelze opravit,
pokud spotřebitel neurčí jinak, je společnost povinna spotřební zboží do 8 dnů vyměnit.
Není-li možná výměna spotřebního zboží, je společnost povinna vrátit spotřebiteli do 8 dnů od kupní
ceny uvedené na faktuře nebo účtence na dokladu o zaplacení úplaty za spotřební
zboží předložené spotřebitelem.
3.2. Nebude -li spotřebitelská věc
opravena do 30 dnů ode dne oznámení žádosti o opravu společnosti, - není-li spotřebitelem objednáno jinak -
je společnost povinna vyměnit spotřební zboží do 8 dnů po neúspěšném uplynutí třiceti -denní lhůta
. Není-li možná výměna spotřebitelského zboží, je společnost povinna vrátit kupní
cenu uvedenou na faktuře
nebo účtence dokládající zaplacení úplaty za spotřebitelem předložené spotřebitelské zboží do 8 dnů po marném uplynutí lhůty. třicetidenní opravné lhůty
.
3.3. Pokud se v záruční době spotřebitelský výrobek
po trojnásobné opravě (třikrát oprava nevztahuje na stejnou závadu) znovu pokazí počtvrté -
pokud spotřebitel nenařídí jinak - a pokud
zákon V z roku 2013 o občanský zákoník 6:159. Na základě § (2) písm. b) spotřebitel netvrdí, že kupní cena je přiměřená
doručení, je společnost povinna vyměnit spotřební zboží do 8 dnů. Není- li
možná výměna spotřebního zboží, je společnost povinna vrátit
spotřebiteli kupní cenu do 8 dnů na základě dokladu o zaplacení spotřebního zboží - faktury
nebo paragonu vystaveného na základě obecného zákona o dani z obratu. - předložený spotřebitelem
.
3.4. 151/2003. (IX. 22.) Mezi spotřební zboží uvedené v bodě 8 přílohy č. 1 k nařízení vlády
pro elektrokola, elektrokoloběžky, čtyřkolky, motocykly,
mopedy, automobily, obytné vozy, karavany, karavany,
přívěsy a v bodě 9
3.1 . ., 3.2 se nevztahují na konkrétní motorová plavidla . a ty popsané v bodě 3.3. Samozřejmě i v případě těchto produktů se prodávající musí snažit
chybu do 15 dnů opravit. Trvá-li oprava nebo výměna déle než
patnáct dnů, musí prodávající informovat kupujícího o předpokládané době opravy nebo výměny
.
3.5. Pokud lze výrobek opravit, musí se společnost snažit provést
opravu nebo výměnu nejpozději do 15 dnů. Pokud doba opravy nebo výměny
přesáhne 15 dnů, je společnost povinna informovat spotřebitele o předpokládané době trvání opravy nebo výměny
. Informace lze poskytnout i elektronicky, pokud
s tím spotřebitel předem souhlasil nebo lze-li tak učinit jiným způsobem vhodným pro prokázání přijetí spotřebitelem.
3.6.
Spotřební zboží s pevným spojem nebo těžší než 10 kg, nebo které nelze přepravovat jako příruční zavazadlo v MHD - s výjimkou vozidel -
je nutné opravit v místě provozu. V případě, že opravu nelze provést v místě provozu, zajistí demontáž a instalaci,
jakož i doručení a vrácení firma, nebo -
v případě požadavku na opravu potvrzeného přímo v opravně - opravárenský servis.
3.7. 151/2003. (IX. 22.) U nového zboží dlouhodobé spotřeby uvedeného v nařízení vlády
lze žádost o výměnu vymáhat do tří pracovních dnů. V tomto případě je prodávající povinen
vyměnit spotřební zboží, pokud závada
brání zamýšlenému použití.
3.8. Během opravy smí být do spotřebního výrobku instalovány pouze nové díly.
3.9. Společnost je zproštěna záruční povinnosti pouze v případě,
- vada výrobku vznikla nesprávným používáním;
- výrobek byl neodborně nainstalován/smontován;
- Závada produktu byla způsobena přepětím, poruchou sítě, elementárním poškozením;
- vada výrobku byla známa již v době nákupu;
- Chybu uvedenou kupujícím nelze zjistit.
Z důvodu stejné závady nemůžete uplatnit záruku na příslušenství a záruční reklamaci, nebo záruku na výrobek a
záruční reklamaci současně, ale v opačném případě máte
práva vyplývající ze záruky bez ohledu na záruku. nároky.
3.10. V případě, že námitka kupujícího týkající se kvality není
nebo není řádně vyřízena příslušným orgánem, je kupující oprávněn
zahájit řízení smírčí rady provozované okresními obchodními a průmyslovými komorami.
3.11. Ujednání ve smlouvě mezi spotřebitelem a podnikem, které
se odchyluje od ustanovení nařízení vlády e151/2003 (IX.22) v neprospěch spotřebitele, je neplatné.
4. Kam se může spotřebitel obrátit se svou potřebou opravy?
Spotřebitel může dle své volby uplatnit svůj nárok na opravu v sídle společnosti, na jakémkoli
místě, pobočce nebo
přímo v servisu uvedeném společností na záručním listě.
5. Záruční list
Povinnost předat záruční list má ve všech případech společnost prodávající výrobek
. Od 1. ledna 2021 lze záruční list podat v papírové i online podobě.
Záruční list je společnost povinna předat elektronicky nejpozději následující den po předání nebo
uvedení výrobku do provozu. Pokud společnost
nepředá záruční list jako elektronický dokument jeho přímým zasláním, ale
zpřístupní jej spotřebiteli ve formě adresy pro stažení, pak
nelze stažení elektronického záručního listu zrušit do konce záruční dobu,
musí zajistit dostupnost adresy pro stahování. Záruční list je společnost povinna předat elektronicky nejpozději následující
den po předání nebo uvedení výrobku do provozu.
1. Příloha k 151/2003. (IX. 22.) k nařízení vlády (od 1. ledna 2021)
1. Domácí spotřebiče s prodejní cenou nad 10 000 HUF, mezi něž patří zejména chladničky, mrazničky,
kombinované chladničky, elektrické sporáky, pračky, odstředivky, sušičky a
jejich libovolné kombinace, myčky nádobí, žehličky, ohřívače vody, topení, klimatizace a ostatní
vzduchotechnika klimatizační zařízení, vysavač, parní čisticí stroj, stroj na čištění koberců,
stroj na drhnutí a leštění podlah, šicí stroj, pletací stroj, elektrický bojler, čerpadlo;
2. malé kuchyňské spotřebiče na elektřinu s prodejní cenou 10 000 HUF a více, zejména
mikrovlnné trouby, pece na chléb, toustovače, kávovary, kávovary, varné konvice, kuchyňské roboty,
grily, fritézy na olej, vaflovače, koblihy, vaflovače, sendvičovače, elektrické
palačinkáře, elektrické stroje na pizzu, elektrický hrnec na vaření, elektrická pánev,
elektrický popcornovač, elektrický kontaktní gril, gril, mini sporák, vařič rýže,
vařič těstovin, vařič vajec, pařák, vaření se vzduchem hrnec, sušička ovoce;
3. plynové spotřebiče s prodejní cenou 10 000 HUF a více, jako jsou sporáky, konvektory, plynové kotle,
plynové kotle, plynové grily, plynové stoličky, plynové trouby, plynové hořáky, plynové lampy;
4. motorové zahradní stroje a nemotorové zahradnické nářadí s prodejní cenou nad 10 000 HUF, jako jsou
motyčky, sekačky na trávu, sekačky na trávu, tlačné sekačky;
5. motorové ruční nářadí nad 10 000 HUF prodejní cena, zejména řetězové pily, vrtačky,
příklepové vrtačky, úhlové brusky, kotoučové pily, hoblíky;
6. zdravotnické pomůcky a přístroje s dobou použitelnosti minimálně jeden rok a dále
sluneční brýle s prodejní cenou nad 10 000 HUF;
7. zdravotnické výrobky a přístroje s prodejní cenou nad 10 000 HUF, jako jsou elektrické
masážní přístroje, magnetické produkty, zejména přístroje pro světelnou terapii;
8. dopravní prostředky s prodejní cenou nad 10 000 HUF, jako jsou jízdní kola, elektrokola, elektrické
skútry, čtyřkolky, motocykly, mopedy, osobní automobily, obytné vozy, karavany,
karavany, přívěsy;
9. motorová plavidla nad 10 000 HUF;
10. výrobky pro péči o děti s prodejní cenou 10 000 HUF nebo více, jako jsou zejména plenky a
umyvadla, kočárky, vysoké židličky, které lze namontovat na vysoké židle a stoly, dětské bezpečnostní sedačky;
11. zařízení na sledování dětí s prodejní cenou nad 10 000 HUF, jako jsou monitory dechu,
monitory srdečního tepu, dětské chůvičky;
12. dětské houpačky, skluzavky a dětské hračky vyžadující podobné aktivity pro vnitřní a venkovní
domácí použití s ​​prodejní cenou 10 000 HUF nebo více;
13. osvětlovací výrobky s prodejní cenou 10 000 HUF a více, zejména svítidla a světelné zdroje;
14. zabezpečovací poplašná a signalizační zařízení s prodejní cenou nad 10 000 HUF;
15. elektronická komunikační koncová zařízení s prodejní cenou 10 000 HUF nebo vyšší, včetně zejména telefonů,
mobilních telefonů, faxů, multifunkčních zařízení;
16. zařízení pro vysílání zpráv s prodejní cenou 10 000 HUF nebo více, jako jsou
zejména hlasové záznamníky a zařízení handsfree; satelitní přijímač a AM Micro anténní systémy a jejich komponenty,
televize, projektor, videorekordér, rádio, autorádio, radiobudík, satelitní
lokátor, gramofon, magnetofon a kazetový magnetofon, CD rekordér a přehrávač, DVD rekordér
a přehrávač, herní konzole, Blu-ray přehrávač a rekordér, stolní přehrávač médií, osobní zvukový systém,
mixážní pult, zesilovač, reproduktor, reproduktor, mikrofon a sluchátka, sluchátka;
17. zařízení informačních technologií s prodejní cenou nad 10 000 HUF, včetně zejména stolních počítačů,
notebooků, notebooků, tabletů, PDA, monitorů, tiskáren, skenerů, fotoaparátů, filmových a
zvukových kamer, videokamer a videokamer, hlasových záznamníků, foto tiskárny, skenery filmů a diapozitivů,
přehrávače MP3 a MP4, přenosný přehrávač médií, flash disk, paměťová karta, nabíječka baterií,
kalkulačka, kapesní kalkulačka;
18. kancelářské technické vybavení s prodejní cenou nad 10 000 HUF, jako jsou skartovací stroje,
kopírky, laminovací stroje;
19. zpětné projektory a zařízení filmové techniky s prodejní cenou nad 10 000 HUF, včetně zejména filmových a
zpětných projektorů, zvětšovačů filmů, zařízení pro vyvolávání a zpracování filmů;
20. optické přístroje s prodejní cenou 10 000 HUF a více, zejména dalekohledy, dalekohledy, mikroskopy,
dalekohledy;
21. hudební nástroje s prodejní cenou nad 10 000 HUF;
22. hodinky a šperky nad 10 000 HUF;
23. vnitřní a venkovní nábytek, matrace nad 10 000 HUF prodejní cena;
24. měřicí přístroje, generátory, napájecí zdroje nad 10 000 HUF prodejní cena;
25. střelné zbraně s prodejní cenou nad 10 000 HUF;
26. sportovní potřeby, vybavení související s lovem a rybolovem s prodejní cenou nad 10 000 HUF;
27. přístroje péče o krásu provozované elektřinou s prodejní cenou nad 10 000 HUF, např
zejména vysoušeč vlasů, vlasový styler, zastřihovač chlupů na těle, epilátor, elektrický holicí strojek;
28. kožešinové oděvní výrobky z ušlechtilých a poloušlechtilých kožešin s prodejní cenou nad 50 000 HUF
;
29. příslušenství a součásti výrobků patřících do výše uvedených skupin výrobků
s prodejní cenou nad 10 000 HUF;
30. * dveře a okna nad 10 000 HUF prodejní cena, zejména okna, venkovní a vnitřní dveře, garážová vrata;
31. * stínicí zařízení s prodejní cenou nad 10 000 HUF, jako jsou
žaluzie s ručním nebo motorovým pohonem, reluxa, markýzy, stuhové závěsy;
32. * domácí telefon, poplašný systém, kamerový dohled nad 10 000 HUF prodejní cena;
33. * pohon garážových vrat a jiných bran, kontrola nad prodejní cenou 10 000 HUF;
34. * sprchový kout, vana, baterie nad 10 000 HUF prodejní cena;
35. * solární kolektor, systémy solárních panelů nad 10 000 HUF prodejní cena;
36. * hračka hoverboard, hračka elektrická koloběžka, hračka dron nad 10 000 HUF prodejní cena;
37. * drony zařazené do kategorie open ve zvláštním zákoně s prodejní cenou nad 10 000 HUF.

Zákaznický servis po nákupu
Po zadání objednávky může zákazník kontaktovat
náš zákaznický servis prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů ohledně záruky, záruky, zrušení nebo jiných záležitostí
souvisejících s objednávkou nebo objednaným produktem.
Telefon zákaznického servisu: 06203635109
E-mailová adresa zákaznického servisu: info@sealmark.hu
Popis možností vyřizování reklamací Stížnosti
na činnost internetového obchodu nebo na produkty distribuované internetovým obchodem
lze podávat provozovateli internetového obchodu do e-mailem nebo poštou
na jeden z níže uvedených kontaktních údajů.
Poštovní adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefon: 06203635109
E-mailová adresa: info@sealmark.hu
Pokud má internetový obchod i provozovnu, můžeme naši stížnost sdělit prodávajícímu osobně
. Prodávající je povinen na reklamaci přijatou e-mailem nebo poštou odpovědět písemně
a zaslat ji kupujícímu do třiceti dnů.
Společnost je povinna ústní stížnost zákazníka (včetně stížností po telefonu) neprodleně prošetřit
a pokud možno napravit. Není-li okamžité prošetření reklamace možné,
nebo zákazník není spokojen s danou okamžitou odpovědí, sepíše společnost protokol a
jeho kopii předá spotřebiteli na místě - v případě ústní reklamace . Společnost je . stěžovateli do třiceti dnů od jejího obdržení zaslat ji
povinna na reklamaci obdrženou e-mailem, telefonicky nebo poštou odpovědět písemně » adresu a telefonní číslo spotřebitele; » místo, čas a způsob podání reklamace; » seznam dokumentů potřebných k doložení stížnosti; » označení výrobku nebo služby dotčené reklamací; » stručný popis reklamace; » plná moc platná v případě, že spotřebitel jedná prostřednictvím zmocněného zástupce; » místo a čas pořízení zápisu; » podpis osoby pořizující zápis a – s výjimkou ústní stížnosti sdělené telefonicky nebo prostřednictvím jiných služeb elektronických komunikací – spotřebitele; Společnost je povinna uchovávat záznam o stížnosti a kopii odpovědi po dobu tří let
a předložit je na vyžádání kontrolních orgánů.
Nepovažuje-li prodávající reklamaci uplatněnou zákazníkem za oprávněnou, je
povinen ji odůvodnit a zaslat zákazníkovi písemně a dále je povinen
zákazníka písemně informovat o tom, jaké možnosti vyřízení reklamace má k dispozici. to podle povahy stížnosti
. Prodávající je povinen uvést sídlo, telefonní kontakt, internetový kontakt a poštovní adresu
příslušného smírčího orgánu podle místa bydliště či bydliště spotřebitele .
Informace musí rovněž zahrnovat, zda společnost využívá k urovnání spotřebitelského sporu postup
smírčí rady . Pokud se v průběhu jednání nepodaří urovnat
spotřebitelský spor, který může mezi prodávajícím a spotřebitelem existovat , má spotřebitel k dispozici následující možnosti právního vymáhání:

Orgán na ochranu spotřebitele
Spotřebitelé
se mohou se svými stížnostmi na ochranu spotřebitele obracet na příslušný orgán na ochranu spotřebitele v místě svého bydliště. Po vyhodnocení stížnosti úřad rozhodne
o průběhu řízení o ochraně spotřebitele. Úřední úkoly prvního stupně související s ochranou spotřebitele
provádějí příslušné hlavní a krajské úřady v místě bydliště spotřebitele, jejichž
kontaktní údaje lze nalézt na následujícím odkazu: https://www.kormanyhivatal.hu/hu /elerhetosegeg
Smírčí rada
Pokud zamítneme spotřebitelovu stížnost, máte v tom případě právo na nás podat spotřebitelskou stížnost , kterou můžete předložit příslušné Smírčí radě
v místě vašeho bydliště .
Postup smírčí rady
začíná na žádost spotřebitele. Podmínkou pro podání žádosti u spotřebitelského smírčího orgánu je, že se spotřebitel pokusí
spor řešit přímo s podnikatelem. Přímé řešení sporů lze provést osobně v
zákaznickém servisu poskytovatele služeb, telefonicky nebo e-mailem.
Dalším požadavkem je, aby žádost o jednání rady, kterou je třeba
předložit předsedovi rady, obsahovala:
jméno spotřebitele, bydliště, místo pobytu;
název a sídlo nebo místo společnosti, se kterou je spotřebitel ve sporu;
chce-li spotřebitel podat svou žádost orgánu, jehož jurisdikce
je podle místa plnění smlouvy, musí uvést místo
plnění smlouvy;
stanovisko spotřebitele k existujícímu sporu, jakož i skutečnosti a důkazy
podporující jeho vlastní stanovisko;
prohlášení spotřebitele, které prokazuje, že se spor pokusil řešit přímo s podnikatelem
;
spotřebitel musí rovněž prohlásit, že ve věci sporu nezahájil řízení
u jiného smírčího orgánu, ani nezahájil mediační řízení či občanskoprávní
soudní řízení;
musí obsahovat to, co požadujete a jaké rozhodnutí od správní rady očekáváte.
Nakonec musí být žádost podepsána spotřebitelem.
Kromě toho všeho musí být k žádosti přiloženy všechny doklady, které spotřebitel
uvádí jako důkazy, a také doklady, které prokazují, že spotřebitel
pokusil se spor se společností urovnat, ale neúspěšně.
Rádi bychom vás informovali, že naše společnost má povinnost spolupracovat v
řízení smírčí rady.

Kontaktní údaje smírčích rad:

Adresa smírčí rady župy Bács-Kiskun
: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532
Fax: (+36) 76 501 538
Mobil: (+36) 70 938 4765
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
webové stránky: www.bacsbekelteteshu.

Smírčí rada okresu Baranya
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
tel.: +36-72/507-154, 20/283-3422
e-mail: info@baranyabekeltetes.hu
web: www.baranyabekeltetes.hu

Adresa smírčí rady župy Békés
: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Adresa smírčí rady župy Borsod-Abaúj-Zemplén
: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 46/501-090 (nové případy)
46/501-871 (probíhající případy)
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Adresa smírčí rady v Budapešti
: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webová adresa: bekeltet.bkik.hu

Adresa smírčí rady župy Csongrád-Csanád
: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Kontakt na komoru: Zoltán Jerney
Telefon: +36-62/554-250/118
Zákaznický servis: HP: mezi 9:00 a 11:00
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Adresa smírčí rady okresu Fejér
: Hosszúsétátér 4-6, 8000 Székesfehérvár.
Lencsés Hajnalka administrátor smírčí rady,
telefon: 06-22/510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Webová stránka: https://www.bekeltetesfejer.hu/

Adresa smírčí rady župy Győr-Moson-Sopron
: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
e-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
https://bekeltetesgyor.hu/

Sídlo smírčí rady okresu Hajdú-Bihar
: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Místo správy: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Adresa smírčí rady okresu Heves
: Hadnagy utca 6. patro, 3300 Eger
Telefon: +36 36 416-660/105 pobočka
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Poštovní adresa: 3300 Eger, PO Box 440.

Smírčí rada župy Jász-Nagykun-Szolnok
Adresa: 5000 Szolnok, park Verseghy. 8.
Poradna: II. patro, pokoj 212.
e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
telefon: 20/373-2570

Adresa smírčí rady župy Komárom-Esztergom
: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
https://kem-bekeltetes.hu/

Adresa smírčí rady župy Nógrád
: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
Telefon: 06-32-520-860
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu,
www.bekeltetes-nograd.hu kontaktní údaje brány úřadu představenstva: KRID: 166469396

Sídlo smírčí rady Pešťské župy
: 1055 Budapešť, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Poštovní adresa: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mailová adresa: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881
Webová stránka: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
nebo www.pestmegyeibekelteto.hu

Adresa smírčí rady okresu Somogy
: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026
e-mailová adresa: skik@skik.hu
www.skik.hu

Adresa smírčí rady župy Szabolcs-Szatmár-Bereg
: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
e-mailová adresa: bekelteto@szabkam.hu
E-mailová adresa: bekelteto@szabkam.hu;

Předsedkyně smírčí rady okresu Tolna
: Gréta Mónus
Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

Recepce smírčí rady okresu Vas
: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645
Zaměstnanec smírčí rady Pergel Bea
e-mail: bea@vmkik.hu
Dr. Zoltán Kövesdi Předseda smírčí rady
telefon: 30/9566-708

Adresa smírčí rady župy Veszprém
: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: v době recepce zákazníků: 06-88-814-121,
sekretariát komory: 06 88 814-111
Fax:
06-88-412-150 - mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Webové stránky: www.bekeltetesveszprem.hu

Adresa smírčí rady okresu Zala
: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
http://www.bekelteteszala.hu/

Soudní řízení
Pokud se spotřebitel neobrátí na smírčí orgán nebo řízení nevede k
výsledku, má spotřebitel možnost
obrátit se na soud za účelem urovnání soudního sporu.
Žaloba musí být zahájena žalobním návrhem, ve kterém musí být uvedeny tyto údaje:
soud prvního stupně;
jméno, místo bydliště a právní postavení stran a zástupců stran;
právo na uplatnění
s uvedením skutečností, na nichž se zakládá, a jejich důkazů;
údaje, z nichž lze určit příslušnost a příslušnost soudu;
definitivní žádost o soudní rozhodnutí (žádost o žalobu).
Dokument nebo kopie dokumentu, jehož obsah
je označován jako důkaz, musí být připojen k žalobnímu návrhu.

Platforma pro online řešení sporů
Evropská komise vytvořila webovou stránku, na které se mohou spotřebitelé registrovat, a tak
mají možnost
řešit své právní spory související s online nákupy vyplněním žádosti a vyhnout se soudnímu řízení. Spotřebitelé se tak mohou
domáhat svých práv, aniž by jim v tom bránila například vzdálenost.
Maďarsko je také povinno provozovat on-line kontaktní místo pro řešení sporů, kde
musí být k dispozici alespoň dva poradci, kteří sporným stranám pomohou, pokud
mají dotazy k postupu. U nás tento úkol
plní smírčí rada v Budapešti.
Platforma pro řešení sporů online je dostupná na následujícím odkazu:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Datum účinnosti: 01.01.2020.

Magyar Nyelven:

Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, amennyiben jelen
Általános Szerződési Feltételekkel, a webáruház használatával, a termékekkel, a vásárlás
menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot
az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai
Név: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Székhely: Magyarország, 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Adószám: HU12458149
Cégjegyzékszám: 07-09-018080 Nyilvántartásba vette a Székesfehérvári Törvényszék
Cégbírósága / Baracs Község Jegyzője (163)
Kapcsolattartó neve: Nagy Zsolt
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám: 12024009-01288628-00100008
(továbbiakban Eladó)

A webáruház elérhetőségei
Levelezési cím: Magyarország, 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
A cég elektronikus elérhetősége: info@sealmark.hu
A webáruház domain címe: https://www.sealmark.cz (https://www.kulcstartok.hu Magyar nyelvű webáruház, Cseh nyelven elérhető változata.)

Tárhelyszolgáltató adatai
Üzemeltető: Paller Endre egyéni vállalkozó
Bankszámlaszám: 10404900-67525148-50481028
Székhely: Magyarország, 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Adószám: 63478262-1-40
Telefonszám: 06709334304
E-mail: info@viltor.hu

Alapfogalmak
Áru: a weboldalon eladásra szánt ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb
módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és
villamos energiát,valamint a digitális elemeket tartalmazó áru
Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást
foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom
vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit.
Felek: Eladó és Vevő együttesen.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy.
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik résztvevője fogyasztónak minősül.
Funkcionalitás: a digitális tartalom vagy digitális szolgltatás azon képessége, hogy a céljának
megfelelő funkciókat betöltse.
Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó
importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének
vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel.
Hibás teljesítés: A termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél hibásan teljesít, ha a
szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban
megállapított minőségi követelményeknek.
Interoperabilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt
tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú
digitális tartlmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.
Kompatibilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt
tudjon működni a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás átalakításának szükségessége
nélkül olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel azo azonos típusú digitális tartalmat vagy
digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.
Jótállás: Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a
jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban, vagy jogszabályban foglalt
feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás lehet kötelező és önkéntes
szerződéses. A kötelező jótállás szabályait Kormányrendeletben rögzítették.
Tartósság: egy termék azon képessége, hogy megőrizze a megkövetelt funkcióit és
teljesítményét szokásos használat mellett.
Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás
számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat
céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő
megjelenítését.
Termék: A webáruház által értékesítésre szánt áru, digitális elemeket tartalmazó áru.
Térítésmentesen: az áru, digitális tartalom, vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tétele
érdekében felmerült szükséges költségek - különösen a postaköltség, a szállítási költség, a
munkaerőköltség vagy az anyagköltség - megfizetése nélkül.
Vásárló: A webáruházon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.
Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy,
ideértve azt a személyt is, aki a vállalkozás nevében, vagy javára jár el.
Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalomszolgáltatásáért, vagy a digitális szolgáltatás
nyújtásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

A szerződés tulajdonságai
A https://www.sealmark.cz webáruházban található termékek képezik az eladó és a
vásárlók közötti szerződés tárgyát. A webáruházban található termékek egyedi jellemzői a
termékoldalon találhatók. A termék mellett található vételár forintban értendő és mindig a
kiválasztott termék bruttó ára.
A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek és nem kerül
iktatásra. A szerződés a későbbiekben nem kereshető vissza. A szerződés magatartási kódexre
nem utal.

A rendelés menete
1. A termék kiválasztása
A vásárló a kiválasztott termék nevére, vagy fotójára kattintva megtekintheti a termék bővebb
ismertetőjét. A termékfotón látható dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve abban az
eseteben, ahol a termékleírás azt külön kiemeli.
2. A termék kosárba helyezése
A termék darabszámának megadását követően a vásárló a KOSÁR gombra kattintva tudja egy
virtuális kosárba helyezni a terméket. A termék kosárba helyezésével még nem jön létre fizetési
kötelezettség. Amennyiben szeretne további terméket a kosárba helyezni, válassza a VISSZA A
TERMÉKEKHEZ gombot és tegye a kosárba a továbbiakban megvásárolni kívánt terméket, vagy
termékeket. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.
3. A kosár tartalmának megtekintése
A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására.
Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, abban az esetben a
DARABSZÁM oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség
darabszámát, majd nyomja meg a FRISSÍTÉS gombot. Amennyiben törölni kívánja a kosárban
található termékeket, akkor nyomja meg a TÖRLÉS gombot. Amennyiben nem szeretne további
terméket vásárolni és a termék, vagy termékek darabszámának és árának ellenőrzése során
mindent rendben talál, abban az esetben kattintson a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombra.
4. Regisztráció
A webáruházban lehetősége van regisztrálni, vagy regisztráció nélkül vásárolni. A regisztrációval
gyorsabban tud a következő alkalmakkor a webáruházban vásárolni, naprakész lehet a rendelései
állapotát illetően és figyelemmel kísérheti korábbi rendeléseit. Amennyiben regisztrál, akkor a
regisztrációhoz szükséges adatok megadása után tud továbblépni a rendelési folyamatban.
Amennyiben Ön már regisztrált vásárlónk, abban az esetben a bejelentkezéshez szükséges
adatok megadásával továbbléphet. Ha a regisztráció nélküli vásárlás mellett dönt, akkor a
számlázási és szállítási adatok megadása után tud továbblépni a rendelési folyamatban.
5. A vásárlással, szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatok megadása
A rendelés során a számlázással kapcsolatos adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám)
megadása szükséges. A webáruházrendszer a számlázási adatokat automatikusa tárolja, mint
szállítási adat. Amennyiben számlázási és a szállítási adatok eltérőek, abban az esetben a A
SZÁLLÍTÁSI CÍM MEGEGYEZIK A SZÁMLÁZÁSI CÍMMEL rubrikában lévő jelölést el kell távolítani, és
a szállítási adatokat meg kell adni. A rendelési adatok megadása során Önnek lehetősége van a
termék átvételi módját, és a termék fizetési módját kiválasztani. A MEGJEGYZÉS szövegdobozba
tetszőlegesen adhat meg információkat a rendelésével kapcsolatban.
6. A rendelés ellenőrzése
A rendelés elküldése előtt még egyszer leellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék árát,
szállítási költségét, illetve a szállítási és számlázási adatokat. Amennyiben hibát észlel, abban az
esetben nyomja meg a VISSZA gombot és a szükséges módosításokat végezze el!
7. A rendelés véglegesítése
Amennyiben a rendelés ellenőrzése során mindent rendben talál, abban az esetben a
MEGRENDELEM gomb megnyomásával küldje el rendelését. A rendelés elküldésével elfogadja a
webáruház Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi, hogy a rendelés fizetési
kötelezettséggel jár.
A webáruházban történő rendelések esetén a Vásárló tekinthető ajánlattevőnek, így a Vásárló és
az Eladó közötti szerződéskötés abban az esetben jön létre, mikor az Eladó az webáruházon
keresztül történt ajánlattételt elfogadja. A webáruház által küldött automatikus rendelés
visszaigazoló email nem tekinthető az ajánlattétel elfogadásának. A rendelés elküldésekor a
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendlése átvételi és fizetési kötelezettséggel jár.

Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webáruházban a termékek mellett találhatók. Az árak nettó árak, az ÁFÁ-t NEM tartalmazzák. A termék számlázott bruttó ára a mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelő általános forgalmi adót tartalmazza (27%), érvényes közösségi adószám esetén 0% általános forgalmi adót tartalmaz. Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Szerződési Feltételek között is megtalálható.

Eljárás hibás ár esetén
Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a webáruházban a termék hibás áron szerepel.
Hibásnak feltüntetett árnak minősül főként a 0 Ft-os termék ára, továbbá kedvezmények esetén a
kedvezménynek nem megfelelően feltüntetett ár. Pl. 5000Ft-os termék estén 10%-os
kedvezmény mellett feltüntetett 1000 Ft-os vételár és a töredék ár. Hibás áron történő rendelés
estén is automatikus visszaigazoló e-mailt küldhet a rendszerünk, amely azonban nem tekinthető
a rendelés elfogadásának. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal
tájékoztatjuk a Vevőt a termék helyes áráról. A Vevő ezt követően eldöntheti, hogy kéri-e a
terméket a valós áron, vagy lehetősége van, hogy bármely jogkövetkezmény nélkül elálljon a
szerződéstől.

A rendelés feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-12 óra óráig történik. Természetesen a Vásárló
ezen időintervallumon kívül is leadhatja a megrendelését, amely a következő munkanapon kerül
feldolgozásra.

A rendelés teljesítése
A megrendelt termékeket 1-5 munkanap munkanapon belül kiszállítjuk. Amennyiben az Eladó, a
szerződésben megjelölt terméket azért nem tudja kiszállítani, mert az nem áll rendelkezésére,
abban az esetben a Vevőt erről a tényről köteles haladéktalanul tájékoztatni, illetve a már
kifizetésre került összeget a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb harminc napnál nem
később a fogyasztó részére visszatéríteni.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
A rendelés során a Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására, vagy
törlésére. Amennyiben Ön a javítani kívánt adatlapon már tovább lépett, de még nem
véglegesítette a rendelését, abban az esetben célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani a
kívánt oldal megjelenéséig, ahol a módosítást már el tudja végezni. Ha a rendelés elküldése után
szeretne módosítani a megadott adatokon, akkor a fentebb megadott elérhetőségek egyikén
tudja jelezni módosítási szándékát. Ön a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az
Eladó, a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul megadott adatokból eredő Vásárlót
érő károkért nem vonható felelősségre. A rendelés során pontatlanul megadott e-mail cím, vagy a
postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a
szerződés létrejöttét.

Visszaigazolás
Minden rendelésről e-mail visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását
követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és később egyet a várható
szállítási időpontról, vagy a rendelés elfogadásának tényéről. Telefonos egyeztetés esetén hívja a
webáruház telefonszámát, vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét. Eladó köteles
a Vevő részére a megrendelést késedelem nélkül - 48 órán belül - visszaigazolni. Amennyiben ez
nem történik meg, abban az esetben a Vevőt nem köti a megrendelése és nem köteles a
kiszállított terméket átvenni.

Termék ellenőrzése
Termék ellenőrzés: A vevőnek minden esetben célszerű az áru sértetlenségét kézhezvételekor
ellenőrizni. Ha futár jelenlétében történik az ellenőrzés és a termék sérült, akkor ne vegye át a
terméket, készíttessen jegyzőkönyvet.

Fizetési módok
Utánvét: Amennyiben a megrendelt termék értékét a termék átvételekor szeretné kifizetni, akkor
válassza az Utánvétes fizetési módot.
Banki átutalás: Amennyiben a megrendelt termék árát Banki átutalással szeretné kiegyenlíteni,
abban az esetben válassza az előreutalás fizetési módot. A megjegyzés rovatba írja be a nevét és
a rendelési azonosítót. Az átutaláshoz szükséges adatok (Kedvezményezett neve,
Kedvezményezett bankszámlaszáma, Kedvezményezett bankja) megtalálhatók a webáruházat
működtető vállalkozás adatai között vagy az automata rendelés visszaigazolásban vagy a
díjbekérőben.

Bankkártyás fizetés: Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.
Bankkártyás fizetés lépései: Válassza ki a megrendelni kívánt terméket, melynek összegét
bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni. A fizetési módok közül válassza ki a BARION
bankkártyás fizetési módot. Ezt követően átirányítjuk a megadott Bank biztonságos fizetést
garantáló oldalára, ahol a kártyaadatait tudja megadni a fizetés megkezdéséhez. A kártyaadatok
megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót. A fizetést követően
Ön visszatér a webáruházunk oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást. A
sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni
engedélyezést jelenti – a kiválasztott Bank elindítja a Vevő kártyájának megterhelését a
kiválasztott áru(k) ellenértékével.

Barion fizetés: Amennyiben a rendelt termék értékét Barion rendszerrel szeretné kiegyenlíteni,
úgy válasza a Barionnal való fizetési módot. Barionnal való fizetési mód választása esetén Ön
kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenlegével fizetni
webáruházunkban. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadnia
bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy
működő e-mail címet. Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaszámot
egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címe és jelszava. Ez nem csak
kényelmes, de a biztonságot is növeli! Ön fizetés során Mastercard vagy Maestro bankkártyát,
Visa vagy Electron bankkártya és Amex bankkártya használhat. Amennyiben Önnek nincs
bankkártyája a fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással,
vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei, üzletfelei tudnak Önnek pénzt
küldeni. Ebben az esetben e-mail címe és jelszava megadásával tud fizetni. A bankkártyás
fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion
mobilalkalmazás, valamint a pénzfogadás és küldés ingyenes.

Eljárás át nem vett csomagok esetén
Ha a Megrendelő nem veszi át a megrendelt csomagot és nem jelezte a 14 napon belüli elállási
szándékát az Eladó felé, úgy szerződésszegést követ el Ptk 6:156 § (1) bekezdés szerinti
késedelembe esik. A Megrendelő a csomag át nem vételével nem teljesítette a szerződésben
foglalt kötelezettségét (a teljesítést nem fogadta el) így az Eladó az át nem vett csomaghoz
kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a
Felhasználókkal szemben. Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy az így keletkezett jogi igényeink
érvényesítése érdekében igénybe vett követeléskezelő és/vagy ügyvéd segítségét, így a
szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai)
megfizetése is a Megrendelőt terheli. Eladó jogosult a Megrendelővel kötött szerződést a
szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmondani, a Felek a felmondás elfogadására
elfogadják a Megrendelő által a rendeléskor megadott emailt. A felmondás időpontja az az
időpont, amikor a felmondást tartalmazó email a Megrendelő email fiókjába megérkezik.

Szállítási módok
GLS házhoz szállítás: Amennyiben ezt a szállítási módot választja, a GLS futárszolgálat házhoz
viszi Önnek a csomagját. A kézbesítés munkanapokon 8 - 17 óra között történik. Amennyiben az
első kézbesítés sikertelen, a futár egy értesítőt hagy a postaládában. Az értesítőn található
telefonszámon Ön fel tudja venni a kapcsolatot a futárszolgálattal és másik szállítási időpontot
tud megadni. Az online csomagkeresés funkció segítségével a nap bármely szakában elérhető a
csomagtörténet. A szállítás díja
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes
GLS csomagpont: GLS CsomagPont választása esetén válassza ki az Önhöz legközelebb eső GLS
CsomagPontot. A csomagátvevő helyen az értesítéstől számított 5 napon belül bármikor átvehető
a küldemény. A GLS CsomagPontok hosszú nyitva tartási időben fogadják az ügyfeleket, így a
legkedvezőbb időpontban veheti át a csomagot. Válassza ki a "Kiszállítás GLS CsomagPontba"
opciót és adja meg a kiválasztott címet és az átvevő nevét. Szükség esetén több, akár 4 nevet is
megadhat, amivel gördülékennyé teheti a csomagátvételt. A GLS közvetlenül a kiválasztott GLS
CsomagPontba szállítja a csomagot. A szállítás díja
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes
DPD: DPD háztól házig szolgáltatás: Egyszerű, gazdaságos, megbízható Belföldi Classic
szolgáltatásuk keretében háztól-házig, egyszerűen és megbízhatóan szállítják a küldeményét az
ország bármely pontjára. A vonalkódos csomagcímke alapján díjmentes elektronikus
nyomonkövetheti a csomag útját. A szállítás díja
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes
DPD csomagpont: DPD CsomagPont választása esetén válassza ki az Önhöz legközelebb eső DPD
CsomagPontot. A csomagátvevő helyen az értesítéstől számított 5 napon belül bármikor átvehető
a küldemény. A DPD CsomagPontok hosszú nyitva tartási időben fogadják az ügyfeleket, így az
Önnek legkedvezőbb időpontban veheti át a csomagot. A szállítás díja
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes
Packeta átvevőhely:
Packeta átvevőhely választása esetén válassza ki az Önhöz legközelebb eső Packeta
átvevőhelyet. A Packeta átvevőhely hosszú nyitva tartási időben fogadják az ügyfeleket, így az
Önnek legkedvezőbb időpontban veheti át a csomagot. Packeta átvevőhely díja:
https://www.sealmark.cz/szallitas_fizetes

Elállási jog
Amennyiben a vásárló által megrendelt termék nem áll az eladó rendelkezésére, abban az
esetben az eladó fenntartja a jogot, hogy a már visszaigazolt rendelést részben, vagy egészben
visszautasítsa. Részben történő teljesítésre a vevővel történt egyeztetést követően kerülhet sor.
Ha az eladó a szerződéskötésben vállalt kötelezettségének nem tud eleget tenni, abban az
esetben köteles a megrendelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni.
A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. Vevő a szerződési feltételek elfogadásával
nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
A Fogyasztót megillető elállási jog ismertetése:
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14
napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben az Eladó köteles a fogyasztó
által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére. Az Eladó az elállási
jog érvényesítése során a fogyasztó által kifizetett teljes összeget - ideértve a kiszállítási
költséget is - visszafizeti a fogyasztó részére.
Amennyiben az Eladó az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha az Eladó
a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát
követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva
álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik,
úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az
utoljára kézbesített tétel vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Fogyasztó az
elállási joggal.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt
megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati
kötöttséget megszünteti.
A fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó elállási szándéknak bejelentésére felhasználhatja az alábbi
elállásinyilatkozat-mintát is:

Elállási / Felmondási nyilatkozat minta
A fogyasztó az alábbi elállási minta kitöltésével és elérhetőségünkre történő visszajuttatásával is
gyakorolhatja az elállási jogát (csak a szerződéstől való elállási / felmondási szándék esetén
töltse ki és juttassa vissza).
Címzett: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló
szerződés tekintetében:
Termék/ek neve/i:
Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: ....................................
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított
14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az
elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára
adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő jelzés esetén az email, illetve a fax
küldésének idejét kell figyelembe venni.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.
A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása, vagy felmondása esetén
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a
vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított
tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes
összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült egyéb költségeket, mint például a
kiszállítás költsége. Az Eladó azonban nem köteles a fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
szállítási mód választásából adódik.
A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás, vagy felmondás esetén az Eladó
a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező
módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más
fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem
terhelheti.
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási
módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
Az Eladó jogosult a fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani,
amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt
visszaküldte. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga
fuvarozza vissza.
A vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül
további pénzbeli követelésre feljogosító szerződési feltétel különösen nem tekinthető olyannak,
mint amit a fogyasztó kifejezetten elfogadott, ha a vállalkozás olyan alapértelmezett opciót (előre
kitöltött mezőt) alkalmaz, amelyet a fogyasztónak a többletösszeg fizetésének elkerülése
érdekében el kellene utasítania. Ebben az esetben a vállalkozás köteles a fogyasztó részére az
így kifizetett összeget visszatéríteni.

A fogyasztó kötelezettségei elállás vagy felmondása esetén
Amennyiben a fogyasztó élni kíván az indoklás nélküli elállási joggal, abban az esetben köteles az
elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a termék kézhezvételétől számított 14 napon
belül az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:
Postázási cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Email cím: info@sealmark.hu
Amennyiben a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően élni szeretne
az elállási jogával, úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől
számított tizennégy napon belül az Eladó által megjelölt címre visszaküldeni, illetve a
vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A
határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerülő költségeket, kivéve ha az Eladó vállalja ezen költség viselését. A fogyasztót ezenfelül
egyéb költség nem terheli. Webáruházunk esetében az Eladó nem vállalja át az áru
visszaszállítási költségét, így az a vásárlót terheli.
Abban az esetben, ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a
terméket kifuvarozták a fogyasztónak, az Eladó saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha
az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.
A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a
fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a fogyasztót nem tájékoztatja az elállási jogról.
A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
» szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése
után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget
» keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes
beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti
elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
» olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által
nem befolyá solható,az elállási jog gyakorlása meghatározott határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ;
» olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
szabtak;
» romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
» olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
» olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül
más áruval;
» olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi
szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől
számított harmincadik napot követően kerül sor;
» olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére
keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
» lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
» hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
» nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
» lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
» a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően
elveszíti a jogát, továbbá a vállalkozás a visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

Hibás teljesítés
Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít
hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben
semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
Árukra, digitális tartalmakra, digitális szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói szerőzé
általános teljesítési követelményei
A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
rendeletben foglalt követelményeknek.
Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező
szolgáltatásnak, árunak
a) meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak,
valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással,
interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
b) alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó
legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás
elfogadott;
c) rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati
útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint
az ügyfélszolgálati támogatást -; és
d) biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - a szerződés tárgyát képező
szolgáltatásnak, árunak
a) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén
jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex
előír;
b) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel,
teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a
hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú
szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az
értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó
nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését;
c) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal -
ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és
d) meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként
bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

A szolgáltatásnak, árunak nem kell megfelelnie a fent részletezett nyilvános kijelentésnek, ha a
kötelezett/Eladó bizonyítja, hogy
a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
c) a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
A teljesítés szerződésszerűségének egyedi követelményei digitális elemeket
tartalmazó áru esetén
A digitális elemeket tartalmazó áru esetében a vállalkozásnak/Eladónak biztosítania kell, hogy a
fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális
szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru
szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó
meg is kapja azokat.

A vállalkozásnak az frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés
a) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az
áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege
alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy
b) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében meghatározott időszakon
keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor a két évet meg nem haladó
időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy két
évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes
időtartama alatt időszakon keresztül kell biztosítania.
Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a bekezdésnek megfelelően rendelkezésre
bocsátott frissítéseket, a vállalkozás nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó
frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy
a) a vállalkozás tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi
elmulasztásának következményeiről; és
b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen
telepítése nem a vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.
Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön
tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a a leírtaktól
meghatározott követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az
eltérést külön, kifejezetten elfogadta.
Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése
A vállalkozás/Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad,
feltéve, hogy
a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás végezte el,
vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a
vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy
digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások
hiányosságainak következménye.
Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a vállalkozás helyezi üzembe, vagy az üzembe
helyezés a vállalkozás felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a vállalkozás
által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.
Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy
digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról
rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással
kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba
a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől
számított két éven belül; vagy
b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes
időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.
Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven
belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru
természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E bekezdés a digitális elemeket
tartalmazó árura is alkalmazandó.
Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy
digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról
rendelkezik, a vállalkozást/Eladót terheli az áru digitális tartalmmal kapcsolatos hibája ha a két
évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított
két éven belül; vagy két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a
folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé a hiba.

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az
Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv valamint
fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?Kellékszavatossági jogÖn -
választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást, vagy
kicserélést, kivéve ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a
vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a
kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, abban az esetben igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott
kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve
ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell,
hogy a teljesítést követő 12 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével
összeegyeztethetetlen.
Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje
1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul. Fogyasztónak minősülő vásárlók esetében,a
kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 2 év, amely a teljesítés, vagyis az átadás napján
indul.Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az
időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással. A fogyasztónak az
árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell
bocsátania. A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a
kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és
céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra
vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és
a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe
helyezés költségeinek viselését.Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege
megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által
ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.A fogyasztó adásvételi szerződés
megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre
vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.Ha a hibás teljesítés az adásvételi
szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a
szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az
adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt
szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el
észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.
Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján
szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgya) a fogyasztónak a vállalkozás
költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut;és b) a vállalkozásnak
haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített
vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.
A kellékszavatossági jogok sajátos szabályai áru, digitális elemet tartalmazó termék, szolgáltatás
adásvétele esetén
A Fogyasztót áru, digitális elemet tartalmazó termék, szolgáltatás adásvétele esetén az alábbi
pontokban részletezett eltérésék szerinti jogok illeti meg a "Kellékszavatossági jog" pontban
ismertetett jogokhoz képest
Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom
szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó
kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem
javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés
lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe
véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,
valamint a szerződésszegés súlyát.A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához
igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést
megszüntetni, ha:a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte
azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbiakat:
» A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.
» Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru
jellegének és céljának megfelelően a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek,
akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem
megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy
az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.b) megtagadta az áru
szerződésszerűvé tételét;c) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás
megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;d) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali
árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagye) a
vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló,
hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem
nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.
Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a
vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.A fogyasztó jogosult a vételár
még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben
visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével
és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?Ön köteles a hibát annak
felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított
két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó
és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is
megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki
érvényesen.Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?Ön az Eladóval szemben
érvényesítheti kellékszavatossági igényét.Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai
érvényesítésének?Áru adásvétele esetén az eladástól számított 12 hónapon belül a
kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön
igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. Az adásvételtől számított 12
hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó eldöntheti, hogy a korábban ismertetett;
kellékszavatossági jogot vagy; termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás
A webáruház nem forgalmaz kötelező jótállás alá eső terméket.
Az eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt
új tartós fogyasztási cikkek eladása esetén a jótállási jog érvényesítése során a fogyasztó
kijavítási, kicserélési, vagy pénzvisszafizetési igénnyel élhet.
A fogyasztó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletet alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet,
kivéve ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek -
másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott
érdeksérelmet.
A fogyasztó ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a
kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben
foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz, vagy
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A 2021 január első napjától az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre hibás
teljesítés estén az Eladó jótállásra köteles.
1.Jótállás időtartalma
Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a termék ára határozza meg a
jótállás időtartamát az alábbiak szerint:
•10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
•100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
• 250 000 forint eladási ár felett három év
E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe
helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe,
akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás
napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt
rendeltetésszerűen nem használhatta.
2. Jótállás igény érvényesítése
A jótállást a fogyasztó a jótállási jegy bemutatásával gyakorolhatja. A jótállási jegy szabálytalan
kiállítása, vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás
érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása
esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését
igazoló számlát, vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok
az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a termék csomagolásának megőrzése és
visszaszállítása.
3. Jótállási időn belüli javítások
3.1. A jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő meghibásodása esetén
a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó
eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni.
Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton számlán,
nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.2. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől
számított 30 napig nem kerül sor,- a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás
köteles a fogyasztási cikket a harminc napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon
belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó
által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton számlán
vagy nyugtán feltüntetett vételárat a harminc napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét
követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.3. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal ( a háromszori javítás nem
ugyanazon hibára vonatkozik) történő kijavítást követően ismét negyedszer is meghibásodik – a
fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos
leszállítását a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási
cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a
fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról
szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a 8 napon belül a
fogyasztó részére visszatéríteni.
3.4. Az 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez tartozó 1. melléklet 8. pontjában felsorolt
fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra,
segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira,
utánfutóra, valamint a 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak a
3.1.,3.2. és az 3.3 pontban leírtak. Természetesen ezen termékek esetében is törekednie kell az
Eladónak a 15 napon belüli hibakijavításra. Amennyiben a kijavítás, csere időtartalma meghaladja
a tizenöt napot,akkor az Eladó köteles a kijavítás vagy a kicserélés várható időtartalmáról a
Vásárlót tájékoztatni.
3.5. Amennyiben a termék javítható a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy a
cserét legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a javítási idő vagy a csere ideje a 15 napot
meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a javítás vagy a csere várható
időtartamáról. A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen
hozzájárult vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon is történhet.
3.6. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi
csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével -az üzemeltetés helyén
kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről,
valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül
érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
3.7. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott új tartós fogyasztási cikkek esetében
érvényesíteni lehet a három munkanapon belüli csereigényt. Ebben az esetben az eladó köteles a
fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza.
3.8. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
3.9. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül,
- A termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett;
- A terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe/szerelték össze;
- A termék hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta;
- A termék hibája már a vásárláskor ismert volt;
- A Vásárló által jelzett hiba nem észlelhető.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a
jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.
3.10. Amennyiben a Vásárlónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását az illetékes nem,
vagy nem megfelelően rendezte, a Vásárló jogosult a megyei kereskedelmi és iparkamarák által
működtetett békéltető testület eljárását kezdeményezni.
3.11. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely
e151/2003.(IX.22.) Korm rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
4. Hova fordulhat a fogyasztó a javítás iránti igényével?
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely
telephelyén, fióktelepén, és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
közvetlenül is érvényesítheti.
5. Jótállási jegy
A jótállási jegy átadásának kötelezettsége minden esetben a terméket értékesítő vállalkozást
terheli. 2021 január1-től papír alapon és online is át lehet adni a jótállási jegyet.
A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását, vagy
üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus
dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím
formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy
letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét
biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a
termék átadását, vagy üzembe helyezését követő napon köteles.
1. Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez (2021.január 1-től)
1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó,
kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely
kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb
légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép,
padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen
mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai
robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos
palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő,
elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék,
tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán,
gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így
különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép,
ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint
napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos
masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár,
elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó,
lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve
mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő,
szívhangfigyelő, bébiőrző;
12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri,
otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon,
mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő,
kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei,
televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas
helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő
és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer,
keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép,
laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és
hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner,
MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő,
számológép, zsebszámológép;
18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő,
fénymásoló, laminálógép;
19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és
írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp,
teleszkóp;
21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így
különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár
felett;
29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10
000 Ft eladási ár felett;
30. * nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;
31. * árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros
meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
32. * kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett;
33. * garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett;
34. * zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;
35. * napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
36. * játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;
37. * külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.

Vásárlás utáni ügyfélszolgálat
A vásárló a megrendelést követően az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel a kapcsolatot
az ügyfélszolgálatunkkal garancia, jótállás, elállás, vagy egyéb a rendeléssel, vagy a megrendelt
termékkel kapcsolatban.
Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 06203635109
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: info@sealmark.hu
Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése
A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos
panaszukat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetője részére az alábbi
elérhetőségek egyikén.
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
Email cím: info@sealmark.hu
Amennyiben a webáruház üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszunkat személyesen is
közölhetjük az eladóval. Az eladó az e-mailen, vagy postai úton érkezett panaszra köteles
érdemben írásban válaszolni és harminc napon belül a vásárló részére elküldeni.
A vállakozás a vásárló szóbeli panaszát (ide értve a telefonon tett panaszt is) köteles azonnal
megvizsgálni és lehetőség szerinte orvosolni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,
vagy az ügyfél nem elégedett az adott azonnali válasszal a vállakozás jegyzőkönyvet vesz fel és
annak másolati példányát -szóbeli panasz esetén- a helyszínen a fogyasztónak átadja. A
vállalkozás az e-mailen,telefonon vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban
válaszolni és a panaszos részére a beérkezésétől számított harminc napon belül
elküldeni.Telefonon közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítóval ellátni
A panaszról felvett jegyzőköny kötelező tartalmi elemei:
» a fogyasztó neve;
» a fogyasztó lakcíme, telefonszáma;
» a panasz benyújtásának helye, ideje, módja;
» a panasz alátámasztásához szükséges dokumentomok jegyzéke;
» a panasszal érintett termék vagy szolgáltatás megjelölése;
» a panasz rövid leírása;
» a meghatalmazott útján eljáró fogyasztó esetében érvényes meghatalmazás;
» a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
» a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhansználásával közölt szóbeli panasz kivételével- a fogyasztó aláírása;
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni.
Amennyiben az Eladó a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt
köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban
tájékoztatást adni a vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint mely panaszügyintézési
lehetőségek állnak rendelkezésére. Az eladó köteles megadni a fogyasztó lakóhelye, vagy
tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét,
internetes elérhetőségét és levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a
vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi
eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a
fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi hatóság
A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikkal a lakhely szerinti illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz fordulhatnak. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi
eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat a
fogyasztó lakhelye szerinti illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el melynek
elérhetősége az alábbi linken található: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
Békéltető Testület
Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk, abban az esetben Ön velünk szemben
jogosult fogyasztói panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti
illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére
indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát
közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a
szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben.
További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell
benyújtani, tartalmazza az alábbiakat
a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;
annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;
ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a
szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés
teljesítésének helyét;
a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik
alátámasztják saját álláspontját;
a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a
vállalkozással;
a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás
ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári
peres eljárást;
tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.
Végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának.
Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó
bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó
megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető
testületi eljárásban.

Békéltető Testületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532
Fax: (+36) 76 501 538
Mobil: (+36) 70 938 4765
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Baranya Vármegyei Békéltető testület
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422
e-mail: info@baranyabekeltetes.hu
web: www.baranyabekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon:46/501-090 (új ügyek)
46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán
Telefon: +36-62/554-250/118
Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Lencsés Hajnalka békéltető testületi ügyintéző,
Telefon: 06-22/510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
https://bekeltetesgyor.hu/

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Telefon: +36 36 416-660/105 mellék
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8.
Tanácsadás: II. emelet 212. szoba.
e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
telefon: 20/373-2570

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
Email: bekeltetes@kemkik.hu
https://kem-bekeltetes.hu/

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
Telefon: 06-32-520-860
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu , www.bekeltetes-nograd.hu
A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID: 166469396

Pest Vármegyei Békéltető Testület
székhelye:1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881
Honlapunk: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026
e-mail cím: skik@skik.hu
www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Elnök: Mónus Gréta
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645
Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs
e-mail: bea@vmkik.hu
Dr. Kövesdi Zoltán a Békéltető Testület elnöke
telefon: 30/9566-708

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121,
a kamara titkársága: 06 88 814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
http://www.bekelteteszala.hu/

Bírósági eljárás
Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett
eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz
fordulni.
A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
az eljáró bíróságot;
a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak
előadásával;
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára
bizonyítékként hivatkozik.

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen
keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül
rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják
érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol
minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással
kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület
látja el.
Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Hatályba lépés dátuma: 2020.01.01.

Prohlášení o ochraně soukromí

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto informací o správě dat, používání internetového obchodu, produktů,
procesu nákupu nebo procesu dodání,
kontaktujte nás na jednom z níže uvedených kontaktních údajů.

Kontaktní údaje internetového obchodu
Poštovní adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefon: 06203635109
Elektronický kontaktní údaj společnosti: info@sealmark.hu
Adresa domény internetového obchodu: https://www.sealmark.cz (https://www.kulcstartok.hu Maďarský jazykový internetový obchod, k dispozici česká verze .)

Informace o správě dat
SEALMARK MőNYAGIPARI KFT. (dále jen prodávající, správce údajů), jako správce údajů, prohlašuje,
že jeho správa údajů souvisejících s provozem jím provozovaného internetového obchodu
je v souladu s ustanoveními aktuálně účinné právní úpravy. Při nakládání s údaji uživatelů platí
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně údajů) a směrnice CXII z roku 2011. TELEVIZE. (dále: Infotv.)
poskytujeme na základě jejích předpisů následující informace.

Účelem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů je zajistit, aby
informace poskytnuté při objednávce produktu objednaného z internetového obchodu https://www.sealmark.cz a provozovatelů internetových stránek - SEALMARK MőNYAGIPARI
KFT. (Data Controller) -
definuje zásady a pravidla pro nakládání s osobními údaji a dalšími jí zpřístupněnými údaji.

Rozsah tohoto Prohlášení se vztahuje pouze na údaje poskytnuté správci údajů nezbytné pro používání stránek
, jeho ustanovení se nepoužijí v případě, že
někdo dobrovolně zpřístupní své vlastní osobní údaje nebo jejich část
na stránkách nebo prostřednictvím místo.

Při objednávce produktů prodávaných internetovým obchodem https://www.sealmark.cz
můžete uvést údaje, které jsou považovány za osobní údaje.
Osobní údaje jsou jakékoli
údaje, které lze spojovat s konkrétní (identifikovanou nebo identifikovatelnou) fyzickou osobou (dále jen: subjekt údajů), a jakýkoli
závěr, který lze z údajů o subjektu údajů vyvodit. Během zpracování údajů si osobní údaje zachovají svou
kvalitu, dokud bude možné obnovit vztah se subjektem údajů. Osobu lze považovat za identifikovatelnou zejména tehdy, lze- li ji
přímo či nepřímo identifikovat na základě jména, identifikačního znaku nebo jednoho či více
faktorů charakteristických pro její fyzickou, fyziologickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu .


Údaje společnosti provozující internetový obchod
Správce údajů:
Jméno správce údajů: SEALMARK MŪNYAGIPARI KFT.
Poštovní adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefon: 06203635109
E-mailová adresa: info@sealmark.hu
Webové stránky: www.sealmark.cz

Pojmy osobní údaje: jakékoli informace týkající se
identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů") ;
fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména na základě identifikátoru, jako je jméno, číslo, lokalizační údaje, online
identifikátor nebo jeden či více faktorů týkajících se fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní
nebo sociální identita fyzické osoby;
souhlas: dobrovolné a pevné vyjádření přání subjektu údajů, které
je založeno na adekvátních informacích a kterým dává jednoznačný souhlas se zpracováním svých osobních
údajů - v plném rozsahu nebo pokrývající určité operace;
správce údajů: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo
jakýkoli jiný subjekt, který
samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;
správa dat:
jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji nebo datovými soubory automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem, jako je shromažďování,
zaznamenávání, organizace, segmentace, ukládání, transformace nebo změna, dotaz, náhled, použití, komunikace, přenos , šíření nebo zpřístupňování
jakýmkoli jiným způsobem přenos dat: pokud jsou data zpřístupněna konkrétní třetí straně; zveřejnění: pokud jsou údaje zpřístupněny komukoli; smazání dat: znehodnocení dat takovým způsobem, že jejich obnova již není možná; zpracování dat: provádění technických úkolů souvisejících s operacemi správy dat, bez ohledu na metodu a nástroj použitý k provádění operací, jakož i na místo aplikace; zpracovatel údajů: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce údajů; příjemce: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu. třetí osoba: fyzická nebo právnická osoba nebo osoba bez právní subjektivity organizace, která je nebo není totožná se subjektem údajů, správcem údajů nebo
zpracovatelem údajů.

Zásady pro nakládání s osobními údaji
Osobní údaje:
a) musí být pro subjekt údajů nakládáno zákonně a spravedlivě a transparentně
(„zákonnost, spravedlivý postup a transparentnost“);
b) jsou shromažďovány pouze pro konkrétní, jasné a legitimní účely a není s nimi nakládáno
způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; v souladu s čl. 89 odst. 1 se další zpracování údajů za účelem archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely nepovažuje
za neslučitelné s původním účelem („omezení účelu“); c) musí být vhodné a relevantní z hlediska účelů správy údajů a musí být omezeny na to, co je nezbytné („údajová ekonomika“); d) musí být přesné a v případě potřeby aktuální; musí být přijata veškerá přiměřená opatření k okamžitému vymazání nebo opravě osobních údajů, které jsou nepřesné pro účely zpracování údajů („přesnost“); e) musí být uložen ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů správy osobních údajů; osobní údaje lze uchovávat po delší dobu pouze v případě, že osobní údaje budou zpracovávány v souladu s čl. 89 odst. 1 za účelem archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely, práva subjekty údajů a za předpokladu provedení vhodných technických a organizačních opatření nezbytných k ochraně vašich svobod („omezená skladovací kapacita“); f) musí s nimi být nakládáno tak, aby bylo zajištěno přiměřené zabezpečení osobních údajů uplatněním vhodných technických nebo organizačních opatření, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením údajů („integrita a důvěrnost“ ); Správce údajů je odpovědný za výše popsané dodržování a musí být také schopen toto dodržování prokázat („odpovědnost“). Správa dat související s prodejem v internetovém obchodě a používáním služeb

Rozsah zpracovávaných údajů: Jméno: Kontaktování, vystavení faktury, sjednání objednávky
Právní základ: GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b) a Elker tv. 13/A. (3) §
Doručovací adresa: Kontakt, domluvte doručení
Právní základ: GDPR článek 6 (1) bod b) a Elker tv. 13/A. (3) §
E-mailová adresa: Kontaktování, udržování kontaktu, zasílání newsletteru, oznámení o doručení
Právní základ: čl. 6 odst. 1 bod b) GDPR a Elker tv. 13/A. (3) §
Telefonní číslo: Kontakt, kontakt, oznámení o doručení
Právní základ: GDPR čl. 6 (1) bod b) a Elker tv. 13/A. (3) §
Datum nákupu/registrace: Technický provoz
GDPR článek 6 (1) bod b) a Elker tv. 13/A. (3) §
Fakturační název: Vystavení faktury
Právní základ: GDPR čl. 6 odst. 1 písm. c) a § 169
odst. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví

Fakturační adresa: Vystavení faktury
Právní základ: GDPR čl. 6 odst. 1 bod c) a § 169
odst. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví
Doba správy údajů výše uvedených údajů, lhůta pro výmaz údajů. Pokud existuje jedna z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR
– Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
, správa údajů trvá do žádosti subjektu údajů o výmaz.
V souladu s čl. 19 GPDR - Oznamovací povinnost související
s opravou nebo výmazem osobních údajů a omezením správy údajů - Vás Poskytovatel údajů
bude elektronicky informovat o výmazu jakýchkoli osobních údajů poskytnutých subjektem údajů. V případě účetních
dokladů není výmaz údajů
možný po dobu 8 let od data vystavení účetního dokladu, neboť je povinné uchovávat tyto údaje po dobu 8 let na základě § 169.2) zákona C z roku 2000
. Smluvní údaje subjektu údajů lze vymazat po uplynutí občanskoprávní promlčecí doby
na základě žádosti subjektu údajů o výmaz Doba zpracování údajů: Fakturační adresa se zadává
způsobem a v rozsahu nezbytném pro vedení účetnictví, v v souladu se Sztv. V souladu s § 169 odst. (2)
se uchovává po dobu 8 let.

Kontaktní registrace
Kontaktovat nás můžete e-mailem, telefonicky nebo vyplněním formuláře, v tomto případě:
Rozsah zpracovávaných údajů: Vámi poskytnuté údaje při související registraci.
Délka správy údajů souvisejících s kontaktem: Údaje, které poskytnete,
budou zpracovány, dokud nebude kontakt dokončen.
Právní základ pro správu údajů souvisejících s kontaktováním: Váš dobrovolný souhlas, který
udělujete Správci při kontaktu; GDPR článek 6 (1) bod a);
Správa dat souvisejících s registrací
Správce dat uchováváním údajů zadaných při registraci usnadňuje zákazníkovi
další nákupy, protože již nemusí vyťukávat své kontaktní údaje,
ty se vyplňují automaticky.

Právní základ pro správu údajů souvisejících s registrací: Právním základem pro správu údajů je dobrovolný souhlas uživatele s používáním
poskytnutých osobních údajů při používání internetového obchodu ;
čl. 6 odst. 1 bod a) GDPR; Spravované údaje
Jméno, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa Doba správy údajů
Správce údajů zpracovává údaje do odvolání souhlasu subjektu údajů.

Právním základem pro správu údajů
je váš dobrovolný souhlas při registraci čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR GDPR
Informace o správě dat související s vyřízením objednávky
Účelem správy dat související s vyřízením objednávky je plnění smlouvy.
Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.
Právní základ pro zpracování údajů souvisejících s vyřízením objednávky: Dokončení objednávky
; GDPR čl. 6 odst. 1 bod b)
Doba trvání správy údajů souvisejících se zpracováním objednávky:
Údaje jsou uchovávány v souladu s čl. dle promlčecí doby na 5 let.
Informace o správě dat souvisejících s fakturací
The Sztv.
Příprava účetních dokladů, které přímo i nepřímo podporují účetnictví podle § 169 odst. (1)-(2) .
Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
Právní základ pro zpracování údajů souvisejících s fakturací:
CXXVII z roku 2007 o obecné dani z obratu. Podle § 159 odst. 1,
§ 169 odst. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví musí být účetní doklad uchováván po dobu 8 let
Doba zpracování údajů souvisejících s fakturací:
Správce údajů zpracuje příslušné údaje podle zákona C z roku 2000 169 jej musí uchovávat po dobu nejméně 8 let na základě §
.

Informace o správě dat související s dodáním
Dodání objednaného zboží a upozornění na čas dodání.
Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo
Právní základ pro správu údajů souvisejících s doručováním:
Doručení a plnění smlouvy; GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b)
Doba zpracování údajů souvisejících s doručením: Správce údajů zpracovává
údaje, dokud subjekt údajů nepožádá o výmaz údajů, nejméně však do potvrzení doručení.


Příjemci zpracování dat souvisejících s dopravou, zpracovatelé dat: GLS General Logistics
Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2. Telefon: +36 29
886 660; E-mail: mailing@gls-hungary.com. - Na základě písemné smlouvy uzavřené se Správcem
doručí Zpracovatel objednaný produkt na adresu uvedenou zákazníkem. Za účelem provedení tohoto
procesu může Zpracovatel údajů zpracovávat jméno, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu zákazníka
až do doručení objednaného zboží, poté bude neprodleně smazáno.

Příjemci zpracování dat souvisejících s dopravou, zpracovatelé dat: DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. budova. Telefon: +36-1-501-6200 E-mail: dpd@dpd.hu -
Zpracovatel na základě písemné smlouvy uzavřené se Správcem
doručí objednaný produkt na adresu uvedenou zákazníkem. Za účelem provedení tohoto procesu může Zpracovatel údajů zpracovávat jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu zákazníka
až do doručení objednaného zboží
, poté bude neprodleně smazáno.

Příjemci zpracování dat souvisejících s dopravou, zpracovatelé dat:
Packeta Hungary Kft. 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. budova. Telefon: +36-1-400-8806.
E-mail: info@packeta.hu - V souladu s písemnou smlouvou uzavřenou se Správcem
doručí Zpracovatel objednaný produkt na adresu uvedenou zákazníkem. Za účelem provedení tohoto procesu
může Zpracovatel údajů zpracovávat jméno, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu zákazníka
až do doručení objednaného zboží, poté bude neprodleně smazáno.

Příjemci zpracování dat souvisejících s dopravou, zpracovatelé dat:
Packeta Hungary Kft. Sídlo: 1044 Budapešť, Ezred utca 2 budova B2/11 Telefon: +36 1 400 8806 E-mail: info@packeta.hu - Zpracovatel dat podle
písemná smlouva se správcem
doručí objednaný produkt na adresu uvedenou zákazníkem. Za účelem provedení tohoto procesu
může Zpracovatel údajů zpracovávat jméno, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu zákazníka
až do doručení objednaného zboží, poté bude neprodleně smazáno.


Informace o správě údajů související se zasíláním newsletterů a personalizovaných reklam
Zpracovatel se podílí na zasílání newsletterů způsobem uvedeným v písemné smlouvě se správcem údajů
, za tímto účelem může zpracovávat jméno a emailovou adresu odběratelů newsletteru v rozsahu nezbytném pro zasílání newsletteru
, dokud Subjekt údajů nepožádá o odhlášení nebo smazání newsletteru
.

Název společnosti provozující informační systém:
SEALMARK MőNYAGIPARI KFT. Sídlo společnosti provozující newsletterový systém:
2427 Baracs Ifjúság utca 22/B Telefonní číslo společnosti provozující newsletterový systém:
06203635109 Emailová adresa společnosti provozující newsletterový systém:
info@sealmark.hu Webové stránky společnosti provozující newsletterový systém :
www.sealmark.hu Doba zpracování údajů souvisejících s newsletterem :

Do odvolání souhlasu účastníka. Newsletter, zpracování údajů pro marketingové účely
XLVIII z roku 2008. § 6 zákona upravuje základní
podmínky a omezení marketingových aktivit pro ekonomické účely. Dle zákona je k zasílání newsletterů a reklam na e-mailovou adresu, poštovní adresu a další kontaktní údaje
uživatele uvedené při registraci ze strany Poskytovatele služeb nutný předchozí a výslovný souhlas Uživatele . Poskytovatel služby nezasílá Uživateli nevyžádané newslettery ani reklamní sdělení. Uživatel se může z odběru newsletteru bez udání důvodu bezplatně odhlásit, přičemž v takovém případě Poskytovatel služeb vymaže všechny osobní údaje Uživatele nezbytné pro zasílání newsletteru. Účel správy údajů souvisejících se zasíláním newsletteru : Účelem zasílání newsletteru je poskytování personalizovaných služeb a popis nových a zlevněných produktů. Proces správy dat se provádí za účelem zasílání newsletteru. Právní základ pro správu údajů Právním základem pro správu údajů je dobrovolný souhlas Uživatele, který dává Správci údajů přihlášením k odběru newsletteru; Správa údajů dle GDPR čl. 6 odst. 1 bod a) ;

Rozsah údajů zpracovávaných v souvislosti se zasíláním newsletteru:
jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo Doba zpracování údajů newsletteru
Do odvolání souhlasu subjektu údajů.
Správa údajů souvisejících s online platbou
Jméno správce údajů: Zsolt Nagy
Sídlo správce údajů: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
E-mailová adresa správce údajů: info@sealmark.hu
Telefonní číslo správce údajů: 06203635109
Webové stránky správce údajů: www.sealmark.hu
Poskytovatel služeb poskytuje možnost online platby na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů.
Údaje jsou přenášeny poskytovateli online platebních služeb během online platby. Poskytovatel online platebních služeb
nakládá s údaji, které mu byly předány, podle svých vlastních zásad správy údajů.
Účelem přenosu dat je poskytnout transakční údaje nezbytné pro platbu související s nákupem
. Právní základ pro přenos údajů:
Splnění dohody uzavřené mezi Vámi a Správcem údajů, v případě online platby je přenos údajů nutný pro platbu; Na základě čl. 6 odst. 1
písm. b) GDPR;
Příjemci, se kterými poskytovatel služeb sděluje osobní údaje Správce údajů může využívat
údaje uživatelů pro služby poskytované uživateli


Zpracovatel ukládající osobní údaje
Jméno zpracovatele: Endre Paller výhradní vlastnictví
Sídlo zpracovatele údajů: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Telefonní číslo zpracovatele: 06709334304
E-mailová adresa zpracovatele: info@viltor.hu Zpracovatel
uchovává osobní údaje údajů se Správcem na základě uzavřené smlouvy
nemá Zpracovatel k osobním údajům přístup.
Zpracování účetních
údajů Jméno zpracovatele účetních údajů: Zsolt Nagy
Sídlo zpracovatele účetních údajů: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
E-mailová adresa zpracovatele účetních údajů: info@sealmark.hu
Údaje související s účetnictvím telefonní číslo zpracovatele: 06203635109
Zpracovatel dat provádí účtování účetních dokladů
. Zpracovatel přitom poskytne jméno a adresu subjektu údajů způsobem a v rozsahu nezbytném pro účetní
záznamy, Sztv. Zpracovává se po dobu odpovídající odst. (2) § 169
, po jejímž uplynutí je vymazán.
Jméno zpracovatele údajů souvisejících s fakturací: Zsolt Nagy - DIČ: 12458149-2-07 -
E-mailová adresa: info@sealmark.hu - TELEFONNÍ ČÍSLO: 06203635109 Zpracovatel
se podílí na vystavení faktury způsobem uvedeným v písemnou smlouvu se správcem údajů.
Jméno a adresu příjemce osobních údajů potřebných pro vystavení faktury
je zpracovatel povinen na základě § 169 zákona C z roku 2000 Subjekt údajů uchovávat po dobu nejméně 8 let. -
SÍDLO: 2427 Baracs Ifjúság utca 22/B

Přenos dat
Raiffeisen Bank Zrt..
Sídlo banky: 1133 Budapest, Váci út 116-118
Telefon: +36 80 488 588
Web banky: https://www.raiffeisen.hu/
Informace o správě dat
https://www.raiffeisen.hu /raiffeisen -group/raiffeisen-bank-zrt/legal-statements/data-management-
property

Informace o používání cookies
Co jsou cookies?
Při používání stránek Provozovatel využívá tzv. cookies. Cookies jsou
malé textové soubory, které web ukládá
do počítače nebo mobilního zařízení uživatele navštěvujícího jejich stránky.
Cookies umožňují webu zapamatovat si nastavení Uživatele
(uživatelské jméno, zvolený jazyk atd.) po určitou dobu a pomáhají nám shromažďovat některé statistické
informace o našich návštěvnících. Některé soubory cookie neobsahují osobní
údaje a nejsou vhodné pro identifikaci jednotlivého uživatele, některé však
obsahují individuální identifikátor.
Nastavení souborů cookie:
U většiny prohlížečů má Subjekt údajů možnost nastavit soubory cookie. Váš prohlížeč
automaticky přijímá soubory cookie ve výchozím nastavení, ale obvykle je lze změnit
, abyste zabránili automatickému přijetí a nabídli vám pokaždé,
když chcete soubory cookie povolit, nebo ne.
Účel použití cookies:
Pro usnadnění nebo umožnění použitelnosti a procesů webového obchodu
se při omezování a mazání cookies může stát, že Uživatel nebude
moci využívat některé funkce webového obchodu nebo pouze v omezeným způsobem.
Informace o nastavení souborů cookie nejoblíbenějších prohlížečů naleznete na následujících odkazech:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Hlavní charakteristiky souborů cookie používaných webem: Soubory
cookie relací:
Soubory cookie nezbytné pro provoz napomáhají používání webu aktivací základní funkce
. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat.
Právní základ pro správu dat: CVIII z roku 2001 o některých otázkách elektronických komerčních služeb a
služeb informační společnosti. zák. (Elkertv.) 13/A. (3)
§
Období správy dat: Období do konce návštěvy.
Použité soubory cookie relace:
Název:
Datum vypršení platnosti:
Popis
Trvalé/uložené soubory cookie:
Tyto soubory cookie jsou trvale uloženy v počítači Uživatele, takže nejsou
automaticky smazány, když Uživatel zavře program prohlížeče.
Právní základ pro správu dat: CVIII z roku 2001 o některých otázkách elektronických komerčních služeb a
služeb informační společnosti. zák. (Elkertv.) 13/A. Oddíl (3)
Doba správy dat
: ​​Do smazání uživatelem Používané
trvalé/uložené soubory cookie:
Web používá následující trvalé/uložené soubory cookie:
Název:
Vypršení platnosti:
Popis:
Statistické, marketingové soubory cookie
Statistické soubory cookie poskytují zpětnou vazbu o tom, jaký obsah se uživatelům líbí webovou
stránku. Údaje nejsou spojeny s konkrétní osobou, ani tyto soubory cookie neidentifikují
uživatele. Marketingové soubory cookie sledují uživatele napříč weby,
jako je zobrazování reklam, to vše za účelem zobrazení relevantního obsahu.
Právní základ pro správu dat: CVIII z roku 2001 o některých otázkách elektronických komerčních služeb a
služeb informační společnosti. zák. (Elkertv.) 13/A. (3)
§
Statistické a marketingové soubory cookie:
Název:
Vypršení platnosti:
Popis:
Soubor cookie Google Adwords: Soubory cookie Google Adwords se také používají k tomu, aby
byly reklamy pro uživatele atraktivnější a pro vydavatele a inzerenty cennější. Některé z běžných použití souborů cookie
jsou k výběru reklam na základě toho, co je
pro uživatele relevantní,
ke zlepšení přehledů o výkonu kampaní a k zamezení zobrazování reklam, které uživatel již viděl. Google
používá soubory cookie, jako jsou soubory cookie NID a SID, ve službách Google, například
k přizpůsobení reklam zobrazovaných ve Vyhledávání Google. Tyto soubory cookie lze použít například k
zapamatování posledních vyhledávání uživatele, předchozích interakcí s reklamami nebo výsledky vyhledávání od určitých inzerentů
a návštěv webových stránek inzerentů
. To nám pomáhá zobrazovat vám
na Googlu přizpůsobené reklamy.
Hlavní charakteristiky souborů cookie používaných na webu
Název souboru cookie:
Funkce souboru cookie:
Datum vypršení platnosti souboru cookie:
Reklamní soubory cookie
Účelem těchto souborů cookie je zobrazovat
na webových stránkách reklamy relevantní pro uživatele. Reklamní soubory cookie mohou shromažďovat informace jako např jakou stránku jste si prohlíželi , kolik webových stránek jste prohledali, to vše proto, abyste se dozvěděli o
obsahu, který uživatele zajímá. K umístění těchto cookies je nutný souhlas uživatele, uživatel může ukládání cookies zabránit nastavením svého prohlížeče . Právním základem pro správu údajů je souhlas Uživatele. Web používá následující reklamní cookies: Název: Vypršení platnosti: Popis: Pokud uživatel neakceptuje používání cookies, nebudou mu některé funkce dostupné. Více informací o mazání cookies naleznete na následujících odkazech: Internet Explorer  Firefox Chrome Provozovatel nepotřebuje souhlas uživatele při používání následujících cookies: Cookie používaný pro relaci chráněnou heslem; Soubor cookie používaný pro nákupní košík; Bezpečnostní cookie; Uživatel si může nastavit svůj prohlížeč tak, aby dostával upozornění, pokud chce Provozovatel umístit cookies na jeho počítač, nebo může zasílání cookies kdykoliv zakázat. Uživatelům připomínáme, že nepřijetím cookies nemusí některé stránky nebo funkce správně fungovat a je možné, že uživatel nebude mít oprávnění k přístupu k určitým údajům. Uživatel má možnost smazat cookies v menu Nástroje/Nastavení. obvykle v nastavení položky menu Ochrana dat. Sociální média: Správce údajů spravuje stránky sociálních médií (Facebook/Instragam/Twitter atd.) za účelem představení a propagace produktů internetového obchodu. Pokud uživatel „lajkoval“ nebo kontaktoval náš internetový obchod prostřednictvím některé stránky sociálních médií, může spravovat následující osobní údaje tohoto uživatele: registrované jméno, veřejný profilový obrázek uživatele. Uživatelé se řídí podmínkami ochrany údajů daného sociálního média. V případě zveřejnění nezákonného nebo urážlivého obsahu může Správce údajů vyloučit uživatele bez předchozího upozornění .

Zabezpečení údajů
Správce údajů se snaží přijmout veškerá opatření, která se od něj očekávají, k
zajištění bezpečnosti počítačových systémů, které používá, zejména
k zamezení neoprávněného přístupu k údajům uloženým na stránce.
Za účelem zajištění bezpečnosti osobních údajů jsme podnikli následující kroky:
• pseudonymizace a šifrování osobních údajů; •
zajištění trvalé důvěrnosti systémů a služeb používaných ke správě osobních údajů; • v případě fyzického nebo
technického incidentu schopnost
obnovit přístup k osobním údajům a dostupnost údajů včas; • postup pro pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti
technických a organizačních opatření přijatých k zajištění bezpečnosti správy dat ; • SSL certifikát; Práva uživatele související se správou údajů Uživatel může požadovat informace o správě svých osobních údajů, jakož i požadovat opravu, výmaz a blokování svých osobních údajů. Uživatel může požádat o vymazání nebo úpravu svých osobních údajů, jakož i informací souvisejících se správou údajů, následujícím způsobem: E-mailová adresa: info@sealmark.hu Poštovní adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B. Správce údajů je povinen na žádost Uživatele poskytnout informace o údajích, které spravuje, právním základu, účelu a době trvání správy údajů. Správce údajů je povinen poskytnout informace písemně co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od podání žádosti . Uživatel může kdykoli požádat o opravu, úpravu nebo vymazání svých údajů. Správce údajů je povinen do 30 dnů opravit, upravit nebo vymazat vlastní údaje uživatele . Pokud správce údajů sdělí věcné a právní důvody zamítnutí žádosti o opravu, zablokování nebo výmaz písemně nebo elektronicky se souhlasem Subjektu údajů do 30 dnů od obdržení žádosti . V případě zamítnutí žádosti o opravu, vymazání nebo zablokování informuje správce Subjekt údajů o možnosti právních opravných prostředků u soudu a také o možnosti obrátit se na Úřad. Pro fyzickou osobu jsou informace stručné, transparentní, srozumitelné a snadné musí být poskytnut v přístupné formě, jasně a srozumitelně formulován.
Informace musí být poskytnuty písemně nebo jiným způsobem, případně i elektronickou cestou
. Na žádost Subjektu údajů lze poskytnout i ústní informace, pokud
byla totožnost Subjektu údajů ověřena jiným způsobem.
Správce údajů informuje Subjekt údajů o opatřeních přijatých na základě žádosti bez zbytečného odkladu, v každém případě však
do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
V případě potřeby, s přihlédnutím ke složitosti žádosti a počtu žádostí,
lze tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Správce údajů informuje Subjekt údajů o prodloužení lhůty
s uvedením důvodů zpoždění do jednoho měsíce od obdržení žádosti
. Pokud subjekt údajů podal žádost elektronicky,
musí být informace poskytnuty pokud možno elektronicky, pokud subjekt údajů nepožádá jinak.
Pokud správce na žádost subjektu údajů nepřijme opatření, informuje subjekt údajů neprodleně,
nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti
, o důvodech nepřijetí opatření a o skutečnost, že Subjekt údajů může podat stížnost u
dozorového úřadu a uplatnit své právo na soudní nápravu.
Poskytovatel služeb přijímá veškerá nezbytná opatření, aby data byla v bezpečí, ale
nepřebírá odpovědnost
za ztrátu dat, poškození nebo přístup neoprávněných osob v důsledku přírodních katastrof, trestných činů nebo jiných nevyhnutelných příčin.

Právo na přístup k vašim osobním údajům
Na základě tohoto práva máte právo získat od správce zpětnou vazbu, zda
jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou takové údaje zpracovávány,
máte právo požadovat, aby vaše osobní údaje byly údaje a údaje uvedené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů
získávají přístup k informacím.

Vaše právo na opravu Vašich osobních údajů
Na základě Vašeho práva na opravu máte právo na jedné straně požadovat, aby správce
bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají,
a na straně druhé máte právo požadovat doplnění Vašich neúplných osobních údajů.
Vaše právo na výmaz vašich osobních údajů a na „zapomenutí“
Obecně platí, že na základě vašeho práva na výmaz máte právo na to, aby správce údajů
bez zbytečného odkladu na požádání vymazal vaše osobní údaje, a správce údajů je povinen
za určitých podmínek je bez zbytečného odkladu vymazat.
Právo „být zapomenut“ znamená rozšíření práva na výmaz do online prostředí,
na základě kterého je v případě, že správce údajů zveřejnil vaše osobní údaje a
je povinen je vymazat, učinit důvodně očekávané kroky k tomu, aby informovat
správce údajů, kteří nakládají s vašimi osobními údaji, že jste požádali o
vymazání odkazů na vaše osobní údaje nebo kopie či duplikáty těchto osobních údajů. K tomuto právu subjektu údajů je důležité poznamenat, že není možné vymazat a „zapomenout“
osobní údaje , pokud existuje některý z případů uvedených v čl. 17 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Vaše právo na omezení zpracování vašich osobních údajů » Máte právo, aby správce na vaši žádost omezil nebo zablokoval zpracování údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek: » Popíráte přesnost vašich osobních údajů. V tomto případě se omezení vztahuje na dobu , která umožňuje správci ověřit správnost těchto osobních údajů; » správa údajů je nezákonná a vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich použití; správce údajů již osobní údaje nepotřebuje pro účely správy údajů, ale požadujete po nich předložení, vymáhání nebo obhajobu právních předpisů pohledávky; » Vznesl jste námitku proti zpracování údajů. V tomto případě platí omezení po dobu, než bude zjištěno, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad vašimi oprávněnými důvody Vaše právo na přenositelnost Vašich osobních údajů

Na základě tohoto práva máte právo obdržet
své osobní údaje poskytnuté správci údajů v segmentovaném, široce používaném, strojově čitelném formátu
a dále máte právo předat tyto osobní údaje jinému správci údajů,
aniž by vám údaje bránily. správce, kterému jste osobní údaje
zpřístupnili. Toto právo můžete uplatnit, pokud je zpracování údajů
založeno na souhlasu nebo smlouvě a zpracování údajů probíhá automatizovaně.

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů
Máte právo
kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů souvisejících s Vaší vlastní situací, pokud zpracování Vašich osobních údajů probíhá z důvodu oprávněného zájmu správce údajů nebo
povaha veřejné moci. Jsou-li osobní údaje zpracovávány
za účelem přímého obchodního získávání, máte právo kdykoli vznést námitku
proti zpracování vašich osobních údajů pro tento účel, včetně profilování, pokud
souvisí s přímým získáváním obchodní činnosti. Pokud vznesete námitku
proti zpracování vašich osobních údajů pro přímé obchodní účely, vaše osobní údaje již nesmí
být pro tento účel zpracovávány.

Popis možností vyřízení stížnosti
Pokud podle Subjektu údajů správce údajů nedodržel
ve vztahu k jeho údajům zákonná ustanovení týkající se správy údajů nebo nesplnil požadavek subjektu údajů ohledně správy údajů, může Uživatel zahájit šetření postup
Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací na jednom z následujících kontaktních údajů: Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací 1636 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 Poštovní adresa: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefonní číslo: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838 +36 (1) 391 1400 E-mail: stejná služba @naih.hu Pokud subjekt údajů nesouhlasí s rozhodnutím správce údajů, / může se odvolat k soudu do 30 dnů od jeho oznámení. Soud jedná mimo pořadí. Uživatelé mohou hlásit své stížnosti na činnost správce údajů na následujících kontaktních údajích:

Poštovní adresa: Poštovní adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonní číslo: Telefonní číslo: 06203635109
E-mailová adresa: info@sealmark.hu

Magyar Nyelven:

Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a webáruház használatával, a termékekkel, a
vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben
vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruház elérhetőségei
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
A cég elektronikus elérhetősége: info@sealmark.hu
A webáruház domain címe: https://www.sealmark.cz (https://www.kulcstartok.hu Magyar nyelvű webáruház, Cseh nyelven elérhető változata.)

Adatkezelési tájékoztató
SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti,
hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg
hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetesszemélyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabadáramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmirendelet) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) előírásai alapján az alábbi
tájékoztatást adjuk.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a https://www.sealmark.cz webáruházból rendelt
termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői - SEALMARK MŰANYAGIPARI
KFT. (Adatkezelő) - számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére
vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha
valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az
oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A https://www.sealmark.cz webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén
olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatnak minősülnek.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet.

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai
Adatkezelő adatai:
Adatkezelő megnevezése: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
E-mail cím: info@sealmark.hu
Honlap: www.sealmark.cz

Fogalmak
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozóbármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon,különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagya természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociálisazonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármelyegyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkalegyütt meghatározza;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizáltmódon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés,rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés,felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé
tétel útján,összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek
minősül-e.
harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
(„célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok
kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek
jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
Az adatkezelő felelős a fentiekben ismertetettek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).Webáruház értékesítéséhez, szolgáltatás
igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre:Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Szállítási cím: Kapcsolatfelvétel, szállítás lebonyolítása
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Számlázási név: Számla kiállítása
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése

Számlázási cím: Számla kiállítása
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése
A fenti adatok adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje. Amennyiben a GDPR 17.
cikk (1) bekezdéseében - A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)- meghatározott
feltételek valamelyike fennáll, úgy az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett
által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatekező a GPDR 19. cikkének -A
személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség- megfelelően, elektroniku úton tájékoztatja. Számviteli
bizonylatok esetében az adattörlés a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 évig nem
lehetséges mivel a 2000. évi C törvény 169.§ 2) bekezdése alapján 8 évig kötlező megőrizni ezen
adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az
érintett törlési kérelme alapján.Adatkezelés ideje: A Számlázási címet a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges módon és mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8
évig megőrzi.

Kapcsolat felvétel
Ön emailben, telefonon, űrlap kitöltésével tudja velünk felvenni a kapcsolatot, ezen esetben a :
Kezelt adatok köre: Ön által a kapcsolatos felvétel során megadott adatok.
A kapcsolatfelvétellel kapcsolataos adtekezelés időtartalma: Az Ön által megadott adatokat az
kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.
A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adtekezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet
a kapcsolatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára; GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;
A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
A regisztráció során megadott adtok tárolásával az adatkezelő megkönnyíti a vásárló számáráa
további vásárlást, mert az elérhetőségeivel kapcsolatos információkat nem kell többé begépelnie,
azok automatikusan kitöltődnek.

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogalapja a
felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes
adatai felhasználásra kerüljenek; GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pontja; Kezelt adatok
Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, a regisztráció során GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont.
A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelési információk
A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelés célja a szerződés teljesítése.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
A szerőzédés telejsítés; GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
A rendelés feldolgozásval kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az adatokat a Ptk. szerinti elévülési ideig 5 évig kezeljük.
A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk
A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatok elkészítése.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1), számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számíviteli bizonylatot 8 évig meg kell őrizni
A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles
megőrizni.

A szállítással kapcsolatos adatkezelési információk
A megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám
A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
A kiszállítás és a szerőzdés teljesítése; GDPR 6. cikk (1) bekezés b) pontja
A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a
kiszállítás visszaigazolásig kezeli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai: GLS General Logistics
Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29
886 660; E-mail: mailing@gls-hungary.com. - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli
szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen
folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email
címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai: DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. épület. Telefon: +36-1-501-6200 E-mail: dpd@dpd.hu - Az
Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a
vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló
nevét, címét és a telefonszámát és email címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig
kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai:
Packeta Hungary Kft. 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. épület. Telefon:+36-1-400-8806.
E-mail:info@packeta.hu - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés
értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat
elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a
megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai:
Packeta Hungary Kft. Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 2 B2/11 épület Telefonszám: +36 1
400 8806 E-mail:info@packeta.hu -Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés
értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat
elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a
megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési
információk
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a
hírlevelek kiküldésében, ennek érdekében a hírlevélre feliratkozok nevét és email címét a hírlevél
küldéshez szükséges mértékben kezelheti, az Érintett hírlevél leiratkozási vagy törlésre való
kéréséig.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve:
SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: :
2427 Baracs Ifjúság utca 22/B Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:
06203635109 Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe:
info@sealmark.hu Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég webhelye:
www.sealmark.hu Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés időtartama:

A felíratkozó hozzájárulásának visszavonásáig. Hírlevél, marketing célú adatkezlés
A 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a szabályozza a gazdasági célú marketingtevékenységek alapvető
feltételeit és korlázozásait. A törvény értelmében a Felhasználó előzetes és kifejezett
hozzájárulása szüksége ahhoz, hogy a Szolgáltató hírlevelet, reklámokat küldjön a felhasználó
részére a regisztráció során megadott e-mail címére, posta címére, egyéb elérhetőségére.
A Szolgáltató nem küld kéretlen hírlevelet, reklámüzenet a Felhasználó részére. A Felhasználó
indoklás nélkül, ingyenes leíratkozhat a hírlevelek küldséséről, ezen esetben a Szolgáltató a
hírlevelek küldéséhez szükséges valamennyi személyes adatát törli a Felhasználónak. Hírlevél
küldésével kapcsolatos adatkezelés célja:
Az hírlevélküldés célja szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek
ismertetése. Az adatkezelés folyamata a hírlevél küldése érdekében valósul meg. Adatkezelés
jogalap
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amit a hírlevélre történő
felíratkozással ad meg az Adatkezelő számára; GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti
adatkezelés;

Hírlevél küldéssel kapcsolatban kezelt adatok köre
név, cím, e-mail cím, telefonszám Hírlevél adatkezlés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Online fizetéssel kapcsolatos adatkezlés
Az adatkezelő neve: Nagy Zsolt
Az adatkezelő székhelye: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
Az adatkezelő e-mail címe: info@sealmark.hu
Az adatkezelő telefonszáma: 06203635109
Az adatkezelő weboldala: www.sealmark.hu
A szolgáltató az Adatkezelővel kötött szerződés alapján biztosítja az Online fizetés lehetőségét.
Online fizetés estén adattovábbítás jön létre az online fizetési szolgáltató felé. Az Online fizetési
szolgáltató a számára továbbított adatokat a saját adatkezelési szabályzata szeirnt kezeli.
Az adattovábbítás célja a vásárláshoz kapcsolódó fizetéshez szükséges transzakciós adatok
biztosítása. Az adattovábbítás jogalapja: Az Ön és az Adatkezelő között lértrejött szerdődés
teljesítése, online fizetés esetén a fizetéshez szükséges az adattovábbítás; A GDPR 6. cikk 1.
bekzdés b) pontja alapján;
Címzettek, akikkel a Szolgáltató a személyes adatokat közli
Az Adatkezelő a Felhasználó számára nyújtott szolgáltatásokhoz adatfelhasználókat vehet
igénybe

Személyes adatok tárolását végző adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó megnevezése: Paller Endre egyéni vállalkozó
Az adatfeldolgozó székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06709334304
Az adatfeldolgozó e-mail cím: info@viltor.hu
Az Adatfeldolgozó a személyes adatok tárolást végzi az Adatkezelővel kötött szerződés alapján,
az Adatfeldogozó a személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó neve: Nagy Zsolt
Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó székhelye: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó e-mail címe: info@sealmark.hu
Könyveléssell összefüggő adatfeldolgozó telefonszáma: 06203635109
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján elvégzi a számlviteli bizonylatok
könyvelését. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges módon és mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő
időtartamban kezeli, ezt követően törli.
Számlázással összefüggő adatfeldolgozó megnevezés: Nagy Zsolt - Adószáma: 12458149-2-07 -
E-mail címe: info@sealmark.hu - TELEFONSZÁMA: 06203635109 Az adatfeldolgozó az
adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla kiállításában.
A számla kiállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, az adatfeldolgozó az
Érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. -
SZÉKHELYE: 2427 Baracs Ifjúság utca 22/B

Adattovábbítás
Raiffeisen Bank Zrt..
Bank székhelye: 1133 Budapest,Váci út 116-118
Telefon: +36 80 488 588
Bank webcíme: https://www.raiffeisen.hu/
Adatkezelési tájékoztató
https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/jogi-nyilatkozatok/adatkezelesi-taje
koztato

Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mik azok a cookie-k?
A weboldal használat során az Üzemeltető úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k
kisméretű szövegfájlok, melyeket a weboldal tárol el az oldalaikra látogató felhasználó
számítógépén, illetve mobilkészülékén.
A cookie-k lehetővé teszik, hogy a webolda bizonyos ideig emlékezzen a Felhasználó beállításaira
(felhasználónév, választott nyelv stb.) és közreműködik abban, hogy néhány statisztikai jellegű
információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes
információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan
egyéni azonosítót tartalmaz.
Süti beállítás:
A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a sütik beállítására. A böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak,
hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás
lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
A sütik alkalmazásának célja:
A webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik
korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem
vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
A honlap által használt sütik főbb jellemzői:
Munkamenet cookie-k (session):
A működéshez szükséges sütik a weboldal használatát segítik azzal, hogy alapvető funkciókat
aktiválnak. A weboldal nem tud helyesen működni ezen sütik nélkül.
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése.
Adatkezelésidőtartama: A látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.
Használt munkameneti sütik:
Megnevezés:
Lejártai idő:
Leírás
Állandó/mentett cookie-k:
Ezen cookie-k tartósan el vannak mentve a Felhasználó számítógépén, tehát nem törlődnek
automatikusan, amikor a Felhasználó bezárja a böngészőprogramot.
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése
Adatkezelésidőtartama: A Felhasználó által történt törlésig
Használt állandó/mentett sütik:
A webodal az alábbi Állandó/mentett sütiket használja:
Megnevezés:
Lejárat:
Leírás:
Statisztikai, marketing sütik
A statisztikai süti visszajelzést nyújtanak, hogy a Felhasználók milyen tartalmat kedvelnek a
weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez, ezek a sütik sem azonosítják a
Felhasználókat. A marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat,
például hirdetések megjelenítése, mindezt azért, hogy számukra releváns tartalmat mutassanak.
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése.
Statisztikai, marketing sütik:
Megnevezés:
Lejárat:
Leírás:
Google Adwords Süti: A Google Adwords sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a
felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A
sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a
releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések
tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. A
Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a
Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál,
hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a
keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett
látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg
Önnek a Google-on.
Az oldalon használt sütik főbb jellemzője
Süti megnevezés:
Süti funciója:
Süti lejárati ideje:
Hírdetés célú sütik
Ezeknek a sütiknek a célja, hogy a weboldalakon a Felhasználó számára releváns hirdetések
jelenjenek meg. A hírdetés célú sütik olyan információkat gyűjthenke mint pl. melyik oldalt nézte
meg, hány weboldalt keresett meg mindezt az Felhasználó érdeklődésére számot tartó tartalmak
megismerése érdekében.Ezen sütik elhelyezéséhez a Felhasználó hozzájárulása szükséges, a
Felhasználó böngészője beállításával meg tudja akadályozni a sütik elhelyezését.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasznál hozzájárulása.
A webodal az alábbi Hírdetés célú sütiket használja:
Megnevezés:
Lejárat:
Leírás:
Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer 
Firefox
Chrome
Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:
A jelszóval védett munkamenethez használt süti;
A bevásárlókosárhoz használt süti;
Biztonsági süti;
A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket
kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy
funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap
jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
A felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában
az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Közösségi média: A Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése
céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.). Amennyiben a
Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a
webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név,
felhasználó nyilvános profil képe. A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi
feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót
előzetes értesítése nélkül kizárhatja.. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes
hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az
általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az
oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
A személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:
• a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; • a személyes adatok kezelésére használt
rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását; • fizikai vagy
műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; • az
adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;
• SSL tanúsítvány;
A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy
módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mail cím: info@sealmark.hu
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban megadni a
tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését.
Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését,
módosítását, illetve törlését 30 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton
közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés, vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.
Az információkat írásban, vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták
az Érintett személyazonosságát.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve ha az Érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de
nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból
bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

A személyes adataihoz való hozzáférés joga
Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt
információkhoz hozzáférést kapjon.

A személyes adatai helyesbítéséhez való joga
A helyesbítéshez való joga alapján Ön egyrészt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat,
másrészt jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.
A személyes adatai törléséhez és „elfeledtetéshez” való joga
Főszabály szerint törléshez való joga alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait, az adatkezelő pedig köteles arra,
hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, meghatározott feltételek esetén.
Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti,
amely alapján, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatát, és azt törölni
köteles, köteles megtenni észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa
az Ön személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a személyes adataira mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok
törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet 17.
cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.
A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga
» Önt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az
adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
» Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai
pontosságát;
» az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez;
» Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben
A személyes adatai hordozhatóságához való joga
Ön ezen joga alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, és egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson
vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A személyes adatai kezelése elleni tiltakozási joga
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a
közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés
érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése
Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be a adataival kapcsolatban az
adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítette az Érintett
adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget
egyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1636 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Amennyiben az Érintett a Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak
közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
Felhasználó az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi
elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: Telefonszám: 06203635109
E-mail cím: info@sealmark.hu

Informace o nákupu

Nákup/garance

1. Postup nákupu

V našem internetovém obchodě můžete prohlížet produkty uspořádány do kategorií, a to bez registrace, respektive přihlášení. Vybraný produkt můžete vložit do koše na jeho produktovém listu. Pokud se na produktovém listu objeví více verzí produktu, pomocí rádiových tlačítek si můžete vybrat ten, který Vám nejvíce vyhovuje.

Množství produktů vložených do koše lze změnit na stránce Upraviť koš.

Svůj nákup můžete dokončit v pokladně, zde si můžete zvolit pro Vás nejvíce vyhovující způsob dopravy a platby, respektive můžete odeslat svoji objednávku. K použití pokladny se musíte přihlásit, respektive, pokud jste v tomto internetovém obchodě ještě nenakupovali, pak se musíte zaregistrovat, kde musíte zadat údaje potřebné k dokončení nákupu. O objednání zboží obdržíte potvrzující e-mail.

Svou objednávku můžete po přihlášení sledovat na stránce Předchozí objednávky.

Upozorňujeme, že neodpovídáme za případné překlepy či chybné údaje. Případné technické údaje na stránce produktu mají informační charakter, pro oficiální popis produktu, prosím, navštivte webovou stránku výrobce produktu. Obrázky vedle produktů slouží pro ilustraci, mohou se lišit od skutečných produktů.

V případě stížností nebo chybně zaslané objednávky, prosíme,některým způsobem kontaktu kontaktujte naše pracovníky.

2. Odstoupení/vypovězení smlouvy

V rámci 14 dní máte nárok na odstoupení od smlouvy, a to bez udání důvodu. Podobně, v případě smlouvy na poskytování služby, máte v rámci 14 dní nárok na vypovězení smlouvy, jestliže již začalo jeho plnění. Výpovědní lhůta uplyne 14 dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi označená, od kurýra odlišná, třetí osoba převezme zboží. Pokud si přejete uplatnit právo na odstoupení/zrušení smlouvy, jste povinen doručit (např. poštou, faxem nebo elektronicky zaslaným listem) své jednoznačné prohlášení o úmyslu odstoupení/vypovězení smlouvy na poštovní adresu internetového obchodu. Své právo na odstoupení/vypovězení smlouvy uplatníte ve stanovené lhůtě, pokud své prohlášení na odstoupení/ vypovězení odešlete před uplynutím výše uvedené lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, neprodleně, ale nejpozději do 14 dnů od obdržení Vámi zaslaného prohlášení o odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré Vámi uhrazeny náklady, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly z důvodu, že Vy jste si zvolili jiný způsob dopravy než námi nabízený nejlevnější běžný způsob dopravy). Při vrácení nákladů použijeme shodný způsob platby, jak byl původní způsob platby, s výjimkou, pokud budete vysloveně žádat jiný způsob platby; použitím tohoto jiného způsobu platby Vám nevzniknou žádné dodatečné náklady. Vrácení nákladů zadržíme až do té doby, dokud nedostaneme zpět produkt nebo neprokážete, že jste ho poslali zpět: ze dvou třeba brát v úvahu dřívější termín.

3. Záruka

V jakém případě můžete uplatnit svůj nárok na záruku?

V případě vadného plnění ze strany internetového obchodu můžete podle Občanského zákoníku uplatnit svůj nárok na záruku vůči podniku.

Jaká máte práva na základě uplatnění nároku na záruku?

Podle svého vlastního výběru můžete svůj nárok na záruku uplatnit následujícími způsoby:

Můžete žádat opravu nebo výměnu, s výjimkou, pokud plnění Vámi zvoleného způsobu je nemožné nebo
- pro podnik by bylo ve srovnání s jiným způsobem spojené s nepřiměřeně vysokými dodatečnými náklady. Pokud jste opravu nebo
- výměnu nežádali, respektive jste nemohli žádat, tak můžete požadovat úměrnou kompenzaci nebo chybu
- můžete na náklady podniku opravit i Vy, respektive můžete nechat opravit někým jiným Anebo - v rámci poslední možnosti - můžete také odstoupit od smlouvy.

Ze zvoleného způsobu uplatnění nároku na záruku můžete přejít na jiný způsob, ovšem náklady spojené s přechodem nesete Vy, s výjimkou, pokud byla změna odůvodněná nebo na něj dal důvod podnik.

V jaké lhůtě můžete uplatnit svůj nárok na záruku?

O chybě jste povinen informovat neprodleně po jejím zjištění, ale ne později než dva měsíce po zjištění chyby. Ovšem upozorňujeme Vás, že po uplynutí dvouleté promlčecí doby ode dne smluvního plnění již nelze uplatnit svůj nárok na záruku.

Vůči komu můžete uplatnit svůj nárok na záruku?

Svůj nárok na záruku můžete uplatnit vůči podniku.

Jaké jiné podmínky má uplatnění nároku na záruku?

V rámci šesti měsíců od doby plnění uplatnění nároku na záruku nemá jinou podmínku než informování o chybě, pokud prokážete, že produkt, respektive službu poskytl náš podnik. Po uplynutí šesti měsíců od doby plnění je však již Vaší povinností dokázat, že Vámi zjištěna chyba byla přítomna již v době plnění.

4. Záruka na produkt

V jakém případě můžete uplatnit svůj nárok na záruku na produkt?

V případě chyby na hmotné věci (produktu) můžete - dle vlastní volby - uplatnit svá práva popsané v bodu 3. nebo nárok na záruku na produkt.

Jaká máte práva na základě uplatnění nároku na záruku na produkt?

V rámci nároku na záruku na produkt můžete požadovat výhradně opravu nebo výměnu vadného produktu.

V jakém případě se produkt považuje za chybný?

Produkt je vadný, pokud při uvedení na trh nesplňuje platné požadavky na kvalitu nebo nemá vlastnosti uvedené výrobcem v popisu produktu.

V jaké lhůtě můžete uplatnit svůj nárok na záruku na produkt?

Svůj nárok na záruku na produkt můžete uplatnit v rámci dvou let od uvedení produktu na trh výrobcem. Po uplynutí této doby ztrácíte tento nárok.

Vůči komu a s jakými dalšími podmínkami můžete uplatnit svůj nárok na záruku na produkt?

Svůj nárok na záruku na produkt můžete uplatnit výhradně vůči výrobci nebo distributorovi hmotné věci. Chybu produktu musíte v případě uplatnění nároku na záruku na produkt dokázat Vy.

V jakém případě je výrobce (distributor) osvobozen od odpovědnosti v případě záruky na produkt?

Výrobce (distributor) je osvobozen od odpovědnosti v případě záruky na produkt výhradně tehdy, pokud může prokázat, že:
- výrobek nevyrobil respektive neuvedl na trh v rámci své podnikatelské činnosti nebo
– chyba nebyla v době uvedení na trh rozpoznatelná podle vědy a techniky nebo
- chyba produktu vyplývá z legislativních nebo povinných úředních předpisů.

Výrobci (distributorovi) stačí k osvobození dokázat jeden důvod.

Upozorňujeme Vás, že na stejnou chybu nelze současně uplatnit nárok na záruku a nárok na záruku na produkt. V případě úspěšného uplatnění svého nároku na záruku na produkt ovšem na vyměněný produkt respektive opravenou část již nelze uplatnit svůj nárok na záruku vůči výrobci.

5. Garance

V jakém případě můžete uplatnit svůj nárok na garanci?

V případě vadného plnění je internetový obchod povinen poskytnout garanci.

Jaká máte práva a v rámci jaké lhůty v rámci garance?

Máte práva stanovená ve smlouvě.

V jakém případě je podnik osvobozen od garančních závazků?

Podnik je osvobozen od garančních závazků pouze v tom případě, pokud dokáže, že závada vznikla až po plnění. Upozorňuji Vás, že kvůli stejné chybě nemůžete paralelně uplatnit nárok na záruku a garanci, respektive najednou nárok na záruku na produkt a garanci, ovšem bez ohledu na oprávnění definované v 3. a 4. bodě máte práva vyplývající z garance.

6. Forma a datum smlouvy

Smlouva uzavřená online způsobem je uzavřena mezi vzdálenými stranami a nepovažuje se za smlouvu uzavřenou písemně. Jazyk smlouvy je čeština. Smlouva nebude podána. Smlouva nepoukazuje na kodex chování.

Vyplněním formuláře a jeho zasláním elektronickou cestou internetovému obchodu, jeho následným zpětným potvrzením ze strany obchodu se Vaše objednávka považuje za závaznou.

K uzavření smlouvy dochází tehdy, pokud obchod po obdržení objednávky nejpozději do 48 hodin Vaši žádost pozitivně (potvrzením prodeje) zpětně potvrdí. Zaslání objednávky a jeho následné potvrzení ze strany obchodu se považuje za smluvní akt. Jak objednávka, tak i jeho zpětné potvrzení se považuje za doručené druhé straně tehdy, pokud se pro něj stane dostupnou.

7. Omezení odpovědnosti

Nákup přes internetový obchod předpokládá, že kupující zná a akceptuje možnosti a omezení Internetu. Uživatel, respektive kupující bere na vědomí, že případná rizika spojená s prohlížením a nakupováním musí zhodnotit on sám, respektive, on sám musí zajistit bezpečné použití svého počítače a ochranu údajů na něm uchovávaných. Odesláním objednávky internetovému obchodu každý kupující vyhlašuje, že pochopil a přijímá současné obchodní podmínky.

8. Ochrana osobních údajů, cookies

Při objednávání žádáme od kupujících výhradně ty informace, které jsou nezbytně nutné k realizaci objednávky. Tyto údaje neposkytujeme třetí straně. Výjimku představují ty informace, které jsou potřebné k doručení daného produktu.

O vymazání Vašich údajů z našeho systému nás můžete požádat prostřednictvím kteréhokoliv kontaktu našeho internetového obchodu.

Internetový obchod během používání ukládá v prohlížeči kupujícího takzvané sušenky (cookies). Takto vytvořený malý datový balík neobsahuje žádné informace o osobě nebo počítači (tabletě, smartphonu atd.) kupujícího nebo o jeho místě, hraje roli výhradně v technickém provozu obchodu.

9. Jiné právní předpisy

Podrobná pravidla týkající se smluv mezi spotřebitelem a podnikem najdete v nařízení vlády č. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Pro informace týkající předpisů z oblasti ochrany spotřebitele, prosím, navštivte webovou stránku Státní Sdružení na Ochranu Spotřebitelů  nebo Ministerstvo Národního Rozvoje.

10. Přesné a podrobné údaje poskytovatele internetového obchodu

Prosíme, klikněte zde přesné údaje poskytovatele internetového obchodu.

Kontakt

  • Maďarsko - 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
  • 0036 30 305 5727
  • info@sealmark.hu

Zpravodaj

SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. - 2005-2024 Minden jog fenntartva!

"Webové stránky používají soubory cookie na přístup k základním funkcím a lepšímu uživatelskému zážitku. Používáním této stránky souhlasíte se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů."